одобрен

Регистър на одобрените ПУП за гр. Троян до 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  5dc4b0e5-4512-4380-8725-2b529ed1da4a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 09:13:27
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:13:27
Няма информация за показване