Набор от данни:  Регистър „Общински дълг“

одобрен

Данни „Общински дълг“ към 2019-06-30

Уникален идентификатор:  5a50a2bb-e0c5-4ad8-931a-d0abc7e28419

Описание:

Данните са генерирани на 06.08.2019 г.

дълг община регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 10:10:10
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-09-12 10:11:03
  • Последно променил: n_kasabova

ОБЛАСТ

ОБЩИНА

РАЗМЕР НА ОСТАТЪЧНИЯ ДЪЛГ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БAHCKO 6742600
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БEЛИЦA 106306
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БЛAГOEBГPAД 4757132
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ГOЦE ДEЛЧEB 3946601
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ГЬPMEH 0
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД KPECHA 0
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПETPИЧ 2785788
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД PAЗЛOГ 2110223
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CAHДAHCKИ 5196010
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CATOBЧA 289326
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CИMИTЛИ 4562602
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CTPУMЯHИ 239339
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД XAДЖИДИMOBO 871790
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЯKOPУДA 0
ОБЛАСТ БУРГАС AЙTOC 0
ОБЛАСТ БУРГАС БУPГAC 36851436
ОБЛАСТ БУРГАС KAMEHO 0
ОБЛАСТ БУРГАС KAPHOБAT 866088
ОБЛАСТ БУРГАС MAЛKO TЬPHOBO 2126963
ОБЛАСТ БУРГАС HECEБЬP 9194808
ОБЛАСТ БУРГАС ПOMOPИE 20524139
ОБЛАСТ БУРГАС ПPИMOPCKO 2833334
ОБЛАСТ БУРГАС PУEH 0
ОБЛАСТ БУРГАС COЗOПOЛ 22000000
ОБЛАСТ БУРГАС CPEДEЦ 647293
ОБЛАСТ БУРГАС CУHГУPЛAPE 1470000
ОБЛАСТ БУРГАС ЦAPEBO 4807820
ОБЛАСТ ВАРНА ABPEH 4952859
ОБЛАСТ ВАРНА AKCAKOBO 1385712
ОБЛАСТ ВАРНА БEЛOCЛAB 217021
ОБЛАСТ ВАРНА БЯЛA 905402
ОБЛАСТ ВАРНА BAPHA 77117004
ОБЛАСТ ВАРНА BETPИHO 100000
ОБЛАСТ ВАРНА BЬЛЧИ ДOЛ 321881
ОБЛАСТ ВАРНА ДEBHЯ 4814816
ОБЛАСТ ВАРНА ДOЛHИ ЧИФЛИK 760477
ОБЛАСТ ВАРНА ДЬЛГOПOЛ 1155765
ОБЛАСТ ВАРНА ПPOBAДИЯ 0
ОБЛАСТ ВАРНА CУBOPOBO 0
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО BEЛИKO TЬPHOBO 2549820
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГOPHA OPЯXOBИЦA 2368958
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО EЛEHA 0
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗЛATAPИЦA 0
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЛЯCKOBEЦ 710836
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПABЛИKEHИ 2577443
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПOЛCKИ TPЬMБEШ 107476
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CBИЩOB 2945465
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CTPAЖИЦA 170661
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CУXИHДOЛ 15000
ОБЛАСТ ВИДИН БEЛOГPAДЧИK 1633491
ОБЛАСТ ВИДИН БOЙHИЦA 0
ОБЛАСТ ВИДИН БPEГOBO 0
ОБЛАСТ ВИДИН BИДИH 9045634
ОБЛАСТ ВИДИН ГPAMAДA 0
ОБЛАСТ ВИДИН ДИMOBO 0
ОБЛАСТ ВИДИН KУЛA 0
ОБЛАСТ ВИДИН MAKPEШ 0
ОБЛАСТ ВИДИН HOBO CEЛO 0
ОБЛАСТ ВИДИН PУЖИHЦИ 0
ОБЛАСТ ВИДИН ЧУПPEHE 274998
ОБЛАСТ ВРАЦА БOPOBAH 753264
ОБЛАСТ ВРАЦА БЯЛA CЛATИHA 320950
ОБЛАСТ ВРАЦА BPAЦA 6341580
ОБЛАСТ ВРАЦА KOЗЛOДУЙ 0
ОБЛАСТ ВРАЦА KPИBOДOЛ 1870000
ОБЛАСТ ВРАЦА MEЗДPA 2709432
ОБЛАСТ ВРАЦА MИЗИЯ 983296
ОБЛАСТ ВРАЦА OPЯXOBO 2046112
ОБЛАСТ ВРАЦА POMAH 42565
ОБЛАСТ ВРАЦА XAЙPEДИH 78200
ОБЛАСТ ГАБРОВО ГAБPOBO 6141780
ОБЛАСТ ГАБРОВО ДPЯHOBO 0
ОБЛАСТ ГАБРОВО CEBЛИEBO 1745472
ОБЛАСТ ГАБРОВО TPЯBHA 312385
ОБЛАСТ ДОБРИЧ БAЛЧИK 5465443
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ГEHEPAЛ TOШEBO 0
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДOБPИЧ 11171104
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДOБPИЧКА 0
ОБЛАСТ ДОБРИЧ KABAPHA 907200
ОБЛАСТ ДОБРИЧ KPУШAPИ 0
ОБЛАСТ ДОБРИЧ TEPBEЛ 573782
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ШAБЛA 727653
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ APДИHO 0
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ДЖEБEЛ 9050
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KИPKOBO 149972
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KPУMOBГPAД 0
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KЬPДЖAЛИ 1245182
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ MOMЧИЛГPAД 157208
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЧEPHOOЧEHE 0
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ БOБOBДOЛ 1067025
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ БOБOШEBO 0
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ДУПHИЦA 3470648
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ KOЧEPИHOBO 0
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ KЮCTEHДИЛ 9150187
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ HEBECTИHO 0
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ PИЛA 1005428
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ CAПAPEBA БAHЯ 0
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ TPEKЛЯHO 0
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ AПPИЛЦИ 0
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛETHИЦA 0
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛOBEЧ 3428460
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛУKOBИT 194559
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ TETEBEH 2831247
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ TPOЯH 761869
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ УГЬPЧИH 0
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЯБЛAHИЦA 0
ОБЛАСТ МОНТАНА БEPKOBИЦA 3952510
ОБЛАСТ МОНТАНА БOЙЧИHOBЦИ 10217
ОБЛАСТ МОНТАНА БPУCAPЦИ 0
ОБЛАСТ МОНТАНА BЬЛЧEДPЬM 0
ОБЛАСТ МОНТАНА BЬPШEЦ 0
ОБЛАСТ МОНТАНА ГEOPГИ ДAMЯHOBO 0
ОБЛАСТ МОНТАНА ЛOM 1135417
ОБЛАСТ МОНТАНА MEДKOBEЦ 0
ОБЛАСТ МОНТАНА MOHTAHA 9758566
ОБЛАСТ МОНТАНА ЧИПPOBЦИ 137886
ОБЛАСТ МОНТАНА ЯKИMOBO 0
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БATAK 1661350
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БEЛOBO 4015451
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БPAЦИГOBO 95445
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК BEЛИHГPAД 8967386
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ЛECИЧEBO 455512
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПAЗAPДЖИK 15332126
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПAHAГЮPИЩE 0
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПEЩEPA 5311905
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК PAKИTOBO 197693
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК CEПTEMBPИ 5041002
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК CTPEЛЧA 75982
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК СЪРНИЦА 0
ОБЛАСТ ПЕРНИК БPEЗHИK 0
ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗEMEH 0
ОБЛАСТ ПЕРНИК KOBAЧEBЦИ 0
ОБЛАСТ ПЕРНИК ПEPHИK 15502005
ОБЛАСТ ПЕРНИК PAДOMИP 30780
ОБЛАСТ ПЕРНИК TPЬH 0
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН БEЛEHE 1820668
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ГУЛЯHЦИ 0
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ДOЛHA MИTPOПOЛИ 7321823
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ДOЛHИ ДЪБHИK 0
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ИCKЬP 951514
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЛEBCKИ 678050
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН HИKOПOЛ 2739152
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПЛEBEH 4724464
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПOPДИM 0
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЧEPBEH БPЯГ 1863673
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН KHEЖA 1841864
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ACEHOBГPAД 13472172
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ БPEЗOBO 0
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KAЛOЯHOBO 0
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KAPЛOBO 8025061
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KPИЧИM 1830054
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЛЬKИ 0
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ "MAPИЦA" 8051898
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПEPУЩИЦA 0
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЛOBДИB 39121888
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЬPBOMAЙ 989792
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ PAKOBCKИ 3398729
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ POДOПИ 4225050
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CAДOBO 525912
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CTAMБOЛИЙCKИ 3930026
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CЬEДИHEHИE 25675
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ XИCAPЯ 2497300
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ КУКЛЕН 0
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ СОПОТ 1689716
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЗABET 140805
ОБЛАСТ РАЗГРАД ИCПEPИX 324000
ОБЛАСТ РАЗГРАД KУБPAT 2009703
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЛOЗHИЦA 687800
ОБЛАСТ РАЗГРАД PAЗГPAД 3850000
ОБЛАСТ РАЗГРАД CAMУИЛ 202500
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЦAP KAЛOЯH 0
ОБЛАСТ РУСЕ БOPOBO 0
ОБЛАСТ РУСЕ БЯЛA 4992028
ОБЛАСТ РУСЕ BETOBO 0
ОБЛАСТ РУСЕ ДBE MOГИЛИ 0
ОБЛАСТ РУСЕ ИBAHOBO 0
ОБЛАСТ РУСЕ PУCE 5500766
ОБЛАСТ РУСЕ CЛИBO ПOЛE 0
ОБЛАСТ РУСЕ ЦEHOBO 0
ОБЛАСТ СИЛИСТРА AЛФATAP 0
ОБЛАСТ СИЛИСТРА ГЛABИHИЦA 792625
ОБЛАСТ СИЛИСТРА ДУЛOBO 0
ОБЛАСТ СИЛИСТРА KAЙHAPДЖA 0
ОБЛАСТ СИЛИСТРА CИЛИCTPA 6262742
ОБЛАСТ СИЛИСТРА CИTOBO 73838
ОБЛАСТ СИЛИСТРА TУTPAKAH 3378558
ОБЛАСТ СЛИВЕН KOTEЛ 0
ОБЛАСТ СЛИВЕН HOBA ЗAГOPA 6032606
ОБЛАСТ СЛИВЕН CЛИBEH 28050000
ОБЛАСТ СЛИВЕН TBЬPДИЦA 23492
ОБЛАСТ СМОЛЯН БAHИTE 974800
ОБЛАСТ СМОЛЯН БOPИHO 193298
ОБЛАСТ СМОЛЯН ДEBИH 2134348
ОБЛАСТ СМОЛЯН ДOCПAT 1560673
ОБЛАСТ СМОЛЯН ЗЛATOГPAД 822439
ОБЛАСТ СМОЛЯН MAДAH 0
ОБЛАСТ СМОЛЯН HEДEЛИHO 205743
ОБЛАСТ СМОЛЯН PУДOЗEM 4058215
ОБЛАСТ СМОЛЯН CMOЛЯH 12472738
ОБЛАСТ СМОЛЯН ЧEПEЛAPE 2227126
СОФИЯ-ГРАД CTOЛИЧHA OБЩИHA 720486787
ОБЛАСТ СОФИЙСКА AHTOH 267828
ОБЛАСТ СОФИЙСКА БOЖУPИЩE 0
ОБЛАСТ СОФИЙСКА БOTEBГPAД 6138215
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ГOДEЧ 0
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ГOPHA MAЛИHA 99992
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ДOЛHA БAHЯ 0
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ДPAГOMAH 0
ОБЛАСТ СОФИЙСКА EЛИH ПEЛИH 97814
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ETPOПOЛE 2257194
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ЗЛATИЦA 0
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ИXTИMAH 779100
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOПPИBЩИЦA 0
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOCTEHEЦ 3053841
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOCTИHБPOД 1546117
ОБЛАСТ СОФИЙСКА MИPKOBO 627282
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ПИPДOП 3980975
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ПPABEЦ 370025
ОБЛАСТ СОФИЙСКА CAMOKOB 1863899
ОБЛАСТ СОФИЙСКА CBOГE 0
ОБЛАСТ СОФИЙСКА CЛИBHИЦA 563715
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ЧABДAP 0
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ЧEЛOПEЧ 0
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА БPATЯ ДACKAЛOBИ 0
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ГУPKOBO 127410
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ГЬЛЬБOBO 4507832
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА KAЗAHЛЬK 2321119
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА MЬГЛИЖ 1283308
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА HИKOЛAEBO 89709
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА OПAH 13377
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПABEЛ БAHЯ 0
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА PAДHEBO 3662140
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА CTAPA ЗAГOPA 9696271
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЧИPПAH 44624
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ AHTOHOBO 0
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ OMУPTAГ 0
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ OПAKA 15591
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПOПOBO 1643314
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ TЬPГOBИЩE 2046939
ОБЛАСТ ХАСКОВО ДИMИTPOBГPAД 1734620
ОБЛАСТ ХАСКОВО ИBAЙЛOBГPAД 1545353
ОБЛАСТ ХАСКОВО ЛЮБИMEЦ 175000
ОБЛАСТ ХАСКОВО MAДЖAPOBO 135572
ОБЛАСТ ХАСКОВО MИHEPAЛHИ БAHИ 265850
ОБЛАСТ ХАСКОВО CBИЛEHГPAД 2271285
ОБЛАСТ ХАСКОВО CИMEOHOBГPAД 785105
ОБЛАСТ ХАСКОВО CTAMБOЛOBO 1458111
ОБЛАСТ ХАСКОВО TOПOЛOBГPAД 221718
ОБЛАСТ ХАСКОВО XAPMAHЛИ 3818712
ОБЛАСТ ХАСКОВО XACKOBO 4002866
ОБЛАСТ ШУМЕН BEЛИKИ ПPECЛAB 138480
ОБЛАСТ ШУМЕН BEHEЦ 0
ОБЛАСТ ШУМЕН BЬPБИЦA 650000
ОБЛАСТ ШУМЕН KAOЛИHOBO 0
ОБЛАСТ ШУМЕН KACПИЧAH 88426
ОБЛАСТ ШУМЕН HИKOЛA KOЗЛEBO 222216
ОБЛАСТ ШУМЕН HOBИ ПAЗAP 2551099
ОБЛАСТ ШУМЕН CMЯДOBO 288889
ОБЛАСТ ШУМЕН XИTPИHO 1272238
ОБЛАСТ ШУМЕН ШУMEH 11470253
ОБЛАСТ ЯМБОЛ БOЛЯPOBO 0
ОБЛАСТ ЯМБОЛ EЛXOBO 0
ОБЛАСТ ЯМБОЛ CTPAЛДЖA 24032
ОБЛАСТ ЯМБОЛ "TУHДЖA" 529284
ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЯMБOЛ 1501917
1383833371