одобрен

Областна транспортна схема на област Благоевград

Уникален идентификатор:  5b67b3b5-5866-4426-a396-ff9fd7f33d93

Описание:

Маршрутни разписания

транспорт

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-28 17:51:36
  • Създаден от: fidanka_ivanova
  • Последна промяна: 2020-03-06 18:54:31
  • Последно променил: fidanka_ivanova

номер

община

име

от автогара

до автогара

разстояние

тръгва

пристига

връщане/тръгва

връщане/пристига

Брой междинни спирки

Изпълнява се

number munucipal name from_station to_station length departure arrival return_departure return_arrival intermediate_stops Information
1101 Банско Благоевград-Банско Банско Благоевград 59 7.45 9.18 11 12.33 4
1101 Банско Разлог-Гостун Гостун Разлог 34 6.3 7.24 17.05 17.59 4 понеделник, петък
1101 Банско Разлог-Кремен Кремен Кремен 38 6.55 8.05 17.4 18.55 5 без събота и неделя
1101 Банско Разлог-Обидим Обидим Разлог 40 6 7.13 17.4 18.53 5 понеделник, петък
1101 Банско Разлог-Осеново Осеново Разлог 35 6 6.56 18 18.55 5 понеделник, петък
1101 Банско Разлог-Филипово Филипово Разлог 30 6 7.16 11.1 12.56 4 без събота и неделя
2101 Белица Разлог-Бабяк Бабяк Разлог 40 7 8.22 12.45 14.07 10 без събота и неделя
2102 Белица Разлог-Бабяк Бабяк Разлог 40 14.3 15.52 17.15 18.36 10 без събота и неделя
2101 Белица Разлог-Черешово Черешово Разлог 50 6.4 8.21 17.35 19.22 11 понеделник, петък
2201 Белица Разлог-Черешово Черешово Разлог 32 6.4 7.55 17.35 18.42 7 вторник, сряда, четвъртък
3101 Благоевград Благоевград-Брежани Благоевград Брежани 30 8 8.56 9.05 10.01 9
3102 Благоевград Благоевград-Брежани Благоевград Брежани 30 10 10.56 11.05 12.01 9
3103 Благоевград Благоевград-Брежани Благоевград Брежани 30 15.3 16.26 16.35 17.31 9
3201 Благоевград Благоевград-Брежани Брежани Благоевград 30 6 6.56 17.3 18.26 9 без събота и неделя
3202 Благоевград Благоевград-Брежани Благоевград Брежани 30 13.5 14.46 14.5 15.46 9 без събота и неделя
3301 Благоевград Благоевград-Брежани Благоевград Брежани 30 13.3 14.26 14.35 15.31 9 без събота и неделя
3401 Благоевград Благоевград-Брежани Брежани Благоевград 30 6.3 7.26 9 без събота и неделя
3102 Благоевград Благоевград-Габрене Габрене Благоевград 119 5.3 8 16.3 19 9 през седмица
3101 Благоевград Благоевград-Гоце Делчев Благоевград Гоце Делчев 110 7 9.34 10.3 13.04 8
3102 Благоевград Благоевград-Гоце Делчев Благоевград Гоце Делчев 110 8.15 11.34 13 15.34 8
3103 Благоевград Благоевград-Гоце Делчев Благоевград Гоце Делчев 110 12.55 15.29 16.3 19.04 8
3104 Благоевград Благоевград-Гоце Делчев Благоевград Гоце Делчев 110 14.4 17.14 17.3 20.04 8
3105 Благоевград Благоевград-Гоце Делчев Благоевград Гоце Делчев 110 16.05 18.3 18.3 21.04 8
3201 Благоевград Благоевград-Гоце Делчев Благоевград Гоце Делчев 110 12.1 14.2 15.2 17.3 3
3301 Благоевград Благоевград-Гоце Делчев Благоевград Гоце Делчев 110 10.15 12.25 14 16.1 2
3101 Благоевград Благоевград-Добри Лаки Благоевград Добри Лаки 97 17.3 20.11 17 19.41 15 от Благоевград в петък; от Добри Лаки - в неделя
3201 Благоевград Благоевград-Добри Лаки Добри Лаки Благоевград 70 16.3 18 19 21.3 4 от Благоевград в петък; от Добри Лаки - в неделя
3101 Благоевград Благоевград-Долно Осеново Благоевград Долно Осеново 34 6.4 7.34 7.4 8.34 7
3102 Благоевград Благоевград-Долно Осеново Благоевград Долно Осеново 34 11.4 12.34 12.4 13.34 7
3103 Благоевград Благоевград-Долно Осеново Благоевград Долно Осеново 34 16.4 7.34 17.4 18.34 7
3101 Благоевград Благоевград-Крупник Благоевград Крупник 24 8 8.48 9 9.48 7 без събота и неделя
3102 Благоевград Благоевград-Крупник Благоевград Крупник 24 9 9.48 10 10.48 7 без събота и неделя
3103 Благоевград Благоевград-Крупник Благоевград Крупник 24 14 14.48 15 15.48 7 без събота и неделя
3104 Благоевград Благоевград-Крупник Благоевград Крупник 24 15 15.48 16 16.48 7 без събота и неделя
3105 Благоевград Благоевград-Крупник Благоевград Крупник 24 18 18.48 19 19.48 7 без събота и неделя
3106 Благоевград Благоевград-Крупник Крупник Благоевград 24 6.5 7.38 19.3 20.18 7 без събота и неделя
3101 Благоевград Благоевград-Ощава Благоевград Ощава 47 18.3 19.45 19 20.15 2 в петък от Благоевград в неделя от Ощава
3101 Благоевград Благоевград-Петрич Благоевград Петрич 90 7.3 9.39 13 15.02 10
3102 Благоевград Благоевград-Петрич Благоевград Петрич 90 14 16.02 17.3 19.32 10
3201 Благоевград Благоевград-Петрич Благоевград Петрич 91 10.1 11.5 12.4 14.2 3
3202 Благоевград Благоевград-Петрич Благоевград Петрич 91 13 14.3 15 16.3 4
3203 Благоевград Благоевград-Петрич Благоевград Петрич 91 8.15 9.5 11 12.35 3
3101 Благоевград Благоевград-Плоски Благоевград Плоски 59 17 18.3 17 18.3 5 в петък от Благоевград в неделя от Плоски
3101 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 7.15 8.09 8.35 9.39 9
3102 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 11.3 12.24 12.3 13.26 9
3103 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 13.3 14.24 14.35 15.29 9
3104 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 16.3 17.24 17.35 18.29 9
3201 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 7 7.55 8 8.55 9 без събота и неделя
3202 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 11 11.55 12 12.55 9 без събота и неделя
3203 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 13 13.55 14 14.55 9 без събота и неделя
3204 Благоевград Благоевград-Полена Полена Благоевград 26 6.5 7.45 17 17.55 9 без събота и неделя
3301 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 8 8.55 9 9.55 9 без събота и неделя
3302 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 11 11.55 12 12.55 9 без събота и неделя
3303 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 13 13.55 14 14.55 9 без събота и неделя
3304 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 15 15.55 16 16.55 9 без събота и неделя
3305 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 17 17.55 18 18.55 9 без събота и неделя
3306 Благоевград Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 19 19.55 20 20.55 9 без събота и неделя
3101 Благоевград Благоевград-Първомай Благоевград Първомай 98 12.2 14.1 15.3 17.3 5
3101 Благоевград Благоевград-Якоруда Якоруда Благоевград 90 7 8.5 13.3 15.2 4
4102 Гоце Делчев Благоевград-Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград 110 7.15 9.56 11.4 14.2 6
4103 Гоце Делчев Благоевград-Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград 110 9.3 12 15.2 17.48 4
4101 Гоце Делчев Гоце Делчев-Балдево Гоце Делчев Балдево 17 6.1 6.45 6.5 7.25 2
4102 Гоце Делчев Гоце Делчев-Балдево Гоце Делчев Балдево 17 12.1 12.45 12.5 13.25 2
4103 Гоце Делчев Гоце Делчев-Балдево Гоце Делчев Балдево 17 13.3 14.05 14.1 14.45 2
4104 Гоце Делчев Гоце Делчев-Балдево Гоце Делчев Балдево 17 18.1 18.45 18.5 19.24 2
4102 Гоце Делчев Гоце Делчев-Ваклиново Гоце Делчев Ваклиново 41 7 8.2 8.3 9.45 8
4103 Гоце Делчев Гоце Делчев-Ваклиново Гоце Делчев Ваклиново 41 11.3 12.5 13.3 14.47 8
4101 Гоце Делчев Гоце Делчев-Огняновски бани Гоце Делчев Огняновски бани 16 6.4 7.12 7.3 8.02 3
4102 Гоце Делчев Гоце Делчев-Огняновски бани Гоце Делчев Огняновски бани 16 8.5 9.22 9.3 10.02 3
4103 Гоце Делчев Гоце Делчев-Огняновски бани Гоце Делчев Огняновски бани 16 10.5 11.22 11.3 12.02 3
4104 Гоце Делчев Гоце Делчев-Огняновски бани Гоце Делчев Огняновски бани 16 15 15.32 15.4 16.02 3
4105 Гоце Делчев Гоце Делчев-Огняновски бани Гоце Делчев Огняновски бани 16 16.5 17.22 17.3 18.02 3
4106 Гоце Делчев Гоце Делчев-Огняновски бани Гоце Делчев Огняновски бани 16 19 19.32 19.4 20.12 3
4101 Гоце Делчев Гоце Делчев-Петрелик Гоце Делчев Петрелик 20 8.2 9 9.05 9.45 4
4102 Гоце Делчев Гоце Делчев-Петрелик Гоце Делчев Петрелик 20 13 13.4 13.45 14.25 4
4103 Гоце Делчев Гоце Делчев-Петрелик Гоце Делчев Петрелик 20 18 18.4 18.4 19.25 4
4103 Гоце Делчев Гоце Делчев-Хаджидимово Гоце Делчев Хаджидимово 16 16.3 17 17.1 17.4 3
4104 Гоце Делчев Гоце Делчев-Хаджидимово Гоце Делчев Хаджидимово 16 11 11.3 11.35 12.05 3
5101 Гърмен Гоце Делчев-Дебрен Дебрен Гоце Делчев 11 7.2 7.4 17 17.2 2
5102 Гърмен Гоце Делчев-Дебрен Дебрен Гоце Делчев 11 9 9.2 12 12.2 2
5201 Гърмен Гоце Делчев-Дебрен Дебрен Гоце Делчев 11 8.3 8.5 11.3 11.5 2 в понеделник и петък
5101 Гърмен Гоце Делчев-Ковачевица Гоце Делчев Ковачевица 26 6 6.45 7 7.45 4
5102 Гърмен Гоце Делчев-Ковачевица Гоце Делчев Ковачевица 26 17 17.45 18 18.45 4
5201 Гърмен Гоце Делчев-Ковачевица Гоце Делчев Ковачевица 26 13.3 14.18 14.2 15.08 3
5101 Гърмен Гоце Делчев-Ореше Гоце Делчев Ореше 30 5 6.09 6.15 7.22 5
5102 Гърмен Гоце Делчев-Ореше Гоце Делчев Ореше 30 17.1 18.18 18.2 19.28 5
5201 Гърмен Гоце Делчев-Ореше Ореше Гоце Делчев 30 7.35 9 16.3 17.45 5 в понеделник и петък
5101 Гърмен Гоце Делчев-Рибново Гоце Делчев Рибново 31 6 7.15 7.3 8.35 5 без събота и неделя
5103 Гърмен Гоце Делчев-Рибново Гоце Делчев Рибново 31 16.4 17.4 18.05 18.54 5
5101 Гърмен Гоце Делчев-Хвостяне Гоце Делчев Хвостяне 17 8.15 8.53 9.1 9.49 3
5103 Гърмен Гоце Делчев-Хвостяне Гоце Делчев Хвостяне 17 15.15 15.53 16.12 16.5 3 без събота и неделя
5104 Гърмен Гоце Делчев-Хвостяне Гоце Делчев Хвостяне 17 11.3 12.05 12.1 12.45 3
5301 Гърмен Гоце Делчев-Хвостяне Гоце Делчев Хвостяне 17 6.5 7.3 7.3 8.1 3
5402 Гърмен Гоце Делчев-Хвостяне Гоце Делчев Хвостяне 17 13.3 14.06 14.1 14.5 2 без събота и неделя
5403 Гърмен Гоце Делчев-Хвостяне Гоце Делчев Хвостяне 17 16.5 17.27 17.3 18.07 2
6101 Кресна Благоевград-Кресна Кресна Благоевград 41 8.5 9.3 10.3 11.1 1
6101 Кресна Сандански-Кресна Кресна Сандански 25 7.5 8.2 10.5 11.2 1
7101 Петрич Благоевград-Габрене Габрене Благоевград 119 5.3 8 16.3 19 9 през седмица
7101 Петрич Благоевград-Петрич Петрич Благоевград 92 7 8.37 11.3 13.15 4
7102 Петрич Благоевград-Петрич Петрич Благоевград 90 9.3 11.45 15 16.3 3
7101 Петрич Петрич-Сандански Петрич Сандански 52 9 10.04 10.4 11.35 4
8101 Разлог Благоевград-Елешница Елешница Благоевград 77 6.3 8.33 8.45 10.48 4 в понеделник от 15.09. до 30.06
8102 Разлог Благоевград-Елешница Елешница Благоевград 77 15 16.25 17.5 19.15 4 в неделя от 15.09. до 30.06
8101 Разлог Благоевград-Разлог Разлог Благоевград 53 10.45 11 12 13.18 3
8102 Разлог Благоевград-Разлог Разлог Благоевград 53 14 15.18 16 17.18 3
8103 Разлог Благоевград-Разлог Разлог Благоевград 53 16.15 17.33 18 19.18 3
8101 Разлог Гоце Делчев-Разлог Разлог Гоце Делчев 55 7.4 8.58 10.15 11.33 3
8102 Разлог Гоце Делчев-Разлог Разлог Гоце Делчев 55 13.5 15.18 17.15 18.33 3
8101 Разлог Разлог-Банско Разлог Банско 12 11.3 11.55 12.45 13.1 2
8201 Разлог Разлог-Банско Банско Разлог 12 7.09 7.3 13.1 13.31 3 от 15.09. до 30.06
8101 Разлог Разлог-Банско-Разлог Разлог Разлог 18 7 7.55 3
8102 Разлог Разлог-Банско-Разлог Разлог Разлог 18 10 10.45 3
8201 Разлог Разлог-Банско-Разлог Разлог Разлог 18 16.2 17.15 3
8101 Разлог Разлог-Белица Белица Разлог 21 8.58 9.3 17 17.32 3
8101 Разлог Разлог-Добринище Добринище Разлог 17 7 7.31 13.1 13.5 4 от 15.09. до 30.06
8101 Разлог Разлог-Елешница Елешница Разлог 27 6.3 7.09 14.1 14.49 2 от 15.09. до 30.06
8101 Разлог Разлог-Кремен Кремен Разлог 36 7.15 8.15 12.1 13.1 4
8101 Разлог Разлог-Якоруда Разлог Якоруда 39 10.2 11.2 11.3 12.3 8
8102 Разлог Разлог-Якоруда Разлог Якоруда 39 13.2 14.2 14.3 15.3 8
9101 Сандански Благоевград-Сандански Сандански Благоевград 63 4
10101 Сатовча Благоевград-Ваклиново Ваклиново Благоевград 148 5 8.2 12.3 16.15 4
10101 Сатовча Благоевград-Годешево Годешево Благоевград 166 4.15 8 13.3 17.4 3
10101 Сатовча Гоце Делчев-Годешево Годешево Гоце Делчев 48 6.3 8.1 11.3 13.05 6
10201 Сатовча Гоце Делчев-Годешево Годешево Гоце Делчев 152 13.3 15 18.4 20.1 4
10301 Сатовча Гоце Делчев-Годешево Гоце Делчев Годешево 43 12.06 13.34 13.45 15.1 8
10302 Сатовча Гоце Делчев-Годешево Годешево Гоце Делчев 43 7 8.27 19.2 20.47 8
10101 Сатовча Гоце Делчев - Долен Долен Гоце Делчев 37 8 9 16.3 17.33 3
10101 Сатовча Гоце Делчев-Плетена Плетена Гоце Делчев 31 8 9.05 12.3 13.35 4
10101 Сатовча Гоце Делчев-Слащен Слащен Гоце Делчев 37 6.35 8.06 13.3 14.5 6
11101 Симитли Благоевград-Брежани Благоевград Брежани 30 11.2 12.16 12.3 13.26 9
11201 Симитли Благоевград-Брежани Благоевград Брежани 30 18.3 19.26 19.35 20.31 9
11301 Симитли Благоевград-Брежани Благоевград Брежани 30 18.5 19.46 19.5 9 връщане от Брежани до Черниче; без събота и неделя
11101 Симитли Благоевград-Долно Осеново Долно Осеново Благоевград 33 6.4 7.25 17.4 18.25 3
11101 Симитли Благоевград-Крупник Крупник Благоевград 24 6.3 7.15 10.15 11 5
11102 Симитли Благоевград-Крупник Крупник Благоевград 24 11 11.45 14.3 15.15 5 без събота и неделя
11103 Симитли Благоевград-Крупник Крупник Благоевград 24 15.3 16.15 17.15 18 5 без събота и неделя
11104 Симитли Благоевград-Крупник Крупник Благоевград 24 18.3 19.15 20 20.45 6 без събота и неделя
11201 Симитли Благоевград-Крупник Благоевград Крупник 24 12 12.48 13 13.48 7 без събота и неделя
11202 Симитли Благоевград-Крупник Благоевград Крупник 24 19 19.48 20 20.48 7 без събота и неделя
11101 Симитли Благоевград-Полена Благоевград Полена 26 16.1 16.59 17.1 18 9 без сряда, събота и неделя
11201 Симитли Благоевград-Полена Полена Благоевград 26 7.15 8.03 12.3 13.18 7 без събота и неделя
11202 Симитли Благоевград-Полена Полена Благоевград 26 13.3 14.18 18.3 19.18 7 без събота и неделя
11101 Симитли Благоевград-Сушица Благоевград Сушица 33 6.1 6.59 7.46 8.35 10 в сряда, събота и неделя
11102 Симитли Благоевград-Сушица Благоевград Сушица 33 16.1 17.2 17.25 18.35 10 в сряда, събота и неделя
12101 Струмяни Сандански-Струмяни Сандански Струмяни 30 18.45 19.3 19.31 20.36 2
12101 Струмяни Сандански-Струмяни-Сандански Сандански Сандански 45 7.15 8.35 3
12101 Струмяни Сандански-Вракуповица Сандански Вракуповица 52 7 9 9.01 10.2 4 в понеделник, сряда, петък и неделя
12102 Струмяни Сандански-Вракуповица Сандански Вракуповица 52 15 16.2 16.21 17.3 4 в понеделник, сряда, петък и неделя
12101 Струмяни Сандански-Горна Крушица Сандански Горна Крушица 26 6 7 3 в понед., сряда, петък и неделя
12102 Струмяни Сандански-Горна Крушица Сандански Горна Крушица 26 18 19 3 в понед., сряда, петък и неделя
12201 Струмяни Сандански-Горна Крушица Горна Крушица Сандански 34 7.01 8.2 5 в понед., сряда, петък и неделя
12201 Струмяни Сандански-Горна Крушица Горна Крушица Сандански 34 19.01 20.2 5 в понед., сряда, петък и неделя
12101 Струмяни Сандански-Илинденци Сандански Илинденци 19 6 6.4 6.41 7.2 1
12102 Струмяни Сандански-Илинденци Сандански Илинденци 19 13 13.4 13.41 14.2 1
12103 Струмяни Сандански-Илинденци Сандански Илинденци 19 19 19.4 19.41 20.1 1
12101 Струмяни Сандански-Никудим Сандански Никудим 32 7 8.14 8.25 9.39 5 без вторник и четвъртък
12102 Струмяни Сандански-Никудим Сандански Никудим 32 15 16.14 16.25 17.39 5 без вторник и четвъртък
12101 Струмяни Сандански-Добри Лаки Сандански Добри Лаки 72 6 8.1 8.11 10.05 5 в понед., сряда, петък и неделя
12102 Струмяни Сандански-Добри Лаки Сандански Добри Лаки 72 15.1 16.4 16.42 18.3 5 в понед., сряда, петък и неделя
13101 Хаджидимово Благоевград-Хаджидимово Хаджидимово Благоевград 124 7 9.5 16.3 19.05 0
13101 Хаджидимово Гоце Делчев-Абланица Гоце Делчев Абланица 27 6.4 7.2 7.3 8.05 2
13102 Хаджидимово Гоце Делчев-Абланица Гоце Делчев Абланица 27 12.5 13.25 13.3 14.05 2
13102 Хаджидимово Гоце Делчев-Абланица Гоце Делчев Абланица 27 16.5 17.25 17.3 2
13101 Хаджидимово Гоце Делчев-Беслен Беслен Гоце Делчев 30 7.3 9 16.45 17.58 5
13106 Хаджидимово Гоце Делчев-Беслен Беслен Гоце Делчев 35 12.1 13.27 14.11 15.39 6 в понеделник и петък
13101 Хаджидимово Гоце Делчев-Петрелик Гоце Делчев Петрелик 20 6.45 7.25 7.3 8.1 4
13102 Хаджидимово Гоце Делчев-Петрелик Гоце Делчев Петрелик 20 13.3 14.1 14.15 14.55 4
13103 Хаджидимово Гоце Делчев-Петрелик Гоце Делчев Петрелик 20 17 17.4 17.45 18.25 4
13101 Хаджидимово Гоце Делчев-Хаджидимово Гоце Делчев Хаджидимово 16 6.1 6.4 7 7.3 3
13102 Хаджидимово Гоце Делчев-Хаджидимово Гоце Делчев Хаджидимово 16 9.1 9.4 9.55 10.25 3
13103 Хаджидимово Гоце Делчев-Хаджидимово Гоце Делчев Хаджидимово 16 11.3 12 12.15 12.45 3
13104 Хаджидимово Гоце Делчев-Хаджидимово Гоце Делчев Хаджидимово 16 15.15 15.45 16 16.3 3
13105 Хаджидимово Гоце Делчев-Хаджидимово Гоце Делчев Хаджидимово 16 18.3 19 19.15 19.45 3
14101 Якоруда Благоевград-Якоруда Якоруда Благоевград 91 8 10.1 11.2 13.3 5