одобрен

SEBRA-MF-2019-04-02

Уникален идентификатор:  5e3cabdd-6eea-4508-b72d-d16383df1793

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 09:26:09
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-04 09:26:09

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 02.04.2019 - 02.04.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 109 73442.35
88 xxxx Средства на разпореждане 7 50642.71
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -9469.59
Общо:  122 114615.47
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 02.04.2019 - 02.04.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 02.04.2019 - 02.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 37 31981.05
88 xxxx Средства на разпореждане 3 9465.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  42 41446.45
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 02.04.2019 - 02.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 59 39092.84
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -8277.68
Общо:  60 30815.16
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 02.04.2019 - 02.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2368.46
Общо:  13 2368.46
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 02.04.2019 - 02.04.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 4 41177.31
Общо:  4 41177.31
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 02.04.2019 - 02.04.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1191.91
Общо:  1 -1191.91