одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 05.2019

Уникален идентификатор:  5a31ec65-9339-48e9-9659-411bf23f5bfe

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 13:41:12
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-06-13 13:41:12
Няма информация за показване