одобрен

Медицински център - МЦ

Уникален идентификатор:  596fe0ea-8898-446b-8564-16b7897b5e9c

Описание:

ЦЕНТРОВЕ
/131.xls/

здравеопазване

Текуща версия: 11

Показвана версия: 11

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 10:34:15
  • Създаден от: ginka_stoyanova_genova
  • Последна промяна: 2020-07-13 11:13:27
  • Последно променил: e.karagyozova

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в област Бургас - МЦ

№ на удостоверение Дата на издаване на удостоверението Единен регистрационен код Данни за лечебното заведение Име на представляващия лечебното заведение Видове дейности Данни за преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на ЛЗ, промяна на собствеността Дата на заличаване на регистрацията Основание за заличаване на регистрацията Промени в обстоятелства Забележки по вписаните обстоятелства/телефон/
Име Адрес на осъществяване на дейността ЕИК Капитал /в лв./ Име Фамилия
312 2020/02/14 0201131001 Медицински център I - Айтос ЕООД гр. Айтос, ул. Гарова № 3 102613654 107430 Феим Мурад АГ, УНГБ, очни болести, КВБ, хирургия, ВБ, педиатрия, нервни болести, кардиология, пневмология и фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната 0889428965
313 2010/11/03 0204131001 Медицински център ЕЛ МАСРИ ООД гр.Бургас, ул.Александровска №57; адрес 2 - гр. Бургас, ул.Рилска №4; адрес 3 - гр. Несебър; адрес 4 - МБАЛ Лайф Хоспитал 128506517 5 000 Атанас Бошев извънболнична помощ, операционна зала и 5 легла за краткосрочно лечение и наблюдение 2011/08/04 Чл.45. (1) т.7
329 2018/02/28 0204131002 Медицински център II Бургас ЕООД гр.Бургас, к-с Славейков /до 9-то ОДЗ/ 102085559 124 900 Атанас Бошев вътрешни болести, кардиология, АГ, образна диагностика, УНГБ, физикална и рехабилитационна медицина, нервни болести, очни болести, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, медицинска онкология, кл.лаборатория, анестезия и интензивно лечение, урология 56880904
334 2018/07/23 0204131003 Медицински център III - Бургас ЕООД гр.Бургас, бул. "Демокрация" № 94, ет. 3 000055303 170 500 Христо Вълчев физикална и рехабилитационна медицина, спортна медицина, урология, ендокринология и болести на обмяната 056 99 40 87
330 2020/01/23 0204131004 Медицински център I - Бургас ЕООД гр.Бургас, ул.Хан Крум №28 102085573 994 700 Борис Борисов вътрешни болести, кардиология, педиатрия, очни болести, нервни болести, УНГБ, АГ, хирургия, ендокринология и болести на обмяната, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, психиатрия, урология, образна диагностика, ангиология 0888720601
582 2009/04/28 ********** МЦ за спортна медицина и рехабилитация ЧЕРНОМОРЕЦ ЕООД гр.Бургас, к-с Лазур Стадион НАФТЕКС 102624177 5 000 Коста Домусчиев заличен 2012/11/15 Чл.45. (1) т.7
750 2000/05/31 ********** Медицински център -ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ - Бургас - ЕООД гр.Бургас, ЛУКОЙЛ НЕФТОХОМ-Бургас - ЕООД 102643042 5 000 Георги Томов заличен 2013/01/16 Чл.45. (1) т.5
585 2020/03/19 0204131007 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКСИКОМ" ООД гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.28 А-партер; адрес 2 - ж.к. Изгрев, бул. Д. Димов, в сгр. на "МБАЛ Лайф Хоспитал" ЕООД 102627700 175000 Нели Джокова адрес 1 - очни болести, нервни болести, ортопедия и травматология, анестизия и интензивно лечение, АГ, пластично-възстановителна и естетична хирургия, провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти, 6 легла за наблюдение и лечение до 48 ч.; адрес 2 - 4 легла за наблюдение и лечение до 48 ч. 0887788849
986 2019/05/15 0204131010 "Медицински център Света София" ООД гр. Бургас, ул. Възраждане № 13; адрес 2 - гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски - в сгр. на УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД 102697008 5 000 Димитър Илиев адрес 1: гр. Бургас, ул. Възраждане № 13 - вътрешни болести, кардиология, пневмология и фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната, очни болести, нервни болести, УНГБ, АГ, хирургия, ортопедия и травматология, педиатрия, образна диагностика, гастроентерология, урология, анестезия и интензивно лечение, съдова хирургия, кожни и венерически болести, клинична хематология, медицинска онкология; ревматология; дежурен кабинет; адрес 2: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. "Ал. Стамболийски", в сгр. на УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД - образна диагностика 84-50-81
1011 2017/04/18 ********** "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД гр.Бургас, ул.Стефан Стамболов №73 102804588 5 000 Нигохос Топузян очни болести, кардиология, ортопедия и травматология, урология, нефрология, хирургия, УНГБ, АГ, нервни болести, педиатрия, вътрешни болести, гастроентерология, клинична хематология, образна диагностика, съдова хирургия, ендокринология и болести на обмяната, неврохирургия, физикална и рехабилитацеонна медицина, ревматология, детска хирургия, дежурен кабинет 0888122682
1162 2004/06/24 0204131012 Медицински център Здраве 2000-ООД гр.Бургас, ул.Княз Ал.Батенберг №1 102624412 Маргарита Михайлова заличен 2011/11/15 Чл.45. (1) т.7
1251 2013/02/28 0204131014 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛИТОС ЕООД гр.Бургас, бул.Ст. Стамболов №73 102921901 Лъчезар Томов заличен 2015/03/10 Чл.45. (1) т.7
1275 2007/11/21 0204131015 Медицински център - БМБ ЕООД гр.Бургас, БМБ, Вилна зона, ул.Пролет №12 147032041 Димитър Кутлев заличен 2011/08/04 Чл.45. (1) т.7
1355 2016/09/14 0204131017 Медицински център - Алфеус - АИСМП EООД гр.Бургас, ул. Раковска № 40 147160055 Жечка Парушева психиатрия, АГ, вътрешни болести 0888437705
1362 2020/06/16 0204131018 Медицински център за специализирана помощ д-р Иванови - МЛАДОСТ ООД гр.Бургас, ж.к Славейков, ул. "Г. Минков" № 174; адрес 2 - гр. Несебър, ул. Иван Вазов № 11, Общинска Здравна Къща, каб. № 2; адрес 3 - гр. Бургас, ул. Александровска № 78; адрес 4 - гр. Айтос, ул. "Гарова" № 3, "МЦ І - Айтос" ЕООД, ет. 2, каб. № 76; адрес 5 - гр. Поморие, ул. "Проф. П. Стоянов" № 1, ет. 2; адрес 6 - гр. Бургас, ул. "Транспортна" № 33 102891276 Методи Иванов адрес 1 - очни болести, УНГБ, нервни болести, хирургия; анестезия и интензивно лечение; 10 легла за краткосрочно лечение и наблюдение; адрес №№ 2, 3, 4, 5 и 6 - очни болести 0896777170; 85-98-50
1395 2019/03/29 0204131019 "Медицински център - Лайф Хоспитал" ЕООД гр.Бургас, к-с "Изгрев", бул. "Димитър Димов"; адрес 2 - гр. Св. Влас, ул. "Ивайло" № 11 147138621 5000 Георги Налбантов адрес 1 - вътрeшни болести, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, хирургия, ортопедия и травматология, неврохирургия, урология, УНГБ, нервни болести, кардиология, анестезия и интензивно лечение, образна диагностика, клинична лаборатория, хистологична лаборатория, микробиологична лаборатория, АГ, педиатрия, физикална и рехабилитационна медицина, 6 легла за наблюдение и лечение до 48 ч., дежурен кабинет; 2 адрес - вътрешни болести, нервни болести, педиатрия, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинична лаборатория, обща и клинична патология, ортопедия и травматология 0887396113
1426 2010/01/18 0204131020 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Мед.консулт-АИСМП" ООД гр.Бургас, ул.Раковска №40 200624560 Жечка Парушева хирургия, АГ, УНГ-болести, нервни б-ти, образна диагностика(ехографски изследвания), пневмония и фтизиатрия, педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната 2015/06/23 Чл.45. (1) т.7
1449 2019/08/30 0204131021 МЦ Европейска здравна грижа Бургас ЕООД гр.Бургас, бул. Княгиня Мария Луиза №27 200883520 Ренета Стоянова хирургия, кардиология /функционална диагностика/, нервни болести, УНГБ, очни болести, АГ, ендокринология и болести на обмяната, клинична лаборатория, вътрешни болести, ревматология, гастроентерология 0885322739
1465 2019/01/30 0204131022 Медицински център"Клиника - доцент Михайлов" ООД гр.Бургас, ул.Шар планина №38 102146777 5000 Михаил Михайлов АГ, ортопедия и травматология, анестезия и интензивно лечение, кардиология, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина, 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа 0888338070
1482 2019/09/27 0204131023 Медицински център ДЕВА МАРИЯ ЕООД гр.Бургас, кв.Ветрен, ул.Стамболийски 201328272 100 Даниела Боздукова АГ, вътрешни болести, педиатрия, нервни болести, ортопедия и травматология, кардиология, хирургия, анестезия и интензивно лечение, съдова хирургия, урология 0884257744
1528 2019/01/30 0204131024 Медицински център Д-р Маджуров ООД гр.Бургас, к-с Зорница, ОДЗ 2; адрес 2 - к.к. „Арена“, УПИ І, КВ. 49 по плана на гр. Свети Влас, Община Несебър; адрес 3 - ул. "М. Палаузов" № 10, бивша здравна служба, гр. Камено 201351100 Александър Маджуров 1 адрес - хирургия, педиатрия, УНГБ, нервни болести, гастроентерология, кардиология, вътрешни болести, анестезия и интензивно лечение, АГ, психиатрия, образна диагностика, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, клинична имунология, имунохематология, вирусология-серологични изследвания; урология; 3 легла за наблюдение и лечение до 48 ч.; дежурен кабинет ; 2 адрес - педиатрия, хирургия, УНГБ, вътрешни болести, кардиология, клинична лаборатория, образна диагностика /ехография/, 7 легла за наблюдение и лечение до 48 ч.; 3 адрес - дежурен кабинет 0888305819
1548 2017/03/17 0204131025 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ" АД - клон Бургас гр. Бургас, ул. Александровска № 87, ет. 1, ап. десен 2044662400023 50000 Здравко Димитров хирургия, урология, анестезия и интензивно лечение Преобразуване на "МЦ - Он Клиник България" ООД - клон Бургас в "МЦ - ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ" АД - клон Бургас 0889669855
1553 2016/03/21 0204131026 Медицински център Бургасмед"ЕООД гр.Бургас, к-с Меден Рудник УПИ I , кв.11, зона А 119607912 5000 Стоил Апостолов заличен 2016/05/25 чл. 45(1) т. 7 0892222525
1601 2015/07/06 ********** "МЦ Прайм Клиник - АСИМП"ООД гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.27А - партер 202972487 10000 Продан Проданов хирургия, гастроентерология, анестезиология и интензивно лечение /консултативен кабинет/ 2020/02/12 чл. 45(1) т. 7 0888714392
1666 2016/01/26 0204131028 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ЛАЗЕРМЕД" ЕООД гр. Бургас, ул. Фердинандова № 44 203801343 2 Силвия Горанова заличен 2016/09/12 чл. 45(1) т. 7 056 991133
1681 2017/07/20 0204131029 "АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БУРГАС" ЕООД гр.Бургас, к-с Зорница, бл. 1, вх. 1, партер 203975002 1000 Мариана Контева вътрешни болести, кардиология, хирургия, ендокринология и болести на обмяната 2019/07/12 Чл.45. (1) т.7 056893860
1717 2018/04/19 0204131030 "АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ОЧНА КЛИНИКА д-р ХУБАНОВ " ЕООД гр. Бургас, бул. "Даме Груев" № 2 204045176 10000 Пламен Хубанов очни болести, хирургия, съдова хирургия, нервни болести, анестезия и интензивно лечение, вътрешни болести, акушерство и гинекология, кожни и венерически болести, 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа **********
1770 2019/07/05 0204131031 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИЯ МЕД" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 58, ет. 1 205360011 100 Стефка Русева - Башлиева вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, кардиология, хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, звено за самостоятелна сестринска грижа 0887511482
1794 2020/06/10 ********** "Медицински център Фор Лайф" ЕООД гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 61 205759964 10 Исмед Мехмедов УНГБ, урология, съдова хирургия, кардиология, нервни болести, АГ, КВБ, пластично-възстановителна и естетична хирургия, мед. онкология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, вътр. Болести, нефрология, анестезиология и интензивно лечение, ортопедия и травматология, хирургия 0889152653
711 2019/01/04 ********** Медицински център I - ЕООД - гр.Средец гр. Средец, ул. Тодор Николов № 10 102637203 19 300 Мария Иванова хирургия, УНГБ, педиатрия, нервни болести, кожни и венерически болести, АГ, вътрешни болести, очни болести 0887218370
995 2004/11/15 0206131002 Медицински център "СОНЕЛ ФАРМА" - ЕООД с.Дебелт, "ПРОМЕТ" - АД, общ.Средец 115057499 5 000 Росинка Данчева заличен 2010/06/01 Чл.45. (1) т.3
222 2018/10/05 0209131001 Медицински център I - Карнобат - ЕООД гр.Карнобат, ул.Стара планина №180 102612082 Теодор Мерсинков вътрешни болести,АГ,УНГ,педиатрия,нервни болести,хирургия,ендокринология,кожно-венерологични болести и физиотерапия,нефрология, кардиология 0898821861
1752 2019/12/11 0209131002 МЦ "СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД гр. Карнобат, ул. Кирил и Методий № 38 204699012 100 Никифор Никифоров хирургия, вътрешни болести, кардиология, АГ, нервни болести, гастроентерология, медицинска онкология, урология, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната **********
1618 2014/10/20 0212131001 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - МАЛКО ТЪРНОВО" ЕООД гр. М. Търново, ул. Княз Борис I № 52 102608828 183000 Мирослав Обрейков хирургия, вътрешни болести, ортопедия и травматологиа, 10 легла за лечение и наблюдение до 48ч. 0889198792
1240 2007/02/06 0213131003 АСМП-Медицински център - Василико" ООД гр.Царево, ул.Милин камък №1 102921680 Кальо Бянов заличен 2010/12/30 Чл.45. (1) т.3
1484 2019/06/07 0213131004 МЦ Общински медицински център I - Царево ЕООД гр.Царево, ул.Милин камък №1 102669884 Георги Гавраилов вътрешни болести, кардиология, нервни болести, кожно-венерически болести, физикална и рехабилитационна медицина, АГ, хирургия, пневмония и фтизиатрия, образна диагностика, ендокринология и болести на обмяната, ортопедия и травматология; 10 легла за лечение и наблюдение до 48 часа; дежурен кабинет 0899099399
1163 2015/08/13 ********** Медицински център-Димитър Пеев ЕООД гр.Несебър, КК Слънчев бряг 102619080 Петко Илиев вътрешни болести,АГ,УНГ,хирургия,нервни болести, педиатрия, кл.лаборатория и десет легла за лечение и наблюдение до 48 часа, образна диагностика,кардиология, пулмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология 0889220010
1183 2006/08/11 0215131006 Медицински център МЕДИКЕЪР ООД гр.Несебър, в.с. Елените 131014230 Искра Такева - Здравкова заличен 2014/03/24 Чл.45. (1) т.5
1185 2016/05/19 0215131007 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСТРА-Н ЕООД гр. Несебър, в.с. Елените 831584454 5 000 Славян Казанджиев хирургия, УНГБ, анестезия и интензивно лечение 2017/05/05 Чл.45. (1) т.7 0898911880
1464 2019/07/08 0215131008 "Медицински център Астери - Мед" ООД гр. Свети Влас, ул. "Св. Власий" № 3; адрес 2 - к.к. Златни пясъци, общ. Варна, хотел "Алегра" 201144361 Дарин Ченев Адрес № 1 - АГ, педиагрия, очни болести, вътрешни болести, хирургия, ортопедия и травматология; Адрес № 2 - педиатрия 0885839574
1466 311.2017 0215131009 Медицински център ОЙРО МЕД ООД гр. Несебър, КК Сл. бряг, хотел Айтън Хол 200441331 Надя Домусчиева вътрешни болести, педиатрия, образна диагностика (ехография) 0887980725
1469 2014/07/11 0215131010 Медицински център ХОУП ООД гр.Несебър, КК Слънчев бряг - изток; адрес 2 - гр.Несебър, КК Слънчев бряг, х.Хелена Парк; каб.3 - гр.Несебър, КК Слънчев бряг, х.Меридиан 201027066 3000 Мирослав Господинов заличен 2016/05/31 Чл.45. (1) т.7 0888725343
1498 2011/06/10 0215131011 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. Несебър, к.к. Сл. Бряг, хотел "Гранд Виктория" 148030627 Мара Кючукова заличен 2012/05/23 Чл.45. (1) т.7
1503 2019/07/05 0215131012 Медицински център Свети Николай България ЕООД гр.Несебър, КК Сл.бряг, хотел Лагуна парк; адрес 2 - гр. Поморие, ул. "С. Врачански" № 1, партер; адрес 3 - в.с. Елените, общ. Несебър, хотел "Зорница Сендс"; адрес 4 - "Форт Нокс Холидей", КК Сл.бряг 203549052 Николай Таслаков хирургия, образна диагностика, вътрешни болести, педиатрия, УНГБ, АГ и 2 легла за наблюдение и лечение до 48 ч. 0878355727
1506 2019/07/31 0215131013 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НЕПТУН БИЙЧ" ООД гр. Несебър, к.к.Слънчев бряг, хотел "Нептун бийч 2"; Адрес 2 - х-л "Тиара Бийч", к.к. "Сл.бряг"; Адрес 3 - х-л "Сол Мелиа Несебър Палас", бул. "Аурелия" 7А, гр. Несебър; адрес 4 - хотел "Иберостар Съни Бийч Ризорт", к.к. Слънчев бряг 201614576 Веселин Велков Адрес № 1 -хирургия, УНГБ, педиатрия, ортопедия и травматология и 6 легла за наблюдение и лечение до 48 ч.; Адрес № 2 - педиатрия; Адрес № 3 - педиатрия; Адрес № 4 - хирургия, педиатрия, ортопедия и травматология 0888514533
1551 2018/11/23 0215131014 "Медицински център - МЕСЕМВРИЯ" ЕООД гр.Несебър, ул.Хан Крум № 31; адрес 2 - гр. Несебър, ул. Иван Вазов № 11, в сгр. на "СБР - Несебър" АД; адрес 3 - гр. Несебър, кв. "Перла" № 20 202218028 1000 Цветан Гергов Адрес 1 - нефрология, вътрeшни болести, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина; Адрес 2 - кардиология, пневмология и фтизиатрия; Адрес 3 - физикална и рехабилитационна медицина 0889441110
1568 2020/01/27 0215131015 Медицински център Сънимед EООД гр.Несебър, КК Сл.бряг, х.Диамант Резиденс 202565356 100 Мирена Гугуткова - Кайтазка вътрешни болести, педиатрия, хирургия 0879818330
1580 2013/11/22 ********** Медицински център - ВИА ООД гр.Несебър, КК Слънчев бряг, ж.с.Гранд Камелия, вх.Д 202801059 Димитър Димов заличен 2015/09/08 Чл.45. (1) т.7
1602 2014/05/26 0215131028 "Медицински център Медик Бургас" ООД гр. Несебър, ул. "Княз Борис" № 20, ет.4 102802313 5100 Милен Георгиев заличен 2015/01/05 Чл.45. (1) т.7
1613 2016/10/18 0215131029 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР САНИМЕД" ООД гр. Несебър, к.к. Сл. Бряг, Поликлиника - южно крило, каб.1 203156298 100 Цветанка Кътова вътрешни болести, УНГБ, нервни болести 055422973
1625 2020/04/15 0215131030 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ" ЕООД гр. Несебър, к.к. Сл. Бряг, хотел "Средец"; адрес 2 - гр. Бургас, ул. "Ал. Стамболийски" № 69; адрес 3 - гр. Бургас, ул. "Транспортна" № 33 203351953 5000 Йордан Стайков; Вергиния Цанова адрес 1 - вътрешни болести, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина; адрес 2 - вътрешни болести, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина, кардиология; адрес 3 - педиатрия, ревматология, АГ, хирургия, урология, ортопедия и травматология, УНГБ, анестезия и интензивно лечение, образна диагностика, вътрешни болести, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина, кардиология 0894470606
1644 2017/08/24 0215131031 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-МЕД КОНСУЛТ-АИСМП" ООД гр. Обзор, Общинска сграда - Градска поликлиника 200624560 5000 Жечка Парушева вътрешни болести, нервни болести, АГ 2020/01/27 Чл.45. (1) т.7 0888437705
1657 2015/11/27 0215131032 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИ КЕЙ МЕДИКЪЛ" ООД гр. Несебър, к.к. Сл. бряг - запад, в сгр. на "МДЦ Вива" ООД ; адрес 2: гр. Царево, къмпинг "Нестинарка", хотел "Серенити Бей" 102872411 5000 Станко Чобанов хирургия, вътрешни болескти, УНГБ/адрес 2 - вътрешни болести 0888657904
1718 2017/06/14 0215131033 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕРАМЕД" ООД гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг - изток, хотел "Роял Бийч Барсело", МОЛ "Роял Бийч" 204507622 120 Радослав Димов педиатрия, вътрешни болести, АГ 0886019402
328 2019/11/07 ********** Медицински център I - Поморие ЕООД гр.Поморие, ул. Проф. Парашкев Стоянов № 1 102618548 84 300 Христина Атанасова вътрешни болести, нервни болести, хирургия, АГ, педиатрия, клинична лаборатория, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология 0885742532
1407 2009/01/23 0217131002 Медицински център РОЛА ООД гр.Поморие, ул.Търговска №15 200451393 Матей Матеев заличен 2014/02/05 Чл.45. (1) т.7
1611 2016/09/12 0217131003 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФЕСТА МЕДИКА" ЕООД гр. Поморие, хотел "Виа Понтика Ризорт" 202862763 2 Цветомир Цветков вътрешни болести; педиатрия; физикална и рехабилитационна медицина **********
1716 2018/06/08 0217131004 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСТРА-Н ЕООД хотелски комплекс "Марина Кейп", гр. Ахелой, Общ. Поморие; адрес 2 - х.к. "Емералд Ризорт Бийч & Спа", с. Равда, Общ. Несебър; адрес 3 - хотел "Меридиан", к.к. "Сл. бряг", Общ. Несебър 831584454 5 000 Славян Казанджиев адрес 1 - хирургия, УНГБ, анестезия и интензивно лечение; адрес 2 - УНГБ; адрес 3 - хирургия, анестезия и интензивно лечение 2019/07/03 Чл.45. (1) т.7 0895705120 0898911880
1750 2018/12/21 0217131005 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЛОКС" ЕООД гр. Поморие, ул. "Търговска" № 5 205423013 100 Лъчезар Захариев физикална и рехабилитационна медицина, УНГБ, ортопедия и травматология, хирургия 0888970355 0888061383
751 2016/05/11 0218131001 Медицински център - Руен ЕООД с.Руен, ул.Изгрев №18 102639414 86 400 Шабан Муталибов вътрешни болести, педиатрия, нервни болести, АГ, хирургия, образна диагностика 0888322456
1502 2011/06/16 0221131003 Медицински център Булмедика ООД гр.Созопол, кк Санта Марина, ж.сграда 39, вх.А; адрес 2 - гр. Несебър, КК Сл.бряг, х.Зорница 200631334 Стефан Стругаров Адрес 1 - педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология Адрес 2 - педиатрия, хирургия, ортопедия и травматология 0888218585
1662 2016/07/21 0221131004 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - НАДЕЖДА 1" ООД ГР. Черноморец, ул. Сливница № 11 131128593 892000 Пламен Цеков физикална и рехабилитационна медицина, хирургия, педиатрия, ВБ, АГ, нервни болести, пневмология и фтизиатрия, 10 легла за краткосрочно наблюдение и лечение 2019/10/01 Чл.45. (1) т.7 029621961
1505 2011/07/05 0227131001 Медицински център "Медика - Албена" ЕАД гр. Приморско, ММЦ 124590973 Огнян Софтов заличен 2013/01/23 Чл.45. (1) т.7
1530 2014/06/26 0227131002 Медицински център - Приморско ЕООД гр.Приморско, ул.Ропотамо №25 102655137 32900 Димитър Кутлев вътрешни болести, ендокринология, кожни и венерически болести, образна диагностика, нервни болести, очни болести, УНГБ, АГ, кардиология 0887497584
1546 2012/08/15 0227131003 Медицински център Рандем ООД гр.Приморско, ул.Ропотамо №27 202069043 Румен Георгиев заличен 2014/02/25 Чл.45. (1) т.7
1636 2015/04/28 ********** "Медицински център РАН МЕД" ООД гр.Приморско, База за Детски отдих и туризъм - хотел "Хелиос", ет.1, ММЦ 203221109 100 Румен Георгиев заличен 2017/03/01 Чл.45. (1) т.7 0879829442