одобрен

Държавен план - прием в VIII клас

Уникален идентификатор:  598c806f-2c6c-4ba1-8d41-16962ac3aebb

Описание:

Държавен план - прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на Община Раднево-публикувано на 29.11.2017г.

образование

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-29 10:37:46
  • Създаден от: katya_ivanova
  • Последна промяна: 2018-10-27 12:39:43
  • Последно променил: migrate_data

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЩИНА РАДНЕВО
ОБЩИНА РАДНЕВО
Община, населено място, наименование на училището, профил/професия (специалност от професия) Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици Чужд език Начин на балообразуване Профилиращи предмети
Начин на изучаване Изпити Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН Национално външно оценяване по друг предмет Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
интензивно разширено без интензивно и без разширено Чрез тест проверка на способностите първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет трети предмет четвърти предмет
БЕЛ М
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Община Раднево
гр. Раднево, СУ "Гео Милев"
Профил "Обществени науки" дневна 5 1 25 АЕ 2 2 ГИ ИЦ ГИ ИЦ ФИЛ
Профил "Предприемачески" дневна 5 1 25 АЕ 2 2 ГИ ИТ Предприемачество ГИ ИТ
Общо за училището: 2 50
гр. Раднево, Професионална гимназия "Св. Иван Рилски"
Професия: Машинен техник, Специалност Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството дневна 5 1 25 да 2 2 Ф Технологии
Професия: Минен техник, Специалност: Минна електромеханика дневна 5 1 26 да 2 2 Ф Технологии
Общо за училището: 2 51
Всичко за общината: 4 101