одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2018 г.

Уникален идентификатор:  5a0a7bf1-61e6-4fdc-8cbc-3fabf41c3630

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 11:04:10
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2020-02-14 11:04:10

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

Верижни трактори 84
Колесни трактори 1126
Самоходни шасита 4
Друга самоходна техника 506
Тракторни ремаркета: 389
в т.ч. с общо предназначение 210
със спец. предназначение 179
Горска техника 27
Зърнокомбайни 201
Самоходни силажокомбайни 16
Други самоходни машини 47
Машини за сеидба и садене 299
Машини за торене и растителна защита 191
Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 338
Почвообработващи 1116
Сушилни и други 2
Зърно и семепочистващи 23
Машини за поливане 62
Горска техника 225