непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  5e68c4cf-0a9e-4da0-b766-86fe988ba8fa

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 14:00:08
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-02 14:00:08
Няма информация за показване