одобрен

Справкa относно миграционната обстановка в Република България от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  5ed87a4f-7d7e-4328-973d-24a985447d68

Описание:

Справкa относно миграционната обстановка в Република България от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

РМС 214/2016 МВР граници миграция миграционна обстановка справки

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-22 13:11:35
  • Създаден от: DKIAD
  • Последна промяна: 2021-01-22 13:11:35

Общо задържани лица

Вход

Изход без регистрация в AFIS

Вътрешност

Общо

Националности

Афганистан

Сирия

Ирак

Иран

Пакистан

Други

Общо

Общо задържани по граници

Българо-сръбска

Българо-турска

Българо-гръцка

Българо-румънска

Българо-северно македонска

Въздушна

Морска

Общо

Изведени от дирекция "Миграция"-МВР

Доброволно изведени

Принудително изведени

Общо

263 293 670 1 226 626 193 180 83 67 272 1 421 400 142 107 81 4 17 0 751 156 284 440