одобрен

2016г.

Уникален идентификатор:  5992937d-db16-4792-9772-1f4127ab40eb

Описание:

издадени през 2016г.

ТСУ Община Разград Архитектура у градоустройство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 09:46:48
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-14 09:51:54
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Кореспондент

Административен адрес на имота

Oписание на строежа

1 04.01.2016 17:02:15 ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА М.ИСПЕРИХСКИ ПЪТ-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ "СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ОФИС"-ЗП-35.30КВ.М. И РЗП-86.15КВ.М. ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК И ВП
2 04.01.2016 17:22:07 ЕТ "ПЕТЪР ЦОНЕВ - ПЕТРОВ-ЦОНЕВ" - наемател ГР.РАЗГРАД, УЛ.28-МИ ЯНУАРИ СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ "ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ В УПИ №ІV-1631"
3 13.01.2016 17:18:12 РЕЛАКС ООД М.МЕРАЛЪК, С.ОСЕНЕЦ СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "б" от зут "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА-ЗП-682.24КВ.М." В ПИ №020136 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОСЕНЕЦ с части:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ПУСО, ПБ
4 14.01.2016 17:15:10 АЛИ ИСМАИЛ ИСМАИЛ С.ЯСЕНОВЕЦ, УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ №24 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ /съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "а" "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА-ЗП-121.80КВ.М. С ИЗПОЛЗВАЕМ ТАВАНСКИ ЕТАЖ" СЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ
5 18.01.2016 14:50:22 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател М.ГОЛЯМ КАРКЪМ-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ/съгласно чл.137 ал.1 т.3 буква "з" от ЗУТ "БАЗОВА СТАНЦИЯ №4556" В ПИ С ИД.№617110.36.261 М."ГОЛЯМ КАРКЪМ" ЗЕМЛИЩЕ ГР.РАЗГРАД С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ И ПБЗ, ТЕХНОЛОГИЧНА, ОВК И ПБ
6 18.01.2016 15:24:45 ПИЛКО ЕООД ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е І КАТЕГОРИЯ/съгласно чл.137 ал.1 т.1 буква "и" от ЗУТ ¶"РАЗШИРЕНИЕ НА ПРИЕМНО ОТДЕЛЕНИЕ/ПРИСТРОЙКА / - ТЯЛО V със ЗП-1290.5кв.м.¶с части:АРХИТЕКТУРА, СК, ОВК И ТЕХНОЛОГИЯ, ЕЛ И ПБЗ, ВП, ПБ И ПУСО
7 18.01.2016 16:11:22 КОЦИ НИКОЛАЕВ НЕДЕЛЧЕВ С.ГЕЦОВО, УЛ.ГЕОРГИ ДАМЯНОВ №10 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ /съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "а" от зут ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ-ЗПпристр.-14.10кв.м. и ЗПнадстр.-110.50кв.м. С части:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ ,ВИК, ЕЕ И ПУСО
8 18.01.2016 16:40:11 ПК ЕДИНСТВО БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №25 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ /съгласно чл.137 ал.1 т.4 буква "д" от ЗУТ/ "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОИСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД №61710.505.588.7.47 ВЪВ ФРИЗЬОРСКИ САЛОН-ЗП-89.5КВ.М."
9 22.01.2016 12:00:00 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР.РАЗГРАД, УЛ.КОНВЕРСИЯ СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ /съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "б" от ЗУТ/ "ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ В УПИ С №ІІ-340 НА КВ.669" С ЧАСТИ:ЕЛ, ГЕОДЕЗИЯ, ПУСО,ПБЗ ИПБ
10 01.02.2016 11:40:43 КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ С.ТОПЧИИ, УЛ.СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №2 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ /съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "б" от ЗУТ/ "ЖЕЛЕЗАРСКА РАБОТИЛНИЦА"-ЗП-362КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА И ПБ, СК, ЕЛ, ВП,ПУСО, ЕЕ
12 03.02.2016 17:03:38 ЕТ "ПРЕСТО-3-АХМЕД САЛИ" ГР.РАЗГРАД, БУЛ.БЪЛГАРИЯ №9 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ/съгласно чл.137 ал.1 т.4 буква "д" от ЗУТ/ "ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ/ФАСТ-ФУУД/-ЗП-59.21КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ЕЕ, ОВ, ТЕХНОЛОГИЯ
11 05.02.2016 10:44:53 СИДЕР РУЖИНОВ СИДЕРОВ С.ЯСЕНОВЕЦ, УЛ. ТРЕТИ МАРТ №7 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ/съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "а" от ЗУТ/ "ПУНКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОРЕХИ И ЯДКИ -ЗП-305.62КВ.М. В ТОВА ЧИСЛО И ЗП НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ-ОФИС СЪС СКЛАД" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ, ПУСО И ПБ
13 05.02.2016 11:54:33 АНАСТАС СТОЯНОВ АНАСТАСОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ИЛЬО ВОЙВОДА №17 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ/съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "а" от ЗУТ/ "ПЪРВИ ЕТАП ОТ ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И КАФЕ-ЕКСПРЕСО"ЗП-1ВИ ЕТАП-61КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ЕЕ
14 05.02.2016 14:03:07 ХОЛАНДИЯ-2002 ЕООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.СТАДИОНА №2 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ/съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "г" от ЗУТ/ "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА САНИТАРНО-БИТОВА СГРАДА И УСТРОЙВАНЕ НА АВТОМИВКА В ПРИЗЕМНО НИВО С ОФОРМЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПОКРЕТ ПРОХОД"-ЗП-174.49КВ.М. И РЗП-3
15 12.02.2016 15:21:02 "НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЗЕМЛИЩА НА С.ТОПЧИИ И РАКОВСКИ С ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ГР.СЕНОВО СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ /съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "д" от ЗУТ/ "ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ" с обща L-10228м.л. в землищата на с.Топчии и с.Раковски с отклонение на междугарие Сеново - Просторно за гр.Сеново С ЧАСТИ:ТЕХНОЛОГИЯ, Г
16 12.02.2016 15:51:01 ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ХЪШОВЕ №2А СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ /съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква "а" от ЗУТ/ "ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-72КВ.М. И РЗП-72КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП И ЕЕ
17 17.02.2016 10:03:32 КАЛИВА ИВ ООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.ДАНАИЛ ДЕЧЕВ №8 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО чл.137 ал.1 т.4 буква "д" от ЗУТ/ "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ В СТУДИО ЗА ЗДРАВЕ, КРАСОТА И РЕЛАКС" ЗП-130.70кв.м. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК , ЕЛ, ВИК И ЕЕ
18 17.02.2016 10:33:11 НИЯЗИ ХАСАН МАХМУД С.ДЯНКОВО,УЛ.ДЪБРАВА №4 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО чл.137 ал.1 т.5 буква "в" от ЗУТ "ГАРАЖИ С РАБОТИЛНИЦИ"-ЗП-154 КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВП
19 17.02.2016 10:58:22 АСЯ СЕВДАЛИНОВА ГЮДЖЕНОВА ГР.РАЗГРАД, ЖК.ОРЕЛ БЛ.27, ВХ.А СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО чл.137 ал.1 т.4 буква "д" от ЗЕТ " ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПАРТЕРНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛИЩЕ"-ЗП-227.82КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЕ
20 18.02.2016 10:24:03 НЕТБОКС ЕООД ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "Ж" ОТ ЗУТ "ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД С ОБЩА ДЪЛЖИНА-33419М.Л.
21 18.02.2016 10:51:32 ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОЖАНОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ № 5 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "А" ОТ ЗУТ "ПРИСТРОЙКА КЪМ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-12КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ПБЗ, ЕЛ И ВИК
22 25.02.2016 14:05:59 БАБАРОВ ООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.ТРАНСПОРТНА №2 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ /СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "А" ОТ ЗУТ/ "СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"-ЗП-700КВ.М. РЗП-700КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ЕЕ, ПБЗ, ПУСО, ГЕОДЕЗИЯ, ОВК, ПБ, ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, АВАРИЙНО ПОЖАРОГ
23 25.02.2016 14:34:33 БАБАРОВ ООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.КОНВЕРСИЯ №8 СТРОЕЖЪТ Е №ІV КАТЕГОРИЯ /СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т4 БУКВА "Б" ОТ ЗУТ/ ¶"ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"-ЗП-91КВ.М.¶С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ И ПИ, ВИК И АПГИ, ПБ, ВП, ПУСО И ПБЗ
24 25.02.2016 14:54:35 ЕРАЙ САБРИЕВ РАМИСОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №1 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ /СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "Д" ОТ ЗУТ/ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - КАФЕ АПЕРИТИВ ВЪВ ФРИЗЬОРСКИ САЛОН"-ЗП-18.83КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА И СК
25 09.03.2016 17:33:45 "МАКСИМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.ДОБРУДЖА №13 СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ "А" и "Б" МОДУЛИ КЪМ МАГАЗИН Т-МАРКЕТ" 2БР.-20.00/8.00М. СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ ЛЕФТЕРОВ С Р.№05426, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
26 11.03.2016 15:41:40 "ТЮФ - РЗ" ООД ГР.РАЗГРАД, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №1 А СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ ПЛЪТНА ОГРАДА С H ДО 2.20 М. ИЗЦЯЛО В ИМОТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДАНИСЛАВ ИВАНОВ ДОЧЕВ С Р.№04599, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
27 11.03.2016 16:01:45 РОСИЦА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА С.ОСЕНЕЦ,УЛ. МЕСТА №1А СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ /СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "Б" ОТ ЗУТ/ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ МЛЕКОПУНКТ В СМЕСЕН МАГАЗИН КАТО ПЪРВИ ЕТАП-ЗП-34.72КВ.М. С ЧАСТИ: АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК И ЕЕ
28 14.03.2016 09:50:10 АЛПЕР ИЗЕТИНОВ СЕБАЙДИНОВ С.РАДИНГРАД, УЛ. БУЗЛУДЖА №13 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "А" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-135КВ.М И РЗП-215КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ
29 22.03.2016 16:54:21 МЮРСЕЛ ИСМАИЛ МЮРСЕЛ ГР.РАЗГРАД, МЕСТНОСТ ОБЗОР СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-93.86КВ.М И РЗП-199.30КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП И ЕЕ
30 24.03.2016 10:09:18 КЯФИЕ ДЖАВИДОВА ЧАКЪРОВА-ТАХИРОВА ГР.РАЗГРАД, УЛ.КРАТОВО №4 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "Ь" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-134.5КВ.М И РЗП-259КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП И ЕЕ
31 24.03.2016 10:39:30 ИВАЙЛО КОЛЕВ КОЛЕВ ГР.РАЗГРАД, УЛ. РУЕН №9 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "А" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-96.20КВ.М. И РЗП-202.50КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП И ЕЕ
32 31.03.2016 10:28:56 АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ С.УШИНЦИ, УЛ. Н. Й. ВАПЦАРОВ №9 Строежът е VІ категория "СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗП-58,6 КВ.М." СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДАНИСЛАВ ИВАНОВ ДОЧЕВ С Р.№04599, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
33 31.03.2016 10:44:22 РУМЕН ЦАНКОВ КОЛЕВ С.УШИНЦИ, МЕСТНОСТ ПОД БАЛНЪКАЯ СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "СКЛАД ЗА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР С Р/РИ 9/9М." СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДАНИСЛАВ ИВАНОВ ДОЧЕВ С Р.№04599, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
34 31.03.2016 11:10:54 ВАСИЛ ИВАНОВ ЕНЧЕВ М-Т АРМЕНСКИ ЛОЗЯ-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА НЕИЗПОЛЗВАЕМ ТАВАН НАД РАБОТИЛНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗАРСКИ УСЛУГИ, РЕМОНТ НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА , ГАРАЖ И НАВЕС ЗА ИНВЕНТАР В СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ
35 01.04.2016 17:33:12 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4, БУКВА "д" ОТ ЗУТ "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА БАЗОВА СЪБИРАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА GSM ОПЕРАТОР С РП №49/30.11.2014 Г. В АРХИВ-ХРАНИЛИЩЕ-ЗП-152КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, П
36 11.04.2016 17:36:39 ОЛГА ХРИСТОВА ПЪРВАНОВА ГР. РАЗГРАД, УЛ. ИЛЬО ВОЙВОДА №4 А СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "ЛЯТНА КУХНЯ"-ЗП-33КВ.М. СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ С Р.№04551 И АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ОТ АРХ.ЕЛКА КОЙЧЕВА С Р.№01875, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
37 13.04.2016 11:44:16 ВЛАСОВИ АГРО ООД С.ПОБИТ КАМЪК, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №18 СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "СГРАДА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ"-ЗП-412.56КВ.М. СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЦАЧЕВ ВАСИЛЕВ С Р.№04552 И АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ОТ АРХ.ЕЛКА КОЙЧЕВА С Р.№01875, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТ
38 13.04.2016 15:37:51 ГРИЙНБЪРН ЕООД от съществуващ ЖР стълб от ЕП"БУЗЛУДЖА" до нов БКТП в УПИ №ІХ-6334 СТРОЕЖЪТ Е І КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.1 БУКВА "Г" ОТ ЗУТ КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 KV И БКТП 800 KVA ЗА "ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ" С ЧАСТИ:ЕЛЕКТРО, ГЕОДЕЗИЯ, ПАБ, ПБЗ И ПУСО
39 13.04.2016 16:07:35 ОБЩИНА РАЗГРАД ЖК"ОРЕЛ"-ГР.РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е ІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.2, БУКВА "Б" И "И" ОТ ЗУТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ В ЖК.ОРЕЛ-ГР.РАЗГРАД "/С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗОНИ/ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 5962.24М. С ЧАСТИ:ВИК,ПБЗ,ПБ,СК И ПУСО
40 25.04.2016 12:15:22 ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е І КАТЕГОРИЯ "ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ПРИЕМНО ЗДАНИЕ ГАРА РАЗГРАД"-ЗП-1225.00КВ.М. И РЗП-3358.00КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ВИК, ЕЛ, Пожароизвестяване, Видеонаблюдение и СОТ, ОВ И К, ПБ, ЕЕ, ВП, Паркоустройство и благоустройство, ПБЗ И ПУСО
41 25.04.2016 14:28:43 НЕНКО ЕООД ГР.РАЗГРАД, БУЛ.БЪЛГАРИЯ №11 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "Д" ОТ ЗУТ "ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КАФЕ-ЕКСПРЕСО В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"-ЗП-124.64КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА И КС, ЕЛ, ПБ, ПБЗ И ОВК
42 25.04.2016 15:37:13 АТАНАСКА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА ГР.РАЗГРАД, Ж.К.ОСВОБОЖДЕНИЕ № 8 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "Д" ОТ ЗУТ "РАЗДЕЛЯНЕ НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - ЗП-71КВ.М. И ФРИЗЬОРСКИ САЛОН-ЗП-37.07КВ.М."
43 25.04.2016 16:08:42 СТОЯН ИСКРЕНОВ ВЕЛЕВ МЕСТНОСТ АРМЕНСКИ ЛОЗЯ-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "А" ОТ ЗУТ "АВТОСЕРВИЗ-ЗП-152.5КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА И ПБ, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП
44 25.04.2016 16:55:20 СТИЛ - ЕА ЕООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.ОСЪМ №30 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1Т.4 БУКВА "Е" ОТ ЗУТ "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ВЪВ ФИТНЕС-ЗАЛА С БАР-СПОРТЕН ЦЕНТЪР-ЗП-306КВ.М. +178КВ.М. В СУТЕРЕН" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, ПБ, ВИК, СК И ПБЗ
45 26.04.2016 10:25:40 "КАРТООН ТУРИЗЪМ" ООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.ЖЕРАВНА №15 СТРОЕЖЪТ Е ІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.2 БУКВА "Д" ОТ ЗУТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРТЕР И ПЕТ ХОТЕЛСКИ ЕТАЖА ОТ I ДО V ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ПУСО, ПБЗ, ЕЛ И ПИ, ВИК, ПБ, ОВК И ЕЕ
46 26.04.2016 10:59:19 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ГР. РАЗГРАД /съгласно трасе в проекта/ СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.6 ОТ ЗУТ "КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЕЕСМ ЗА МОН" ЛИНИЯ 4 -ОД МВР-РИО СЕ ИЗТЕГЛЯ В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА ОТ ОД НА МВР НА УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№8 ДО РИО НА УЛ."БЕЛИ ЛОМ"№40 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 500М
47 26.04.2016 11:28:37 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ГР.РАЗГРАД /съгласно трасета в проекта/ СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.6 ОТ ЗУТ "КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЕЕСМ ЗА ВАС" ОКЛ 2-ОПТИЧНАТА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СЕ ИЗТЕГЛЯ В СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛНА МРЕЖА ПО ТРАСЕ-АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА УЛ."БЕЛИ ЛОМ №33 ДО РДВР УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИ
48 27.04.2016 09:38:50 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е І КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.1 БУКВА "И" ОТ ЗУТ "СКЛАД ЗА ПАЛЕТИ ОТ НАВЕСЕН ТИП"-ЗП-99КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП
49 27.04.2016 10:03:33 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател М. АКЧАЛАН-ЗЕМЛИЩЕ С. ЯСЕНОВЕЦ СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 БУКВА "Ж" ОТ ЗУТ "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ №4654" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ТЕХНОЛОГИЧНА, ОВК, ПБЗ И ПБ
50 27.04.2016 10:26:11 ЕЛЕКТРОИНВЕСТ ЕООД ГР. РАЗГРАД, УЛ. КОНВЕРСИЯ №4 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "Б" ОТ ЗУТ "АВТОСЕРВИЗ И СКЛАД"-ЗП-494.10КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП И ПБ
51 27.04.2016 10:52:26 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ С. ПОРОИЩЕ, УЛ. БАТАК №9 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА"А" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-80КВ.М. И РЗП-130КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП И ЕЕ
52 27.04.2016 11:11:41 РУМЕН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №4 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "Д" ОТ ЗУТ "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО В БАНКОВ ОФИС"-ЗП-139КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ОВК, ПБ И ПБЗ
53 03.05.2016 14:38:38 СЕЗЕН АХМЕДОВА АЛИ ГР.РАЗГРАД, УЛ.СВ.КЛИМЕНТ № 83 СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "ЛЯТНА КУХНЯ" -ЗП-30.10КВ.М. СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ЛЮБОМИР АСЕНОВ СОЛАКОВ С Р.№00606БЧ, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
54 18.05.2016 17:25:14 РЕЛАКС ООД С.ОСЕНЕЦ, М.МЕРАЛЪК СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР"-ЗП-1147.69КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ПБ, ВП И ПУСО
55 19.05.2016 14:50:30 АМАРНИКС ЕООД М.ОБЗОР-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ "РАЗДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАЗАН ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ НА ТРИ НЕЗАВИСИМИ ОБЕКТА С КАПАЦИТЕТ ЗА ВСЕКИ ДО 500 ЛИТРА" ЧАСТИ:АС
56 27.05.2016 17:16:00 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател М.БАКШИШ-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 БУКВА "з" ОТ ЗУТ "ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ №4736 М7 С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 MHZ" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ТЕХНОЛОГИЯ, ЕЛ, ПБЗ, ОВК И ПБ
57 31.05.2016 16:25:14 "ТЮФ - РЗ" ООД ГР.РАЗГРАД, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №1А СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "НАВЕС ЗА ИНВЕНТАР ДО МАСИВНА ОГРАДА"-4.60/8.00 С Н-2.20, СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДАНИСЛАВ ИВАНОВ ДОЧЕВ С Р.№04599, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
58 08.06.2016 15:16:45 ВЛАСОВИ АГРО ООД С.ПОБИТ КАМЪК, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №18 /СТОПАНСКИ ДВОР/ СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ " СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА -НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"-54.0/10М СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДАНИСЛАВ ИВАНОВ ДОЧЕВ С Р.№04599, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
59 08.06.2016 15:34:00 АЙДЪН ЛЮТФИ МЕХМЕД ГР. РАЗГРАД, УЛ. БАБУНА №8 СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "ЧАСТИЧНА ПЛЪТНА ОГРАДА С Н-2.20М", СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.МИЛУШ СТАНКОВ БОНЕВ С Р.№04558, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
60 09.06.2016 14:43:12 ЙОРДАН СТАНЧЕВ ТОМОВ С. ПОБИТ КАМЪК, УЛ. ЕТЪР №6 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1Т.5 БУКВА "А" ОТ ЗУТ "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-72КВ.М И РЗП-72КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ
61 10.06.2016 14:14:56 САЛИ ХАСАНОВ САЛИЕВ МЕСТНОСТ"ОБЗОР"-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "А" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЕДВОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-60КВ.М. И РЗП-126.5КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ
62 10.06.2016 15:10:27 ГЮЛДЖАН РИДВАНОВА РАМАДАНОВА С.ЯСЕНОВЕЦ, УЛ.ДРАВА №10 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА"А" ОТ ЗУТ "ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ"-172КВ.М+55КВ.М. СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И РЗП-282КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ВП И ЕЕ
63 10.06.2016 15:33:07 НЕВЗАТ ЮСУФОВ ЮСУФОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.МАРИЦА №2 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "Г" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН"-ЗП-14.78КВ.М. /БЕЗ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ/
64 29.06.2016 10:34:24 КАДРИЕ АБТУЛА ХЮСЕИН ГР.РАЗГРАД, ЖК.ОСВОБОЖДЕНИЕ БЛ.3 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" С ИД.№61710.502.6371.5.19 И ЗП-298.53КВ.М. СОБСТВЕНОСТ НА РЕМЗИ НУРИ ХЮСЕИН, КАДРИЕ АБТУЛА ХЮСЕИН, НЕСРИН РЕМЗИ ЧАЛЪК, МАХМЕ
65 30.06.2016 15:41:31 КРАСИМИР АТАНАСОВ ЛЮБЕНОВ С.ЯСЕНОВЕЦ, УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН № 15 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ПУНКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОРЕХИ И ЯДКИ"-ЗП-88.7КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП
66 12.07.2016 11:31:18 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД ГР. РАЗГРАД , СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА СТРОЕЖЪТ Е І КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.1 БУКВА "и" ОТ ЗУТ "ПОДСТАНЦИЯ 110 / 6,3 KV - ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАНСФОРМАТОР 110/ 6KV 20 MVA С НОВ 25МVА" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ПБ И ВП
103-08-9372-1 12.07.2016 17:31:14 КРАСИМИР БОГОМИЛОВ КОЛЕВ ГР.РАЗГРАД, УЛ. ПЕРИСТЪР №3, ВХ.Б СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖЕНИЕ КЪМСЪЩЕСТВУВАЩ КОМИН ЗА РЕВИЗИИ ДО ИЗБА №2 КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИД.№61710.505.502.1.17" СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.МИНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА С Р.№04556, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯ
67 13.07.2016 11:21:32 ЛЕВЕН НЕВЕНОВ ТЕРЗИЕВ С. ДЯНКОВО, УЛ. ДУНАВ №8 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "А" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ С ОБЩА-ЗП-167.25КВ.М. И РЗП-339.47КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП, ПУСО, ЕЕ, ПБ
68 13.07.2016 17:31:15 КРАСИМИР БОГОМИЛОВ КОЛЕВ ГР.РАЗГРАД, УЛ. ПЕРИСТЪР №3, ВХ.Б СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ КОМИН ЗА РЕВИЗИИ ДО ИЗБА №2 КЪМ АП.СИД.№61710.505.502.1.17" СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.МИНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА С Р.№04556, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗР
69 14.07.2016 14:34:11 М И М ТРЕЙДИНГ 2005 ООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.Д-Р ПЕТЪР БЕРОН №5 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "д" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ОТ СГРАДА БИЗНЕС ИНКУБАТОР ВЪВ ХЛАДИЛНА БАЗА ЗА ОХЛАЖДАНЕ И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ГЪБИ"-ЗП-123.06КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, ТЕХНОЛОГИЯ И СТАНОВИЩА
70 22.07.2016 14:25:50 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.КРАТОВО №1 "Г" СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-60КВ.М. И РЗП-60КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ПБЗ, ВП, ЕЕ
71 22.07.2016 14:51:48 ДЕНИЗ НИХАТОВ ИСМАИЛОВ ГР.РАЗГРАД, БУЛ.БЪЛГАРИЯ №34 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА"Б" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ В ОФИС"-ЗП-71.31КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, ЕЕ И ОБСЛЕДВАНЕ
72 27.07.2016 10:04:03 ЕТ "ЕРДУВАН ЧАКЪР" СТОПАНСКИ ДВОР С.РАКОВСКИ СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ " ПЛЪТНА ОГРАДА"-ИЗЦЯЛО В ИМОТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ С Н ДО 2.20М., СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДАНИСЛАВ ИВАНОВ ДОЧЕВ С Р.№04599, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
73 27.07.2016 11:07:47 РЕНАД ЕООД М.АЛЧАКА-ГР.РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ - НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА-ЗП-144КВ.М. - ЗА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР - ЗП-122.60КВ.М.
74 27.07.2016 11:30:04 РУМЯНА ВЕЛИНОВА ЕНЧЕВА С.КИЧЕНИЦА, УЛ.БУЗЛУДЖА №6а СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-175КВ.М. И РЗП-260КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ЕЕ И ВП
75 27.07.2016 14:23:38 РУМЯНА ВЕЛИНОВА ЕНЧЕВА С.КИЧЕНИЦА, УЛ.БУЗЛУДЖА №6 А СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНВЕНТАР"-ЗП-75КВ.М, СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ С Р.№0249, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
76 10.08.2016 15:04:02 ГЮНЮЛ РАМИСОВА ХАКЪЕВА ГР.РАЗГРАД, УЛ.НИКОЛА ПЕНЕВ №19 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "Б" ОТ ЗУТ "СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ №ХІІІ-6254"
77 10.08.2016 16:04:24 ТАТЯНА ИЛИЕВА КОНДОВА ГР.РАЗГРАД, УЛ.Г.С.РАКОВСКИ №24 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5, БУКВА "А" ОТ ЗУТ "ПРИСТРОЙКИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД.№61710.502.1254.1 С РЗП-85.00КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ЕЕ
78 10.08.2016 16:39:07 АВТОГАРА РАЗГРАД ООД ГР.РАЗГРАД, БУЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ № 5 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА"г" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ В ЗАКУСВАЛНЯ-ЗП-100КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ЕЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
79 11.08.2016 12:59:50 ПЕТЪР КОЛЕВ ПЕТРОВ М.ОБЗОР-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА"а" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВЕ АВТОРАБОТИЛНИЦИ В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ-ЗП-169.12КВ.М. И РЗП-557.31КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП, ПБ, ЕЕ И ПУСО
80 11.08.2016 14:46:05 ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД ПО ОПИС- СИГНАТУРА Рз-01-А61" СТРОЕЖЪТ Е ІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.2, Т.6 ОТ НАРЕДБА №1/2003Г. "ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР.РАЗГРАД, ПОДОБЕКТ :РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТКЛОНЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДА КОНСУМАТОРИ ПО ОПИС - СИГНАТУРА Рз-01-А61"
83 12.08.2016 10:12:39 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател ГР.РАЗГРАД, УЛ.ВАРНА №2, ВХ.А И ВХ.Б СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 БУКВА"з" ОТ ЗУТ "БАЗОВА СТАНЦИЯ №4497 В СГРАДА С ИД.№61710.505.566.3 ГР.РАЗГРАД" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ПБЗ, ЕЛ, ТЕХНОЛОГИЧНА, ПБ
84 12.08.2016 11:20:04 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "б" И "г" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА В ЦЕХ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, БЕЛЕНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА И ВАРИВА БИОСА"-ЗП-1123.44КВ.М. И РЗП-1173.91КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА,
81 12.08.2016 12:00:00 ЙОТОВ ООД М.АЛЧАКА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "ЦЕХ ЗА ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ-ЗП-835КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП, ПБ, ЕЕ И ПУСО
82 12.08.2016 12:00:01 ХЪРСАТЕ ЕООД ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "СКЛАД ЗА МЕТАЛИ, МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ЗАГОТОВКИ-ЗП-552.06КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ПБ И ПУСО
85 12.08.2016 12:33:47 ГРИЙНБЪРН ЕООД ГР.РАЗГРАД, БУЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №68 Г СТРОЕЖЪТ Е І КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.13, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №1 И ЧЛ.137 АЛ.1 Т.1 БУКВА "г" ОТ ЗУТ "ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ПАРАПРОВОД КЪМ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ" С ЧАСТИ:ВП, СК, ПБЗПБ И ТЕХНОЛОГИЧНА
86 12.08.2016 14:40:45 ОБЩИНА РАЗГРАД ГР.РАЗГРАД, УПИ І-ЗА КЖС СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНОЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 ОТ ЗУТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОТКРИТА ПЛОЩАДКА В КВ. 81, УПИ № І- ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ГР.РАЗГРАД" С ЧАСТИ:ПАРКОУСТРОЙСТВО И ПБЗ, ВП, ЕЛ, СК
87 17.08.2016 14:39:33 ОБЩИНА РАЗГРАД ГР.РАЗГРАД, УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №2 СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА, СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВО ОПОВЕСТЯВАНЕ И ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМА И ТОПЛИНАТА (ВСОДТ) В СПОРТНА ЗАЛА АБРИТУС ГР.РАЗГРАД" СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ В ПРОЕКТИ ОТ ИНЖ.МАРИЯНА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДА
88 17.08.2016 15:56:06 ГЮНЕР РАФЕТОВА КАМБУРОВА М.БОАЗА-ГР.РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5, БУКВА "а" ОТ ЗУТ "АВТОКЪЩА" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, ВП, ЕЛ, ВИК, ПБ
89 18.08.2016 13:41:27 ДЖУНЕЙТ МЕХМЕД ХЪЛМИ ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В АВТОСЕРВИЗ"-131КВ.М. И РЗП-146КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ
90 30.08.2016 17:12:27 ФАТИХ ТУРАН ГР.РАЗГРАД, УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №8 А СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ. 1 Т.5 БУКВА"а" ОТ ЗУТ "ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-83.4КВ.М. И РЗП-233.6КВ.М. И СУТЕРЕН-83.4КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ЕЕ
91 07.09.2016 16:01:00 ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА БИЛЯНОВА ГР. РАЗГРАД, УЛ. ОСЪМ №10А , ЕТ.3, АТЕЛИЕ 2 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ЖИЛИЩЕ"-ЗП-51.25КВ.М. БЕЗ СМР
92 07.09.2016 16:51:51 КРАСИМИР АТАНАСОВ ЛЮБЕНОВ С. ЯСЕНОВЕЦ, УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №15 СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА С Н -ДО 2,20 М. ИЗЦЯЛО В ИМОТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ГРАНИЦИТЕ С УПИ №ІІІ-506 И УПИ №V-234" СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.МИНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ С Р.№04557, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩО
93 13.09.2016 11:38:29 ЕТ МИДИЯ - МИЛЕН АНГЕЛОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ. ХАН КУБРАТ №1 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "г" ОТ ЗУТ "РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ПРИОБЩАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"-ЗП-104.14КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ЕЕ
94 13.09.2016 14:56:18 НЕРГИН МУСТАФА ЧОЛАК ГР.РАЗГРАД, УЛ. ТРАПЕЗИЦА №1 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ЖИЛИЩНА ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА"-ЗП-96.5КВ.М./в това число пристройки-зз.2кв.м./ и РЗП-187.8кв.м. /в това число и тав.етаж -69.8кв.м./ С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, С
95 13.09.2016 15:37:53 ЦЕНКО АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ПРОФ.ДИМИТЪР НЕНОВ №14 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА"а" ОТ ЗУТ "ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ -ЗП-32.86КВ.М. КЪМ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДСТРОЯВАНЕ" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ЕЕ
96 14.09.2016 11:39:17 ШЕНОЛ САЛИМ АЛИ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ БЛ.ЧОБАНОВ ВХ.А, ЕТ.3 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА"д" ОТ ЗУТ ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО БЕЗ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО С ПРИОБЩАВАНЕ НА ТЕРАСА НА АП. №9 С ИД.№ 61710.502.6186.3.9
97 14.09.2016 11:56:14 ШЕНОЛ САЛИМ АЛИ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ БЛ.ЧОБАНОВ, ВХ.А, ЕТ.4, АП.13 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "д" ОТ ЗУТ ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО БЕЗ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО С ПРИОБЩАВАНЕ НА ТЕРАСА НА АП. №13 С ИД.№61710.502.3.13
98 15.09.2016 09:45:33 АГРОНИКА ЕООД О.Т.14; О.Т.107; О.Т.15 И О.Т.66 С.ОСЕНЕЦ СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 БУКВА "ж" ОТ ЗУТ "КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0.4 KV ОТ ТП №1 ОСЕНЕЦ ДО КАБЕЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ ШК-4" ДО ПИ №020121 В.М.МЕРАЛЪК С.ОСЕНЕЦ
99 26.09.2016 14:15:08 ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ МУСТАФОВ УЛ.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ И УЛ.БУЗЛУДЖА ГР.РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МРЕЖА НН МЕЖДУ СТЪЛБ №10 НА УЛ.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ И СТЪЛБ №9 НА УЛ.БУЗЛУДЖА"
100 26.09.2016 14:38:27 ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ МУСТАФОВ ГР. РАЗГРАД, УЛ. СКОБЕЛЕВ №2 Б СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "АВТОМИВКА И ЖИЛИЩЕ"-ЗП-76.5КВ.М. И РЗП-174.5КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ И ПБ
101 26.09.2016 16:18:17 ЦЕНКА ХРИСТОВА ТАРАКЧИЕВА-СТЕФАНОВА ГР.РАЗГРАД, УЛ.БЕЛИ ЛОМ №32 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/С ИД.№61710.502.6346.3.3 В ОФИСИ-ЗП-68.47КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ПБЗ
102 26.09.2016 16:57:44 СЕЗГИН МЕХМЕДОВ АЛИШЕВ С. РАДИНГРАД, УЛ. ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА №2 СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ-ЗП-50КВ.М." СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДАНИСЛАВ ИВАНОВ ДОЧЕВ С Р.№04599, КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ
103 29.09.2016 12:43:12 ЗЮХТЮ ДЖЕВАТ ЗЮХТЮ М.КУРТЛУДЖА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 ОТ ЗУТ "КАБЕЛ 20 kV ОТ Ж. Р. СТЪЛБ НА ЕП20 kV В ПИ №61710.34.172, ПРЕМИНАВАЩ ПРЕЗ ПИ №61710.18.65 И БКТП 20/0.4 kV, 1х250KVA В ПИ С №61710.18.173 ЗА ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛЕТА-БРОЙЛЕРИ"
104 30.09.2016 11:19:12 СЕРГЕЙ РОСЕНОВ СТАНЧЕВ ГР. РАЗГРАД, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №32 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 ОТ ЗУТ "СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОСТРОЙКА В ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ"-ЗП-21КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ПБ И ВЕНТИЛАЦИЯ
105 30.09.2016 15:01:44 САВ - РАЗГРАД ООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.ПЕРИСТЪР СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 ОТ ЗУТ "ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С L-48М.Л. ДО ГРАНИЦИТЕ НА СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ДОГРАМА В УПИ № LХVІІ-7157 И ДО СКЛАД ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ , ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И НАВЕС В УПИ № ХХ
106 04.10.2016 11:13:07 ПЕТРУНКА ЙОРДАНОВА КЪНЧЕВА М. АРМЕНСКИ ЛОЗЯ-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 ОТ ЗУТ 1."ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ЛЯТНА КУХНЯ С ОБЩА ЗП-169КВ.М. И РЗП-282КВ.М." 2.ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИМОТ №61710.609.7071 И ВЪНШНО ЕЛ ПРЕЗ ИМОТ №61710.609.7071-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУ
107 04.10.2016 15:11:24 ИБРАХИМ ХАЛИЛОВ ИНОВ С.ПОБИТ КАМЪК,УЛ.ТРЕТИ МАРТ №62 А СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "г" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ФУРНА В РАБОТИЛНИЦА ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ"-ЗП-230КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ЕЕ И ПБ
108 05.10.2016 12:07:08 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател М.БАЛАБАНА, ЗЕМЛИЩЕ С.ОСЕНЕЦ СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 БУКВА"з" ОТ ЗУТ "БАЗОВА СТАНЦИЯ №4741" В ПИ №006027 В М.БАЛАБАНА, ЗЕМЛИЩЕ С.ОСЕНЕЦ С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ТЕХНОЛОГИЯ И АФС, ПБЗ И ПБ
109 11.10.2016 11:46:13 ИЛИЯ СТОЯНОВ КУРТЕВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.ГАБРОВО №3 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДИ №5 И №4 ПО КК В ПУНК ЗА СМЯНА НА МАСЛА И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" ЗП-73-60КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ЕЕ
110 11.10.2016 12:04:42 ВАСИЛ МАРКОВ ФРЕНКЕВ ГР.РАЗГРАД, БУЛ.КНЯЗ БОРИС №50 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 ОТ ЗУТ "ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ В САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА" -ЗП-154КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ЕЕ И ПБ
111 12.10.2016 10:46:20 ХРИСТОФОР ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.НИКОЛА ИКОНОМОВ №7 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" ЗП-99КВ.М. И РЗП-220КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ
112 14.10.2016 13:51:22 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ГР. РАЗГРАД, УЛ. ГАБРОВО № 1А СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗПОЛЗВАЕМО ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ОБИТАЕМО" С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЕ, ЕЛ И ВИК
113 25.10.2016 11:47:57 БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД ГР. РАЗГРАД, БУЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ-БАРИЕРА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВХОД-ИЗХОД КЪМ АВТОМОБИЛЕН ПАРКИНГ БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД" СЪГЛАСНО ПРОЕКТИ С УКАЗАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИНЖ.ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ С Р.№12947 И ИНЖ.ЯВОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ С Р.№04987,
114 27.10.2016 14:53:50 СКАТ ТЕЛЕКОМ ООД ГР.РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е VІ КАТЕГОРИЯ "ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ НА СКАТ ПОПОВО ООД В СЪЩЕСТВУВАЩА ТКМ НА ВИВАКОМ /БТК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАЗГРАД ПО УЧАСТЪЦИ: ОТ УЛ.МРАМОРНО МОРЕ ДО БУЛ.БЪЛГАРИЯ; ОТ БУЛ.БЪЛГАРИЯ ДО Ж.К. ОРЕЛ И В Ж.К. ОРЕЛ" СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ ЗА И
115 27.10.2016 15:30:31 ВОДСТРОЙ АД ГР. РАЗГРАД- ЗПЗ СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5, БУКВА "б" ОТ ЗУТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ , ВОДОМЕРНА ШАХТА И ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД"
116 27.10.2016 15:54:49 ВОДСТРОЙ АД ГР.РАЗГРАД, УЛ БАЛЧИК №13 /ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА/ СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "СКЛАД ЗА СТЪКЛО-ЗП-875КВ.М." С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ПУСО, ПБ
117 27.10.2016 16:31:41 ГЮЛЕРДЖАН ХЮСЕИН ИСМАИЛ С. ЯСЕНОВЕЦ, УЛ. 23- СЕПТЕМВРИ №4 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТАВАНСКИ ЕТАЖ"-ЗП-152.50КВ.М. РЗП-212.50КВ.М. ПЛОЩ СУТЕРЕН 20КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК,ВП, ЕЕ
118 10.11.2016 16:56:10 ЕНЕРГОМОНТАЖ РР АД М.ЧУКАТА И М. БЪЗОВА ЛИВАДА ЗЕМЛИЩЕ С. ДРЯНОВЕЦ СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД" С L-1705.29 М.Л. ЗА ИМОТ №000925, ПРЕЗ ИМОТИ №№000039; 000071; 000064; 000047; 000036-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
119 10.11.2016 16:56:11 АНТОНЕЛА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА ГР.РАЗГРАД, УЛ.ПАНЕГА №16 СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА"а" ОТ ЗУТ "ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИСТРО С ТЕРАСА В ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ В СГРАДА ЗА КОО С НЕОБХОДИМОТО ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ ЗА СТЪЛБИЩЕ"-РЗП-193КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ЕЕ
120 11.11.2016 15:57:06 АГРОНИКА ЕООД М. МЕРАЛЪК, ЗЕМЛИЩЕ С.ОСЕНЕЦ СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "г" ОТ ЗУТ "СЕРВИЗ ЗА РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА С ОФИСИ И СКЛАДОВЕ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ"-ЗП-350КВ.М. И РЗП-595КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ЕЕ, ПБ , ПУСО
121 25.11.2016 11:24:35 ВЕСКА ВЕЛЧЕВА ИЛИЕВА ГР. РАЗГРАД, УЛ. КРАТОВО №3 А СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "НАДСТРОЙКА НА ЗАКОННА РАБОТИЛНИЦА БЕЗ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДПОКРИВНО СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ"-ЗП-50.73КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА И КОНКСТРУКЦИИ
122 25.11.2016 12:51:39 СТРОЙИНВЕСТ-РАЗГРАД ЕООД ГР.РАЗГРАД, УЛ.СЕВЕРЕН БУЛЕВАРД №4, БЛ.3 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "д" ОТ ЗУТ "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АТЕЛИЕТА В БЛ.3 ОТ ПЕТЕТАЖЕН ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС В АПАРТАМЕНТИ"-ЗП-351.44КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА , ПБ И СТАНОВИЩА ПО ЧАСТИ-ЕЛ, ВИК, СК
123 25.11.2016 14:00:41 БЕДРИ ДЖЕМАЛОВ МУСТАФОВ ГР.РАЗГРАД, УЛ.МЕЛНИК №1 Б СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т .5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА ЕДВОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ"-ЗП-211КВ.М. И РЗП-390КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ВП, ЕЕ, ПБ И ПУСО
124 28.11.2016 16:33:43 "СТЕНЛИ - ВП" ЕООД - собственик М. АЛЧАКА, ГР.РАЗГРАД Строежът е ІІІ категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 буква "б" от ЗУТ " ВОДОПРОВОД в ПИ №61710.51.01 И СВО ЗА ВОДАСНАБДЯВАНЕ НА ИМОТИ с №№61710.53.09; 61710.53.52; 61710.53.49 и 61710.53.17 с дължина 321.29м.л.
125 01.12.2016 16:30:16 СД МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ И С-ИЕ М.ЕШЕКЧИ, ЗЕМЛИЩЕ С.КИЧЕНИЦА СТРОЕЖЪТ Е І КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.1 БУКВА"г" ОТ ЗУТ "СИЛОЗНО СТОПАНСТВО, ФУРАЖНА КУХНЯ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"-ЗП-490КВ.М. И СЪОРЪЖЕНИЯ-270КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ВП, ТЕХНОЛОГИЧНА, ПБЗ, ПБ, ЕЕ,ПАРКОУСТРОЙСТВО
126 02.12.2016 10:40:05 МИРАЖ-АВТО-КОМЕРС ЕООД ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕЦОВО СТРОЕЖЪТ Е І КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.1 БУКВА "г" ОТ ЗУТ "СИЛОЗНО СТОПАНСТВО"-ЗП-498.40КВ.М. С ЧАСТИ:ТЕХНОЛОГИЯ, АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВП, ПБЗ, ПБ, ПУСО
127 02.12.2016 11:08:03 СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ МЕСТНОСТ АЛЧАКА-РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.Т.5 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "ЗАКРИТ НАВЕС ЗА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР"-ЗП-180КВ.М. С ЧАСТИ:СК И ВП
128 09.12.2016 17:19:32 ЕТ СКАЙЛАРК-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МЕСТНОСТ АДА ЧЕЙРИ, С. БЛАГОЕВО СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА"б" ОТ ЗУТ "СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР " ЗП-504КВ.М.В ПИ С ИД № 036060 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛАГОЕВО С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК, ЕЛ, ВИК, ПБ, ВП И ПУСО
129 13.12.2016 11:13:42 ГЮНЕР РАФЕТОВА КАМБУРОВА М. БОАЗА, ГР. РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "КАБЕЛНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 20 KV И МТТ 20/0,4,100 KVА ЗА ПИ С ИД.№61710.116.14"
130 13.12.2016 11:33:25 ТАНСЕЛ ИЛМАЗОВ САЛИЕВ ГР.РАЗГРАД-ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "г" ОТ ЗУТ "ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА-ЗП-298КВ.М. В АВТОСЕРВИЗ И ПРИСТРОЙКА ОТ ЗП-185КВ.М. И РЗП-297КВ.М. ЗА АВТОМИВКА, ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОФИСИ"- С ЧАСТИ:АРХ
131 13.12.2016 15:35:52 БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД ГР. РАЗГРАД, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №68 СТРОЕЖЪТ Е ІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.2 БУКВА "б" ОТ ЗУТ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД: ПОДОБЕКТ №1- КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 КV- С ДЪЛЖИНА - 630 М.Л.: ОТ КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 кV "БРЕЗА" В УЧАСТЪКА НА ТП" ТЕХНОПОЛИС И ТП "ЛИДЛ" ДО ВЪЗЛОВА С
132 13.12.2016 16:23:58 СКАТ ТЕЛЕКОМ ООД ГР.РАЗГРАД, ЖК ОРЕЛ СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "ж" ОТ ЗУТ "ИЗГРАЖДАНЕ ОПТИЧНА МРЕЖА НА "СКАТ ПОПОВО" ООД В ЖК "ОРЕЛ" ГР.РАЗГРАД С ЧАСТИ:ТЕХНОЛОГИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ПБ, ПБЗ И ПУСО
133 20.12.2016 12:04:00 "БИОВЕТ АД" - КЛОН РАЗГРАД ГР.РАЗГРАД, ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС "ЛУДОГОРЕЦ" СТРОЕЖЪТ Е ІІІ КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.3 "б" ОТ ЗУТ ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЛ 20 kV ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЛ 110kV "СИДЕР " И "ГОРИЦА" ОТ РАЙОНА НА ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС "ЛУДОГОРЕЦ" ПРЕД ПОДСТАНЦИЯ "АБРИТУС" С ЧАСТИ:ЕЛЕКТРО, СК, ПУСО И ПБЗ
134 21.12.2016 10:01:14 ИЛИЯН ИВАНОВ МАРКОВ ГР. РАЗГРАД, БУЛ. БЕЛИ ЛОМ №35 А, ВХ.Б,ЕТ.3, АП.19 И АП.18 СТРОЕЖЪТ Е ІV КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.4 БУКВА "б" ОТ ЗУТ ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 61710.505.4312.2.17 И 61710.505.4312.2.18 ЧРЕЗ ПРЕДАВАНЕ СПАЛНЯ ОТ АП.18 КЪМ АП.17 С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ЕЛ
135 21.12.2016 11:21:48 ЕНЕРГОМОНТАЖ РР АД М.ЧУКАТА, ЗЕМЛИЩЕ С.ДРЯНОВЕЦ СТРОЕЖЪТ V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "а" ОТ ЗУТ "ДВУЕТАЖНА СГРАДА - ОФИС КЛУБ, СКЛАД, ГАРАЖ, СТАИ ЗА ПОЧИВКА"-ЗП-238.78КВ.М. И РЗП-592.69КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ПБ, ЕЕ, ОВК И ПУСО
136 21.12.2016 12:09:14 ЕМИН ХАСАН ЕМИН МЕСТНОСТ ДЯНКОВСКИ ПЪТ 3, ГР.РАЗГРАД СТРОЕЖЪТ Е V КАТЕГОРИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.137 АЛ.1 Т.5 БУКВА "б" ОТ ЗУТ "ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ЗПобща-106.50КВ.М. И РЗП-150КВ.М. С ЧАСТИ:АРХИТЕКТУРА, СК И ПБЗ, ЕЛ, ВИК, ЕЕ