одобрен

Регистър на максималните цени на ЛП отпускани без лекарско предписание актуализация 02.01.2018

Уникален идентификатор:  5cb736f2-8bc9-44d2-bfbd-1386129cd2e4

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-01-05 15:37:32
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:22:46
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване