одобрен

Списък на риболовните съдове, които извършват улов на риба

Уникален идентификатор:  5b180055-9791-4eee-8d74-6a88fded56aa

Описание:

Списъкът съдържа информация за регистрираните на територията на Република България съдове, извършващи улов на риба

храни РМС436/2017 съдове риболов улов риба

Текуща версия: 19

Показвана версия: 19

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-11 11:33:00
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-09-21 15:49:57
  • Последно променил: a_popnikolova
записа на страница

Регистрационен номер

Външна маркировка /име на кораба и CFR/

Тип и назначение

Дължина на корпуса (м)

Удостоверение за вписване № /дата // вх. № на заявление/дата

ОДБХ

1 02-001 Сз-303 Моторна лодка/улов на риба 8,25 001/16.11.2010 ОДБХ БУРГАС
2 02-002 Бс-1508 Гребна лодка/улов на риба 4,80 002/16.11.2010 ОДБХ БУРГАС
3 02-005 Бс-1707 Моторна лодка/улов на риба 6,30 005/17.11.2010 ОДБХ БУРГАС
4 02-007 Цр-480 Моторна лодка/улов на риба 8,00 007/17.11.2010. ОДБХ БУРГАС
5 02-008 „ЧАВДАР” Риболовен кораб/улов на риба 22,50 008/03.12.2010 ОДБХ БУРГАС
6 02-013 Ах-178 Гребна лодка/улов на риба 7,90 013/22.12.2010 ОДБХ БУРГАС
7 02-015 Ах-177 „ЦИКЛАМА IV” Моторна лодка/улов на риба 8,00 015/22.12.2010 ОДБХ БУРГАС
8 02-016 Цр-152 „РАДОСТ” Риболовен кораб/улов на риба 8,75 016/22.12.2010 ОДБХ БУРГАС
9 02-018 Пр-535 «ФЕЙТ» Моторна лодка/улов на риба 17,85 018/22.12.2010 ОДБХ БУРГАС
10 02-019 Ах-160 „ЦИКЛАМА II” Моторна лодка/улов на риба 10,25 019/22.12.2010 ОДБХ БУРГАС
11 02-020 Пр-537 Моторна лодка/улов на риба 5,50 020/06.01.2011 ОДБХ БУРГАС
12 02-022 Пм-329 „ПОСЕЙДОН-Т” Моторна лодка/улов на риба 17,80 022/11.01.2011 ОДБХ БУРГАС
13 02-023 Нс-651 „СТЕФИ II” Моторна лодка/улов на риба 7,20 023/11.01.2011 ОДБХ БУРГАС
14 02-024 Р/К „31” Риболовен кораб/улов на риба 25,50 024/21.01.2011 ОДБХ БУРГАС
15 02-025 Р/К „37” Риболовен кораб/улов на риба 25,50 025/21.01.2011 ОДБХ БУРГАС
16 02-026 Р/К „27” Риболовен кораб/улов на риба 25,50 026/21.01.2011 ОДБХ БУРГАС
17 02-027 Пр-53 « МИТКО» Моторна лодка/улов на риба 5,70 027/15.02.2011 ОДБХ БУРГАС
18 02-028 Бс-1421 Моторна лодка/улов на риба 7,20 028/17.02.2011 ОДБХ БУРГАС
19 02-029 Бс-491 « ЛЮБО» Моторна лодка/улов на риба 6,00 001/09.03.2011 ОДБХ БУРГАС
20 02-030 Сз-187 Моторна лодка /улов на риба;добив на живи култивирани черни черноморски миди 8,30 002/06.04.2011 ОДБХ БУРГАС
21 02-031 Бс – 265 „Свети Никола” Риболовен кораб/улов на риба 18,00 003/08.04.2011 ОДБХ БУРГАС
22 02-032 Бс-397 Моторна лодка /улов на риба 6,30 004/13.04.2011 ОДБХ БУРГАС
23 02-033 Сз-822 Моторна лодка /улов на риба 7,00 005/14.04.2011 ОДБХ БУРГАС
24 02-034 Сз-117 Моторна лодка /улов на риба 11,15 006/19.04.2011 ОДБХ БУРГАС
Показва 1 до 25 от общо 3985 записа