одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян - м. май 2019 г.

Уникален идентификатор:  5e6e8f6a-3d10-45e5-8062-b3b8c52c9d29

Описание:

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 08:59:06
  • Създаден от: k.iskilieva
  • Последна промяна: 2019-06-12 08:59:06
Няма информация за показване