одобрен

Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Джебел валидни през 2019 г.

Уникален идентификатор:  59155ae2-686c-4430-af44-eeb3ca3d2266

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 14:33:09
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 14:33:09

№ по ред

№ на Разрешение

ЕТ/ФИРМА , ЕИК

Представител

МПС №

Удостов. За рег. №

Разрешение валидно от

Разрешение валидно до

1 0032/03.01.2019г. ЕТ”Метин-Метин Осман”,108031244 Метин Мехмед Осман К 9571 ВА 07764/30.12.2005г. 03.01.2019г. 31.12.2019г.
2 0033/11.01.2019г. ЕТ”Баръш-2003-Шенол Али”,108682109 Шенол Мехмед Али К1123 АР 08428/20.06.2006г. 11.01.2019г. 31.12.2019г.
3 0034/03.01.2019г. „Джак-89 „ ЕООД , 203965111 Йълмаз Руфат Камбер К9025ВА 12166/22.03.2016г. 03.01.2019г. 31.12.2019г.
4 0035/03.01.2019г. ЕТ”Морена-54-Юсеин Юсеин”,202812283 Юсеин Бейсим Юсеин К4762АХ 09751/06.04.2009г. 03.01.2019г. 31.12.2019г.
5 0037/03.01.2019г. „Прогрес експрес” ЕООД, 202173120 Мустафа Мехмед Махмуд К0544ВВ 11017/30.09.2014г. 03.01.2019г. 31.12.2019г.
6 0038/03.01.2019г. ЕТ”Светкавица-Юсеин Зейнал”,108032667 Юсеин Мустафа Зейнал К4257АР 06985/06.10.2005г. 03.01.2019г. 31.12.2019г.
7 0039/04.01.2019г. ЕТ”Копинет-Данаил Чолаков”,108560870 Данаил Зафиров Чолаков К7440АХ 09301/18.02.2008г. 04.01.2019г. 31.12.2019г.
8 0040/11.02.2019г. „Джебел инвест”ЕООД, 201476864 Гюнчай Хъкмет Джебелли, Хъкмет Садула Джебелли К0674АХ 10386/14.06.2011г. 11.02.2019 г. 31.12.2019г.
9 0042/14.01.2019г. ЕТ”Рок-Осман мустафа”, 108036857 Осман Мустафа Зейнал К0980АХ 07013/10.10.2005г. 14.01.2019г. 31.12.2019г.
10 0043/05.02.2019г. ЕТ”Рок-Медрет Зейнал”, 108683855 Медрет ОсманЗейнал К4600АР 08760/29.01.2007г. 05.02.2019г. 31.12.2019г.
11 0044/03.01.2019г. ЕТ”Илийско-Джемил Мехмед,108021759 Джемил Юмер Мехмед К8944ВА 08438/27.06.2006г. 03.01.2019г. 31.12.2019г.
12 0045/11.01.2019г. ЕТ”Мусти-Мустафа Хаджиосман”,201970210 Мустафа Назим Хаджиосман К3125АХ 10536/03.04.2012г. 11.01.2019г. 31.12.2019г.
13 0046/16.01.2019г. ЕТ”Шанс-Айше Юсеин”, 108549906 Айше Мохамед Юсеин К3772АХ 09240/11.01.2008г. 16.01.2019 г. 31.12.2019г.
14 0047/15.01.2019г. „Камелия-78” ЕООД, 200641321 Джеват Махмуд Юсуф К9768ВС 10028/18.01.2010г. 15.01.2019г. 31.12.2019г.
15 0048/11.01.2019г. ЕТ”Шабан-Сефер Емин” ,201712771 Сефер Селим Емин К0156ВК 10603/25.07.2012г. 11.01.2019г. 31.12.2019г.
16 0049/25.02.2019г. ЕТ”Метин-Метин Осман”,108031244 Метин Мехмед Осман, Садък Т. Садулла - шофьор К 4451ВК 07764/30.12.2005г. 25.02.2019г. 31.12.2019г.