одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Уникален идентификатор:  5c213746-9df5-48af-8c28-8ab567345939

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

инвалиди карти Кубрат паркиране регистър трайни увреждания хора

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-07-08 16:19:09
  • Създаден от: bulent
  • Последна промяна: 2019-07-08 16:19:09