одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

Уникален идентификатор:  5d4ac5bb-dc89-44b1-b816-0f5007fa3793

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-09-04 11:08:40
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-09-04 11:08:40