одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 05.2019

Уникален идентификатор:  5a31ec65-9339-48e9-9659-411bf23f5bfe

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 13:41:12
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-09-24 12:05:21
  • Последно променил: system

Регистър на одобрените инвестиционни проекти към 29.05.2019 г.

ном по ред Възложител: Обект: Mестонахождение на обекта обекта е в ПИ / УПИ, кв ДАТА НА ОДОБРЯВАНЕ
1 Желязко Стаматов Жилищна сграда Долно Изворово III-375, кв.17 2019/01/04
2 Христина Сорокова Промяна по време на строителството Енина 27499.61.14 2019/01/04
3 Петър и Иван Кисьови Жил.сграда с рем. Работилница Казанлък 35167.504.289 VI-289,290, кв.195 2019/01/09
4 Стоян Н. Връндалиев Селк.постройка Енина 27499.106.19 2019/01/11
5 Лиляна Фреца Ограда Овощник XI-73, кв.6 2019/01/14
6 Белвеста ЕООД Фотоволтаици Казанлък 35167.504.289 VI-289,290, кв.195 2019/01/14
7 Община Казанлък осн. ремонт надлез Катекс Казанлък 35167.501.9467, 35167.501.9465, 35167.501.9466 и 35167.504.9028 2019/01/15
8 Гинка Желязкова Селкост. Постройка за животни Горно Черковище III-39, кв.3 2019/01/16
9 Екатерина Валенцова Къща за гости и търговски обект Копринка I-838, кв.29 2019/01/17
10 Венелин Петков Жилищна сграда Енина 27499.501.739 X-738,739, кв.85 2019/01/18
11 Леострой ЕООД Склад за стр.матер. Казанлък 27499.501.739 X-738,739, кв.85 2019/01/18
12 Димитър Зъмов Автосервиз Черганово 80532.69.27 2019/01/21
13 Мигева ООД Вили за гости и сграда охрана и басейн Енина 27499.20.58 2019/01/24
14 Ленко Димитров Гараж Голямо Дряново IV-340, кв.52 2019/01/25
15 Диана Шмид, Константин Георгиев Гараж Бузовград X-289, кв.56 2019/01/25
16 Али Хаджиев Жилищна сграда Хаджидимитрово VII-124, кв.12 2019/01/25
17 Мирослава Аврамова пристройка към жил. сграда Горно Изворово XV-205, кв.26 2019/01/28
18 Крес-Д ЕООД Цех и склад Казанлък 35167.302.45 2019/01/29
19 Красимира Петрова-Азас Надстр. и пристр. на същ.жил. сграда Казанлък 35167.501.216 XI-216, кв.274 2019/01/29
20 Симеон Узунов Жилищна сграда Крън XI-454, кв.56 2019/01/29
21 Мария Петрова Преустр. и реконстр. на същ.жил.сграда Казанлък 35167.502.5185 IV-5185, кв.168-А 2019/01/30
22 ТНД Пропърти ЕООД многофам. Жил.сграда с офиси и гаражи Казанлък 35167.504.9093 XVI-9093, кв.340 2019/01/31
23 ТНД Пропърти ЕООД многофам. Жил.сграда с офиси и гаражи Казанлък 35167.504.9094 XVII-9094, кв.340 2019/01/31
24 Мегакомерс груп ООД Промяна по време на строителството Казанлък 35167.502.6369 II-6368,6369, кв.268 2019/01/31
25 Николай Шанков Гараж и навес-първи ет. От жил.сграда Казанлък 35167.506.3572 I-3572, кв.73 2019/02/01
26 Лиляна Фреца жилищна сграда и гараж Овощник XI-73, кв.6 2019/02/04
27 Радостин Симеонов Иво Богданов Промяна по време на строителството Казанлък 35167.81.10 2019/02/04
28 Община Казанлък външно ел и БКТП за зарядни станции Казанлък 35167.501.9465 I-9465, кв.663 2019/02/08
29 Юмер , Неджип Шамови преустр, и смяна предн. в Игрална зала Крън I-1418, кв.70 2019/02/08
30 ЕТ "Пещостроене-Й.Василев" Промяна по време на строителството Казанлък 35167.502.5904 V-5904, кв.172 2019/02/11
31 Община Казанлък навес Казанлък 35167.501.9465 I-9465, кв.663 2019/02/12
32 Делта ЕООД Навес към търг. комплекс Казанлък 35167.504.43 V-795,796,799, кв.227 2019/02/12
33 Ер Юг ЕАД Кабел НН и ел.табло за захранване на ЖС с работилница за хляб Казанлък 35167.502.5491 V-5491, кв.248 2019/02/13
34 Макра ЕООД Склад и гараж Бузовград 06848.22.376 2019/02/14
35 Никола Каймакамов селкост. постройка за инвентар Хаджидимитрово 77027.20.21 2019/02/15
36 Тихомир Стоянов Стоп. постр. за инвентар Крън 40292.38.35 2019/02/18
37 Галатера ЕООД Жилищна сграда Казанлък 35167.502.4001 XX-8884 kв.43 2019/02/19
38 Фондация Бодичита Склад за инвентар Копринка 38563.105.53 2019/02/20
39 Айлин Татар Жил.сграда и гараж Казанлък 35167.506.3209 XXIX-3209, kв.418 2019/02/22
40 Балканпак ЕООД Елзем България ЕООД СКО Казанлък 35167.501.9459 V-9459, kв.470 2019/02/22
41 Максистрой груп ООД Жилищна сграда Казанлък 35167.506.9683 III-9683, кв. 420 2019/02/25
42 Данаил Петров Басейн и навес към семеен хотел Казанлък 35167.503.9133 XIV-9133, кв.591 2019/02/26
42 Красимир Ангелов Жилищна сграда Шипка XIV-425, кв.12 2019/02/26
43 Пиер 58 ЕООД Промяна по време на строителството Бузовград 06848.22.391 2019/02/26
44 Иво Христов, Радостин Симеонов Външно ел. захранване Казанлък 35167.81.10 2019/02/27
45 Живко Митев СКО Казанлък 35167.504.7648 VI-7648, кв.320 2019/02/28
46 Николай Прангов, Катя Добрева Жилищна сграда Копринка VI-593, кв.62 2019/02/28
47 БТК, Български пощи Приемо-пред. Станция "Енина" Енина 27499.501.2240.1 2019/03/05
48 БТК Кабелна ел. съобщ. мрежа по ул.Козлодуй 70 Казанлък 35167.504.7101 2019/03/05
49 БТК Кабелна ел. съобщ. мрежа за за "М+С", ул.Козлодуй 68 Казанлък 35167.504.7070, 35167.504.7076 и 35167.504.7083 2019/03/05
50 Станимир Иванов Жилищна сграда Енина 27499.501.1274 III-1274, кв.116 2019/03/06
51 Исмаил Кьойбаши Реконстр. и преустр. на същ. жил. сгр, пристр. и надстройка Крън IX-825, kв.89 2019/03/06
52 Христо Иванов Жилищна сграда с гараж Крън X-555, kв.28 2019/03/11
53 Станислав, Натали Демерджиева Жилищна сграда Енина 27499.501.746 IV-746, кв.84 2019/03/12
54 Камен Войников, Община Казанлък Ограда Крън III-148, кв.15 2019/03/12
55 Роза Сашева Манева Промяна на одобрен инвестиционен проект Бузовград VII-131, кв.12 2019/03/12
56 Тодор Келчев Мария Келчева Жилищна сграда Шипка X-240, kв.21 2019/03/14
57 Васил Янев Пристройки към същ. цех Казанлък 35167.302.76 2019/03/15
58 Сеймедин Копанов, Вайдие Алендарова жилищна сграда Хаджидимитрово X-73, kв.6 2019/03/15
59 Община Казанлък Дневен цвнтър -Преустройство и реконструкция Казанлък 35167.501.7265 II-7265, kв.490 2019/03/18
60 Кината ЕООД Гараж със склад Копринка VIII-46, кв.7 2019/03/18
61 Деян Желязков и др. Преустр. на таван в жилище Казанлък 35167.502.4952 VIII-4952, кв.36 2019/03/19
62 Снежа Койчева Нели Пейчева Пристройки към същ. жил.сграда Казанлък 35167.504.369 IX-369, kв.236 2019/03/19
63 Дамасцена ЕООД Автомивка, заведение за хранене и навес Казанлък 35167.17.22 2019/03/25
64 Община Казанлък Изграждане на велоалея от Крън до Шипка Крън Шипка 2019/03/26
65 Ивелин Недялков и др. Групови гаражи Казанлък 35167.506.3576 VI, kв.73 2019/03/27
66 Деница Георгиева Пристр. За склад и навес към същ.жил.сграда Шипка XX-904, kв.9 2019/03/28
67 Иванови Транс Автобаза Казанлък 35167.501.8811 III-8811, кв.491 2019/03/29
68 Севен Сербезов Постройка за инвентар Казанлък 35167.17.25 2019/04/01
69 Тансет ООД Преустр. и пром.предн на Игрална зала Казанлък 35167.502.6035 XII-6035,6036, кв.191 2019/04/03
85 Община Казанлък Промяна по време на строителството.Корекция на корито на река "Стара Река" Казанлък 35167.503.298, 35167.503.5031, 35167.503.5038 2019/04/04
70 Суперабразив Преустр. и пром.предн Крън I-1437, кв.94 2019/04/02
86 Община Казанлък Изменение в одобрен инвестиционен проект.Подмяна на отоплителната инсталация, горивна база и газификация на детска градина №17 "Славейче" Казанлък 35167.502.4989 VII, kв.44 2019/04/08
87 Община Казанлък Изменение в одобрен инвестиционен проект.Внедряване на мерки за енергийна ефективност на детска градина №17 "Славейче" Казанлък 35167.502.4989 VII, kв.44 2019/04/08
71 СГ Билдинг 69 ООД Жилищна сграда Енина 27499.501.830 IX-1418, кв.87 2019/04/10
72 Джуниър ЕООД Жилищна сграда Казанлък 35167.103.24 2019/04/11
73 Иван и Мариана Стоянови Надстр. и пристр. на същ.жил. Сграда Казанлък 35167.502.6319 VIII-6319, кв.241 2019/04/11
74 Марияна Иванова, Румен Орешков Вилна сграда Енина 27499.348.55 2019/04/12
75 Юлиян Антонов Жилищна сграда Казанлък 35167.103.24 2019/04/12
76 Стоян Делванов Реконстр. и пристройка на същ. жил. Сгр Казанлък 35167.502.5056 XIII-5056, кв.33 2019/04/12
77 Капрони АД Външни връзки на ВиК и Ел Шипка 83199.2.102 83199.2.724 2019/04/15
78 Огнян Писков Преустр. и пром. предн. на Таван в Ателие Казанлък 35167.502.5982 VII, кв.185 2019/04/15
88 Арсенал Промяна по време на строителството.Външно газопроводно отклонение. Казанлък 35167.119.3 2019/04/15
89 Христо Кирилов Киров Промяна по време на строителството.Автокомплекс. Бузовград 06848.22.71 2019/04/15
79 Веселина Куманова Ограда Овощник VIII-200, кв.5 2019/04/16
80 Кирил Киров Ограда Розово XXVII-123, кв.4 2019/04/17
81 Ер Юг КНН и ел.табло за ветер. Амбулатория Казанлък 35167.502.5814 II-5814, кв.177 2019/04/17
90 Христомир Генчев Генчев Промяна по време на строителството.Преустройство и промяна на предназначението на ресторант в хотел. Казанлък 35167.504.9134 III-9134, kв.215 2019/04/17
82 Ер Юг Ремонт и подмяна на същ.кабели НН и разпр. табла Казанлък 35167.302.67 2019/04/22
83 Красимир Хунев Навес за инвентар Копринка 38563.94.170 2019/04/22
91 Община Казанлък Промяна в одобрен инвестиционен проект.Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци. Черганово 80532.334.550, 80532.334.551, 80532.334.553 2019/04/23
84 Ер Юг КНН и ел.табло за ЖС Казанлък 35167.506.49 XII-3598, кв.75 2019/04/24
85 Врабец ЕООД Жил.сграда с гараж и ограда Казанлък 35167.502.42 II-42, кв.41 2019/04/24
92 Радостин Симеонов, Иво Богданов. Промяна в одобрен инвестиционен проект.Кабел НН за външно ел. захранване и външен водопровод Казанлък 35167.81.10 2019/04/25
93 ТНД Пропърти ЕООД Промяна по време на строителството.Жилищна сграда. Казанлък 35167.504.9093, ХVI-9093, kв.340 2019/04/30
94 ТНД Пропърти ЕООД Промяна по време на строителството.Жилищна сграда. Казанлък 35167.504.9094, ХVI-9094, kв.340 2019/04/30
95 Тансет ООД Преустр. и пром.предн на Игрална зала Казанлък 35167.502.6035 XII-6035,6036, кв.191 2019/05/02
96 Шиле ООД Търговска и складова сграда Казанлък 35167.501.8802, I-8802, кв.361 2019/05/02
97 Шиле ООД Търговска и складова сграда Казанлък 35167.17.50 2019/05/02
98 Община Казанлък Ограда Казанлък 35167.501.93 IV-93, кв.279 2019/05/08
99 Атанас Теохаров Складова база Казанлък 35167.501.9456 V-9456, кв.484 2019/05/08
100 Бранимир Енчев Жилищна сграда Черганово VII-374, кв.7 2019/05/08
101 Петър Байнов Реконстр на същ.жил.сгр и пристройка Овощник V-589, кв.60 2019/05/08
102 БФС Спортна база Казанлък 35167.503.909 VII-909, кв.450 2019/05/10
103 Община Казанлък Разширение на вод.мрежа за минерална вода Казанлък от 35167.502.9100 до 35167.503.5044 2019/05/10
104 Би Си Ай Холдинг ЕООД и др. Фотоволтаична централа Г.Дряново Ясеново 2019/05/13
105 Община Казанлък Ограда Казанлък 35167.502.5746 VII-за училище, кв.165 2019/05/13
106 Емилия Вълканова Жилищна сграда Шейново 83106.501.1026 VIII-729, кв.28 2019/05/13
107 Суперабразив ЕООД Паркинг Крън XIII-956, кв.92 2019/05/13
108 Шиньо Атанасов Преустр. И пром.предн. На гаражи в Раб за тестени изделия Казанлък 35167.505.63.2.7 35167.505.63.2.8 I, кв.375 2019/05/14
109 Спринт Нет ЕООД Оптичен кабел за пренос на данни Енина-Д.Изворово 2019/05/15
110 Полина Драгиева Преустр. и пром.предн. на изба в Гараж Казанлък 35167.502.6231.5 I, кв.242 2019/05/15
111 Машпром КМХ ЕООД Цех за металообработв. Енина 27499.501.2249 VI-605, кв.56 2019/05/15
112 Община Казанлък Междублоково простраство Казанлък кв.80 2019/05/16
113 Мигева ООД Външен водопровод за ПИ 27499.20.58 Енина 27499.501.2222, 27499.135.656 2019/05/16
114 Калина Иванова Станимир Иванов Реконстр., пристр. И надстройка и Гараж Казанлък 35167.501.176 XII-176, кв.281 2019/05/16
115 Мария Ангова Стефан Орозов Жилищна сграда Шипка II-521, кв.18 2019/05/17
116 Ай Ти Ви НЕТ ООД Оптичен кабел за пренос на данни Енина-Крън 2019/05/20
117 Атанас Атанасов Реконстр.покрив, пристройка и надстройка Крън VIII-390, кв.33 2019/05/20
118 Антон Стоев Пристройка и надстройка Казанлък 35167.502.6539, XXVI-6536,6539, кв.253 2019/05/21
119 Пламен Иванов Ограда Казанлък 35167.506.9665 V-3220, кв.443 2019/05/22
120 Ер Юг ЕАД Нов БКТП Яйцекоп и Кабел СрН от него до ТП М+С Хидравлик Казанлък 35167.504.7853 35167.504.7290.1 2019/05/22
121 Рамазан Мустафов СВО и СКО Казанлък 35167.504.1331 35167.504.633 2019/05/22
122 Георги Атанасов Гараж Казанлък 35167.506.3316 II-3316, кв.77 2019/05/22
123 Христо Киров Автокомплекс Бузовград 06848.22.71 2019/05/23
124 Община Казанлък улица Орфей Казанлък 35167.503.5031 2019/05/23
125 Бончо Христов и др. преустр. и пром.предн. на СО във ФАСТ ФУУД Казанлък 35167.502.5948 I, кв.188 2019/05/23
126 Металика АБ ЕООД Завод за машиностроене,производство,ремонт и модернизация на бойни машини и оръжие Казанлък 35167.504.7024, V-7619, кв.29 2019/05/27
127 Веселин Тодоров Преустр.и пром.предназн. В "Ателие за козметикла" Казанлък 35167.502.6082 IV-6082, кв.183 2019/05/27
128 Евгений Петров Жилищна сграда Копринка 38563.151.8 2019/05/28
129 Коста и Десислава Костова СВО и СКО за ПИ 35167.503.42 Казанлък 35167.503.5031 2019/05/28
129 Коста и Десислава Костова СВО и СКО за ПИ 35167.503.42 Казанлък 35167.503.5031 2019/05/28