одобрен

SEBRA_11.06.20

Уникален идентификатор:  5e26ef4c-502b-42c4-8b31-de6b170fc42f

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:21:50
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:21:50

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 14156.84
10 xxxx Издръжка 185 106202.58
18 xxxx Други разходи 26 32756.02
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9 34442.74
88 xxxx Средства на разпореждане 17 29965.89
90 xxxx Възстановени приходи 3 2968.56
Общо: 246 220492.63
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 30597.81
Общо: 1 30597.81
ОДЗГ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2490.64
Общо: 7 2490.64
ОДЗГ Бургас ( 0220020009 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1289.87
Общо: 2 1289.87
ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 988.07
90 xxxx Възстановени приходи 1 2551.14
Общо: 6 3539.21
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1180.54
18 xxxx Други разходи 1 179
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 899.54
Общо: 10 2259.08
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 228.6
Общо: 1 228.6
ОДЗГ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1501.64
18 xxxx Други разходи 1 11.34
Общо: 5 1512.98
ОДЗГ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 4702.35
Общо: 15 4702.35
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 238.24
Общо: 3 238.24
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3700
Общо: 1 3700
ОДЗГ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 596.82
Общо: 4 596.82
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 660
18 xxxx Други разходи 2 68.55
Общо: 7 728.55
ОДЗГ Плевен ( 0220150002 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 811.86
Общо: 4 811.86
ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2761.49
18 xxxx Други разходи 1 30
Общо: 6 2791.49
ОДЗГ Силистра ( 0220190005 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 5089.43
18 xxxx Други разходи 1 291
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 557.31
Общо: 22 5937.74
ОДЗГ Сливен ( 0220200000 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1800
10 xxxx Издръжка 6 1100.6
18 xxxx Други разходи 11 6317.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 592
90 xxxx Възстановени приходи 1 8
Общо: 20 9818.43
ОДЗГ Смолян ( 0220210009 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1124.28
18 xxxx Други разходи 1 1.3
Общо: 5 1125.58
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 765.81
Общо: 4 765.81
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2715.95
10 xxxx Издръжка 7 668.85
Общо: 9 3384.8
ОДЗГ Шумен ( 0220270008 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 1796.08
Общо: 1 1796.08
ОДЗГ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 810.76
Общо: 2 810.76
БАБХ ( 022250**** ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 590.89
10 xxxx Издръжка 28 15806.38
18 xxxx Други разходи 7 25485.74
90 xxxx Възстановени приходи 1 409.42
Общо: 37 42292.43
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1206.8
18 xxxx Други разходи 1 371.26
Общо: 9 1578.06
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1856.68
Общо: 8 1856.68
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 6947.12
Общо: 12 6947.12
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 49703.28
Общо: 12 49703.28
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5350
Общо: 1 5350
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 162.8
88 xxxx Средства на разпореждане 17 29965.89
Общо: 19 30128.69
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2630.18
Общо: 6 2630.18
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 282.49
Общо: 6 282.49
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 11.06.2020 - 11.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 597
Общо: 1 597
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )