Автор: Yoanna Petrova

непроверен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум Община Попово 2019

Уникален идентификатор:  5bd5fe72-2505-43bd-a504-daa6052fed33

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-28 09:21:12
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-28 09:21:12

Вх. №

Дата

Вносители

Относно

№ на Решение

Дата на провеждане