одобрен

XML схема за структурата на регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за мобилна наземна мрежа - GSM-R

Уникален идентификатор:  587c5207-c032-4ad1-ab18-d207c6e2672e

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 13:40:55
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 10:51:55
  • Последно променил: zasenova

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

1948

2014/04/17

2029/07/27

За собствени нужди

гр.

Пловдив - Свиленград<br>София-Прослав

876-880 MHz<hr>921-925 MHz