одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.10.2018

Уникален идентификатор:  5ac58463-0623-425a-b541-92c6fb213bf5

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-10-03 13:44:24
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 07:58:07
  • Последно променил: migrate_data
