одобрен

Обем на вторичния пазар на ДЦК за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  5d8f9e5e-9129-45d2-9439-dbc440d3f27c

МФ ДЦК

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-01 14:52:27
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-07-01 14:52:27

Период

Обем

01.01.2020-30.06.2020 8985281710.53