одобрен

SEBRA_23.06.20

Уникален идентификатор:  59e05c1c-8c0a-4531-b5ac-2f8c860e45d9

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 10:25:54
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-25 10:25:54

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 90716.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 280
10 xxxx Издръжка 48 19946.82
18 xxxx Други разходи 1 38.61
88 xxxx Средства на разпореждане 10 16455.48
89 xxxx Друго финансиране 1 54
90 xxxx Възстановени приходи 1 6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 172421.65
Общо: 71 299919.04
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 172421.65
Общо: 6 172421.65
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 65.8
18 xxxx Други разходи 1 38.61
89 xxxx Друго финансиране 1 54
Общо: 3 158.41
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 615.9
Общо: 4 615.9
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 35.18
Общо: 1 35.18
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 689.34
Общо: 5 689.34
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2220.51
Общо: 4 2220.51
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 469.83
Общо: 3 469.83
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 592.21
10 xxxx Издръжка 3 581.06
90 xxxx Възстановени приходи 1 6
Общо: 5 1179.27
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 754.25
Общо: 2 754.25
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 93.98
Общо: 1 93.98
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 807
Общо: 2 807
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 650
Общо: 1 650
ИАГ ( 022100**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 8580
Общо: 1 8580
БАБХ ( 022250**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2714.37
Общо: 6 2714.37
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 90124.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 280
10 xxxx Издръжка 1 33.75
88 xxxx Средства на разпореждане 1 15173.21
Общо: 5 105611.23
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 1481.85
Общо: 11 1481.85
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 9 1282.27
Общо: 9 1282.27
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10
Общо: 1 10
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 144
Общо: 1 144
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )