одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.06.2018

Уникален идентификатор:  59d3a666-9dc7-4b31-ae34-0dde7c67fa89

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-06-05 09:29:53
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:36:16
  • Последно променил: migrate_data
