одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Уникален идентификатор:  5db9f9e1-07c8-41ff-a681-57fe10fbbc22

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен отчет РА сметки средства съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-11 11:20:44
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-09-11 11:20:44