одобрен

SEBRA_08.06.20

Уникален идентификатор:  5d56c6ed-07de-441a-9484-075c9cbde1a4

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:19:41
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:19:41

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 506.48
10 xxxx Издръжка 333 297424.54
18 xxxx Други разходи 7 2422.62
88 xxxx Средства на разпореждане 7 412.68
90 xxxx Възстановени приходи 3 5745
Общо: 351 306511.32
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 16540.12
Общо: 7 16540.12
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 154.03
Общо: 3 154.03
ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2080.53
18 xxxx Други разходи 3 220.92
Общо: 12 2301.45
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 633.65
Общо: 3 633.65
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1051.12
Общо: 1 1051.12
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 144
Общо: 1 144
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 812.71
Общо: 8 812.71
ОДЗГ Плевен ( 0220150002 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 392.6
Общо: 6 392.6
ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 640.74
18 xxxx Други разходи 2 143.12
Общо: 7 783.86
ОДЗГ Силистра ( 0220190005 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 1 5200
Общо: 1 5200
ОДЗГ София област ( 0220230005 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1875.57
Общо: 9 1875.57
ОДЗГСт.Загора ( 0220240003 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 411.16
Общо: 3 411.16
ОДЗГ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 491
Общо: 3 491
ИАГ ( 022100**** ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 191 78368.1
18 xxxx Други разходи 1 1983.12
90 xxxx Възстановени приходи 1 245
Общо: 193 80596.22
БАБХ ( 022250**** ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 506.48
10 xxxx Издръжка 21 73575.58
90 xxxx Възстановени приходи 1 300
Общо: 23 74382.06
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 9432.7
18 xxxx Други разходи 1 75.46
Общо: 9 9508.16
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 10881.95
Общо: 9 10881.95
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 45 94938.98
Общо: 45 94938.98
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 5000
Общо: 1 5000
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 08.06.2020 - 08.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 7 412.68
Общо: 7 412.68
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )