одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж 05.2019

Уникален идентификатор:  5e56a4c9-88ee-44cf-adf6-35504accbf29

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 13:33:18
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-06-13 13:33:18

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2019г.

РС № ДАТА ЗАЯВЛЕНИЕ № СОБСТВЕНИК ОБЕКТ арабска УПИ/ ИМОТ № КВ. ИДЕНТИФИКА- ТОР ГР./С. КАТЕ-ГО-РИЯ ЗАПОВЕДИ КЪМ РС ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ МЯСТО В АРХИВА*
1 2019/01/04 194-Ж-705-1#2/ 10.12.2018 ЖЕЛЯЗКО СТАМАТОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА III-375 17 ДОЛНО ИЗВОРОВО V ДОКЛАД Н-Ж4
2 2019/01/09 194-И-3780-1#3/ 04.01.2019 ПЕТЪР КИСЬОВ, ИВАН КИСЬОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА С АВТОРАБОТИЛНИЦА VI-289, 290 195 35167.504.289 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД Н-Ж4
3 2019/01/11 192-334-2#5/ 10.01.2019 СТОЯН ВРЪНДАЛИЕВ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР 27499.106.19 ЕНИНА V ОЕСУТ Н-Ж4
4 2019/01/14 194-Л-1161-1#2/ 09.01.2019 ЛИЛЯНА ФРЕЦА ПЛЪТНА ОГРАДА XI-73 6 ОВОЩНИК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ Н-Ж4
5 2019/01/14 168-4604-2#2/ 07.01.2019 "БЕЛВЕСТА" ЕООД МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ С МОЩНОСТ 30 kWp НА ПОКРИВА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ С ИД. 35167.302.10.1 35167.302.10 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ Н-Ж4
6 2019/01/15 1324-47#2/ 14.01.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОСНОВЕН РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ "КАТЕКС" - УЧАСТЪК ОТ БУЛ. "РОЗОВА ДОЛИНА: ОТ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. "БАЧО КИРО" ДО ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 35167.501.9467, 35167.501.9465, 35167.501.9466, 35167.504.9028 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД Н-Ж4
7 2019/01/16 194-Г-185-1#3/ 14.01.2019 ГИНКА ЖЕЛЯЗКОВА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ - ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ III-39 3 ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ V ОЕСУТ Н-Ж4
8 2019/01/16 194-Е-1431-1#2/ 11.01.2019 ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНЦОВА КЪЩА ЗА ГОСТИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ I-838 29 КОПРИНКА V ДОКЛАД Н-Ж4
9 2019/01/18 194-В-1174-1#2/ 15.01.2019 ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА Х-738, 739 85 27499.501.793 ЕНИНА V ДОКЛАД
10 2019/01/18 168-6371-1#2/ 15.01.2019 "ЛЕОСТРОЙ" ЕООД СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ XVII-8740 126 35167.504.8740 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
11 2019/01/21 168-2210-2#3/ 04.12.2018 ДИМИТЪР ЗЪМОВ АВТОСЕРВИЗ 80532.69.27 ЧЕРГАНОВО V ОЕСУТ
12 2019/01/24 168-3725-705-1#3/20.11.2018 "МИГЕВА" ООД ВИЛИ ЗА ГОСТИ И СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОХРАНА И КАМЕРИЕРСКИ ОФИС; БАСЕЙН СТАР № 020058 27499.20.58 ЕНИНА V ДОКЛАД
13 2019/01/25 194-Л-675-1#3/ 18.01.2019 ЛЕНКО ДИМИТРОВ ГАРАЖ IV-340 52 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
14 2019/01/25 194-Д-866-1#3/ 18.01.2019 ДИАНА ШМИД, КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ГАРАЖ Х-289 56 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
15 2019/01/25 194-А-5139-2#5/ 18.01.2019 АЛИ ХАДЖИЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-124 12 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
16 2019/01/28 192-2024-1#1/ 22.01.2019 МИРОСЛАВА АВРАМОВА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА XV-205 26 ГОРНО ИЗВОРОВО V ОЕСУТ
17 2019/01/29 168-147-1/ 16.01.2019 "КРЕС-Д" ЕООД ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА И СКЛАД - ПОЕТАПНО: I-ВИ ЕТАП - СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И ПОКРИТ ПОДХОД, II-РИ ЕТАП - МЕХАНИЧЕН ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА И ПОКРИТ ПОДХОД СТАР № 080019 35167.302.45 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
18 2019/01/29 194-К-501-4#5/ 23.01.2019 КРАСИМИРА ПЕТРОВА-АЗАС НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА XI-216 274 35167.501.216 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
19 2019/01/29 194-С-2831-3#3/ 23.01.2019 СИМЕОН УЗУНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА XI-454 56 КРЪН V ОЕСУТ
20 2019/01/30 194-В-3869-1#3/ 24.01.2019 МАРИЯ ПЕТРОВА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-5185 168А 35167.502.5185 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
21 2019/01/31 168-5697-2/ 28.01.2019 "ТНД ПРОПЪРТИ" ЕООД МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - БЛОК 1 XVI-9093 340 35167.504.9093 КАЗАНЛЪК III 6/13.02.2019 ДОКЛАД
22 2019/01/31 168-5697-3/ 28.01.2019 "ТНД ПРОПЪРТИ" ЕООД МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - БЛОК 2 XVII-9094 340 35167.504.9094 КАЗАНЛЪК IV 7/13.02.2019 ДОКЛАД
23 2019/02/01 194-Н-24-4#2/ 18.12.2018 НИКОЛАЙ ШАНКОВ ГАРАЖ И НАВЕС (ПЪРВИ ЕТАП ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА) I-3572 73 35167.506.3572 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
24 2019/02/04 194-Л-1161-2#3/ 01.02.2019 ЛИЛЯНА ФРЕЦА ГАРАЖ (ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ) XI-73 6 ОВОЩНИК V ОЕСУТ
25 2019/02/08 1383-22#2/ 06.02.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И БКТП ЗА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ НА ЕЛЕКТРОБУСИ - ПОЕТАПНО: I-ВИ ЕТАП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ БКТП 20/0.4 Kv И КАБЕЛНА ТРЪБНА МРЕЖА ОТ БКТП ДО ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ; II-РИ ЕТАП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА ТРЪБНА МРЕЖА ОТ КШ-3 ДО КШ-7 I-9465 663 35167.501.9465 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
26 2019/02/08 194-Ю-05-1#1/ 25.01.2019 ЮМЕР ШАМОВ, НЕДЖИП ШАМОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КАФЕНЕ СЪС СКЛАД В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ I-1418 70 КРЪН V ДОКЛАД
27 2019/02/12 1383-8#4/ 11.02.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕСНО ПОКРИТИЕ ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И ЕЛЕКТРОБУСИ I-9465 663 35167.501.9465 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
28 2019/02/12 168-270-7#2/ 31.01.2019 "ДЕЛТА" ЕООД НАВЕС КЪМ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС V-795, 796, 799 227 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
29 2019/02/13 168-1256-1#1/ 08.02.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С РАБОТИЛНИЦА ЗА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" V-5491 248 35167.502.5491 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
30 2019/02/14 168-2451-1#4/ 07.02.2019 "МАКРА" ЕООД 1. СКЛАД; 2. ГАРАЖ СТАР № 000376 З-ЩЕ 06848.22.376 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
31 2019/02/15 194-Н-1949-1/ 13.02.2019 НИКОЛА КАЙМАКАМОВ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР СТАР № 020021 З-ЩЕ 77027.20.21 ХАДЖИДИМИТРОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
32 2019/02/18 194-T-420-1#3/ 13.02.2019 ТИХОМИР СТОЯНОВ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА ИНВЕНТАР (НАВЕС) 40292.38.35 КРЪН V ОЕСУТ
33 2019/02/19 1668-5773-4#2/ 12.02.2019 "ГАЛАТЕРА" ЕООД ЖИЛИЩНА СГРАДА (СГРАДА "В") ХХ-8884 43 35167.502.4001 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
34 2019/02/20 169-10-1#2/ 13.02.2019 ФОНДАЦИЯ "БОДИЧИТА" ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР 38563.105.53 КОПРИНКА VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
35 2019/02/22 194-А-4365-1#2/ 21.02.2019 АЙЛИН ТАТАР ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ XXIX-3209 418 35167.506.3209 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
36 2019/02/22 168-6470-1#2/ 18.02.2019 "БАЛКАНПАК" ЕООД, "ЕЛЗЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ V-9459 470 35167.501.9459 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
37 2019/02/25 168-6333-1#2/ 15.02.2019 "МАКСИ СТРОЙ ГРУП" ООД ЖИЛИЩНА СГРАДА III-9683 420 35167.506.9683 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
38 2019/02/26 194-Д-593-4#4/ 25.02.2019 ДАНАИЛ ПЕТРОВ БАСЕЙН И НАВЕС КЪМ СЕМЕЕН ХОТЕЛ XIV-9133 591 35167.503.9133 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
39 2019/02/26 194-К-3427-4#3/ 25.02.2019 КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ XIV-425 12 ШИПКА V ОЕСУТ
40 2019/02/27 194-Р-1826-1#7/ 21.02.2019 РАДОСТИН СИМЕОНОВ, ИВО ХРИСТОВ КАБЕЛ НН ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 35167.81.10 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
41 2019/02/28 194-Ж-499-1#4/ 25.02.2019 ЖИВКО МИТЕВ СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ VI-7648 320 35167.504.7648 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
42 2019/02/28 194-Н-1255-1#3/ 21.02.2019 НИКОЛАЙ ПРАНГОВ, КАТЯ ДОБРЕВА ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-593 62 КОПРИНКА V ОЕСУТ
43 2019/03/05 168-633-17#4/ 20.02.2019 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА "БТК" ЕАД - PD2642C "ENINA" I 142 27499.501.2240.1 ЕНИНА III ДОКЛАД
44 2019/03/05 168-633-2#2/ 22.02.2019 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА БАЗОВА СТАНЦИЯ НА ВИВАКОМ - PD2791A 35167.504.7833 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
45 2019/03/05 168-633-2#2/ 22.02.2019 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА "М+С ХИДРАВЛИК" VIII-9098 31 35167.504.9098 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
46 6.3.2019 ОТМЕНЕНО 194-С-804-1#1/ 01.03.2019 СТАНИМИР ИВАНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА III-1274 116 27499.501.1274 ЕНИНА V ОЕСУТ
47 2019/03/06 194-И-4918-1#5/ 12.02.2019 ИСМАИЛ КЬОЙБАШИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО, НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-825 89 КРЪН V ОЕСУТ
48 2019/03/11 194-Х-491-1#3/ 07.03.2019 ХРИСТО ИВАНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ X-555 28 КРЪН V ОЕСУТ
49 2019/03/12 194-Н-4497-1#4/ 06.03.2019 НАТАЛИ ДЕМЕРДЖИРЕВА, СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-746 84 27499.501.746 ЕНИНА V ОЕСУТ
50 2019/03/12 194-К-778-2#6/ 06.03.2019 КАМЕН ВОЙНИКОВ, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПЛЪТНА ОГРАДА III-148 15 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
51 2019/03/14 194-Т-843-1#2/ 01.03.2019 ТОДОР КЕЛЧЕВ, МАРИЯ КЕЛЧЕВА ЖИЛИЩНА СГРАДА X-240 21 ШИПКА V ДОКЛАД
52 2019/03/15 168-1901-1#3/ 11.03.2019 "ЕВРОИМПЕКС" ООД ПРИСТРОЙКИ НА СКЛАД И ОФИС КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ С ИД. 35167.302.76.1 35167.302.76 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
53 2019/03/15 194-В-100-1#5/ 11.03.2019 СЕЙМЕДИН КОПАНОВ, ВАЙДИЕ АЛЕНДАРОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА X-73 6 ХАДЖИДИМИТРОВО V ОЕСУТ
54 2019/03/18 1318-9/ 11.03.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА - ДОВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖ, ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА "ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА" - СГРАДА С ИД. 35167.501.7265.12 II-7265 490 35167.501.7265 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
55 2019/03/18 168-6379-1/ 06.03.2019 "КИНАТА" ЕООД ГАРАЖ СЪС СКЛАД VIII-46 7 КОПРИНКА V ДОКЛАД
56 2019/03/19 194-Д-5772-1#4/ 18.03.2019 ТРИФОНКА ЖЕЛЯЗКОВА, ПЕНЧО ЖЕЛЯЗКОВ, ДЕЯН ЖЕЛЯЗКОВ, РОСИЦА ЖЕЛЯЗКОВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА "ТАВАН КЪМ ЖИЛИЩЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ С ИД. 35167.502.4952.1.1" В "ЖИЛИЩЕ" В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИД. 35167.502.4952.1 VIII-4952 36 35167.502.4952 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
57 2019/03/19 194-С-2694-1#3/ 01.03.2019 СНЕЖА КОЙЧЕВА, НЕЛИ ПЕЙЧЕВА ПРИСТРОЙКИ НА ЕДИН ЕТАЖ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-369 236 35167.504.369 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
58 2019/03/25 168-5261-3/ 13.03.2019 "ДАМАСЦЕНА" ЕООД АВТОМИВКА, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И НАВЕС 35167.17.22 КАЗАНЛЪК V 16/15.04.2019 ДОКЛАД
59 2019/03/26 1324-7/ 25.03.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ ОТ ГР. КРЪН ДО ГР. ШИПКА З-ЩЕ КРЪН, ШИПКА I ДОКЛАД
60 2019/03/27 194-И-316-1#1/ 25.03.2019 ЛАЛЧО КАСЕВ, ТЕНЬО ТЕНЕВ, СТОЙКА КОВАЧЕВА, НИКОЛАЙ КОВАЧЕВ И СТОЙКА КОВАЧЕВА, ПЕТЬО ХРИСТОВ, ПЕТЬО ХРИСТОВ И ЛИЛИЯ ХРИСТОВА, ПЕТКО КАРАГИТЛИЕВ, КОЛЬО БЕЙЧЕВ, КОЙЧО ИВАНОВ, ДИАНА ЗЛАТАНОВА, ЦВЕТОМИРА ТЕРЗИЕВА, ХРИСТИНА ТЕРЗИЕВА, СТЕФАН ДЕМИРЕВ, ИЛИЯН КОЕВ, ПЕНЧО ПЕНЧЕВ, ВАЛЕНТИН ЧЕРНЕВ, ИВЕЛИН НЕДЯЛКОВ, МАРИЙКА ШОЛЕВА, БОНЧО ШОЛЕВ ГРУПА МАСИВНИ НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ VI-3567 73 35167.506.3576 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
61 2019/03/28 194-Д-6648-2#2/ 21.03.2019 ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ПРИСТРОЙКА ЗА СКЛАД КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И НАВЕС XX-904 9 ШИПКА V ДОКЛАД
62 2019/03/29 168-6111-1/ 20.03.2019 "ИВАНОВИ ТРАНС" ООД АВТОБАЗА, ВКЛЮЧВАЩА: РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА СЪС СКЛАД, АВТОМИВКА И ОФИС СГРАДА III-8811 491 35167.501.8811 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
63 2019/04/01 194-С-6932-1/ 28.03.2019 СЕВЕН СЕРБЕЗОВ ПОСТРОЙКА ЗА ИНВЕНТАР З-ЩЕ 35167.17.25 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
64 2019/04/02 168-6467-1#2/ 26.03.2019 "ТАНСЕТ" ООД ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ИД. 35167.502.6035.1.18 В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ XII-6035, 6036 191 35167.502.6035 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
65 2019/04/02 168-353-2#3/ 19.03.2019 "СУПЕРАБРАЗИВ" ЕООД МЕХАНИЧЕН ЦЕХ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД; ПРИСТРОЙКА I-1437 94 КРЪН IV ДОКЛАД
66 2019/04/10 168-6549-1/ 20.03.2019 "СГ БИЛДИНГ 69" ООД ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-1418 87 27499.501.830 ЕНИНА V ДОКЛАД
67 2019/04/11 168-563-2/ 08.03.2019 "ДЖУНИЪР" ЕООД ЖИЛИЩНА СГРАДА XIV-5193 14 35167.502.5193 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
68 2019/04/11 194-И-342-1#1/ 04.04.2019 МАРИАНА СТОЯНОВА, ИВАН СТОЯНОВ НАДСТРОЙКА НА ПУНКТ ЗА ДИАГНОСТИКА ЗА АВТОМОБИЛИ В ЖИЛИЩЕ С ИД. 35167.502.6319.2 И ПРИСТРОЙКА (ТОПЛА ВРЪЗКА) КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.502.6319.1 VIII-6319 241 35167.502.6319 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
69 2019/04/12 194-М-5772-1#3/ 05.04.2019 МАРИЯНА ИВАНОВА, РУМЕН ОРЕШКОВ ВИЛНА СГРАДА З-ЩЕ 27499.348.55 ЕНИНА V ОЕСУТ
70 2019/04/12 194-Ю-532-1#3/ 05.04.2019 ЮЛИЯН АНТОНОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА 35167.103.24 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
71 2019/04/12 194-С-7735-1#3/ 05.04.2019 СТОЯН ДЕЛВАНОВ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.502.5056.1 XIII-5056 33 35167.502.5056 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
72 2019/04/15 168-08-7#4/ 09.04.2019 "КАПРОНИ" АД КАБЕЛ НН ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА КАПТИРАН ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР КЕИ "КОПАЦИТЕ" СТАР № 000102 83199.2.102 ШИПКА IV ОЕСУТ
73 2019/04/15 194-С-730-1#4/ 08.04.2019 ОГНЯН ПИСКОВ ПРЕУСТРОИЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ В "АТЕЛИЕ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ"; РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА VII-ЗА ЖС 185 35167.502.5982 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
74 2019/04/16 194-В-1718-1#2/ 10.04.2019 ВЕСЕЛИНА КУМАНОВА ПЛЪТНА ОГРАДА VIII-200 5 ОВОЩНИК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
75 2019/04/17 194-К-3469-1#2/ 11.04.2019 КИРИЛ КИРОВ ПЛЪТНА ОГРАДА XXVII-123 4 РОЗОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
76 2019/04/17 168-1256-8#1/ 11.04.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПЪРВИ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА ВЪВ ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ" И "ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДАТА ЗА ПРИЕМНА НА ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ" II-5814 177 25167.502.5814 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
77 2019/04/22 168-1256-27/ 17.04.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ НН И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА 35167.302.67 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
78 2019/04/22 194-К-3068-1#3/ 15.04.2019 КРАСИМИР ХУНЕВ НАВЕС ЗА ИНВЕНТАР 38563.94.170 КОПРИНКА VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
79 2019/04/24 168-1256-81#7/ 17.04.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА" XII-3598 75 35167.506.49 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
80 2019/04/24 168-1411-2/ 20.02.2019 ЛЮДМИЛ КОПАНКОВ, СТАНИСЛАВ КОПАНКОВ, СТАНКА КОПАНКОВА, МИРОСЛАВ КОПАНКОВ , БОРИСЛАВ КИРИЛОВ, ЙОРДАНКА ГОЧЕВА, ХРИСТО ГОЧЕВ, ДАМЯН ГОЧЕВ И КИРИЛ КИРИЛОВ ЖИЛИШНА СГРАДА, ГАРАЖ И ПЛЪТНА ОГРАДА II-42 41 35167.502.42 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
81 2019/05/08 1324-20/ 08.05.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПЛЪТНА ОГРАДА IV-93 279 35167.501.93 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
82 2019/05/08 194-А-3364-1#2/ 25.04.2019 АТАНАС ТЕОХАРОВ СЛКАДОВА БАЗА V-9456 484 35167.501.9456 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
83 2019/05/08 194-Б-1756-1#1/ 03.05.2019 БРАНИМИР ЕНЧЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-374 7 ЧЕРГАНОВО V ОЕСУТ
84 2019/05/08 194-П-2376-1#4/ 20.03.2019 ПЕТЪР БАЙНОВ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА V-589 60 ОВОЩНИК V ОЕСУТ
85 2019/05/10 162-39-1#1/ 10.05.2019 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ФУТБУЛЕН СЪЮЗ" СПОРТНА БАЗА НА БФС, ВКЛЮЧВАЩА ФУТБОЛНИ ИГРИЩА, ТРИБУНА, СЪБЛЕКАЛНИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И КАФЕ-КЛУБ VII-909 450 35167.503.909 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
86 2019/05/13 1324-22/ 13.05.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК АЖУРНА ОГРАДА VII-ЗА У-ЩЕ 165 35167.502.5746 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
87 2019/05/13 194-E-1905-1#3/ 08.05.2019 ЕМИЛИЯ ВЪЛКАНОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА VIII-729 28 83106.501.1026 ШЕЙНОВО V ОЕСУТ
88 2019/05/13 168-353-14#4/ 09.04.2019 "СУПЕРАБРАЗИВ" ЕООД ПАРКИНГ ЗА 38 БРОЯ ПАРКОМЕСТА XIII-956 92 КРЪН V ДОКЛАД
89 2019/05/14 194-Ш-113-2#4/ 09.05.2019 ШИНЬО АТАНАСОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ №7 С ИД. 35167.505.63.2.7 И ГАРАЖ №8 С ИД. 35167.505.63.2.8 В РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ I-521 375 35167.505.63 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
90 2019/05/15 168-3781-2/ 02.05.2019 "СПРИНТ НЕТ" ЕООД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ МЕЖДУ С. ЕНИНА И С. ДОЛНО ИЗВОРОВО, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 27499.56.262 22633.39.98 22633.42.107 ЕНИНА ДОЛНО ИЗВОРОВО V ДОКЛАД
91 2019/05/15 194-П-1807-1#3/ 10.05.2019 ПОЛИНА ДРАГНЕВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА "ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №8" В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.502.6231.5 В "ГАРАЖ" I 242 35167.502.6231 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
92 2019/05/15 168-2898-1#2/ 24.04.2019 "МАШПРОМ - КМХ" ЕООД ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ VI-605 56 27499.501.2249 ЕНИНА V ДОКЛАД
93 2019/05/16 1324-17/ 10.05.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В КВ. 80 МЕЖДУ УЛ. "ТРАКИЯ", БУЛ. "НИКОЛА ПЕТКОВ" И УЛ. "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" I-102 80 35167.505.102 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
94 2019/05/16 168-3725-1#14/ 10.05.2019 "МИГЕВА" ООД ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД СТАР № 020058 27499.20.58 ЕНИНА V ОЕСУТ
95 2019/05/16 194-С-3404-1#3/ 10.05.2019 СТАНИМИР ИВАНОВ, КАЛИНА ИВАНОВА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.501.176.1; ГАРАЖ XII-176 281 35167.501.176 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
96 2019/05/17 194-М-8022-1#2/ 15.05.2019 МАРИЯ АНГОВА, СТЕФАН ОРОЗОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА II-521 18 ШИПКА V ОЕСУТ
97 2019/05/20 168-6168-1#1/ 13.05.2019 "АЙ ТИ ВИ НЕТ" ООД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА МЕЖДУ ГР. КАЗАНЛЪК, С. ЕНИНА И ГР. КРЪН - ЕТАПНО. ЕТАП ПЪРВИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА МЕЖДУ С. ЕНИНА И ГР. КРЪН 27499.123.104 27499.123.108 27499.501.3129 40292.102.35 ЕНИНА КРЪН III ДОКЛАД
98 2019/05/20 194-А-5507-2/ 07.05.2019 АТАНАС АТАНАСОВ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА VIII-390 33 КРЪН V ОЕСУТ
99 2019/05/22 194-П-3251-1#2/ 17.05.2019 ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЛЪТНА ОГРАДА 1; ПЛЪТНА ОГРАДА 2 V-3220 443 35167.506.9665 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
100 2019/05/22 168-1256-31/ 08.05.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ БКТП "ЯЙЦЕКОП" И НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СрН ОТ НОВ БКТП ДО СЪЩЕСТВУВАЩА Пр.Б "М+С ХИДРАВЛИК" V-7853 654 35167.504.7853 35167.504.7853 35167.504.7290 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
101 2019/05/22 194-Р-2285-1#5/ 16.05.2019 РАМАЗАН МУСТАФОВ СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА И МАГАЗИН С ИД. 35167.504.1331.1 I 136 35167.504.633 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
102 2019/05/22 194-Г-341-1#3/ 16.05.2019 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГАРАЖ II-3316 77 35167.506.3316 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
103 2019/05/23 1324-24#1/ 23.05.2019 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЕКТ: КВАРТАЛ "КУЛАТА" И "КРАЙРЕЧЕН", ГР. КАЗАНЛЪК; ПОДОБЕКТ: КВАРТАЛ "КРАЙРЕЧЕН" - ЕТАПНО: ПЪРВИ ЕТАП: АСФАЛТИРАНЕ И ТРАЙНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦА "ОРФЕЙ" - ПИ С ИД. 35167.503.5031; ВТОРИ ЕТАП: АСФАЛТИРАНЕ И ТРАЙНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦИ: "ЕВРЕДИКА", "ДЕРЕЛИКА", "МЛАДОСТ" И "ВЪЗРОЖДЕНСКА", ГР. КАЗАНЛЪК 35167.503.5031 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
104 2019/05/23 194-Б-45-1#3/ 17.05.2019 БОНЧО ХРИСТОВ, ИВАН ТЪРПАНОВ, ЕЛИСАВЕТА ТЪРПАНОВА, ИВАН ТЪРПАНОВ, ИВАНКА ТЪРПАНОВА, ТАНКА ЖЕЧКОВА, НИКОЛАЙ ЖЕЧКОВ, ДЕЧКО ХРИСТОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБОСОБЕН ОБЕКТ С ИД. 35167.502.5948.1.1 - ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ВЪВ "ФАСТ ФУУД" I 188 35167.502.5948 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
105 2019/05/27 194-В-3402-1#2/ 14.05.2019 ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН №4 С ИД. 35167.502.6082.1.16 В "АТЕЛИЕ ЗА ПРОИЗВОСТВО НА БУТИКОВА КОЗМЕТИКА" IV-6082 183 35167.502.6082 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
106 2019/05/28 194-Д-6791-2#1/ 21.05.2019 КОСТА КОСТОВ, ДЕСИСЛАВА КОСТОВА СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ И СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ С ИД. 35167.503.42 V-42 422 35167.503.5031 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
107 2019/05/31 168-4289-1#3/ 27.05.2019 "М-СТРОНГ" ЕООД 1. БИСТРО - ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА; 2. ЖИЛИЩЕ И СКЛАД III-160 23 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ДОКЛАД
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293