одобрен

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес към 15.02.2021 г.

Уникален идентификатор:  58d2fc51-78f4-45f7-96fc-c7c8860781ca

данни НАСЕЛЕНИЕ РМС 103/2015 РМС МРРБ настоящ постоянен адрес

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-19 17:20:47
  • Създаден от: VPeev
  • Последна промяна: 2021-02-19 17:20:47
записа на страница

област

община

населено място

брой население по ПА

брой население по НА

БЛАГОЕВГРАД БАНСКО ГР.БАНСКО 9246 8708
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.ГОСТУН 30 44
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО ГР.ДОБРИНИЩЕ 2783 2564
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.КРЕМЕН 145 150
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.МЕСТА 216 206
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.ОБИДИМ 74 87
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.ОСЕНОВО 42 50
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.ФИЛИПОВО 658 618
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.БАБЯК 757 719
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА ГР.БЕЛИЦА 3322 3026
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ЗЛАТАРИЦА 77 82
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ГЪЛЪБОВО 33 36
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ДАГОНОВО 785 728
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.КРАИЩЕ 2642 2460
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.КУЗЬОВО 259 240
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ЛЮТОВО 218 215
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ОРЦЕВО 161 153
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ПАЛАТИК 218 206
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ГОРНО КРАИЩЕ 1259 1187
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ЧЕРЕШОВО 271 248
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД С.ИЗГРЕВ 734 595
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД С.БЕЛО ПОЛЕ 9106 617
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД С.БИСТРИЦА 599 56
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 81243 72829
Показва 1 до 25 от общо 5275 записа