непроверен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Април 2020г.

Уникален идентификатор:  5a898358-d3e8-437d-a828-790884d8a0e7

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2020 г.

бюджет община Кула отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-16 16:19:15
  • Създаден от: nora_1995
  • Последна промяна: 2020-06-16 16:19:15