одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.10.2019 г.

Уникален идентификатор:  606f11c1-b40c-407d-9d38-d9598243a0a9

Описание:

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

земеделска и горска техника

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Връзка към схема:

https://data.egov.bg/odz-blagoevgrad-zgt-31102019
  • Създаден на: 2019-11-04 10:07:54
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2019-11-04 10:07:54
Няма информация за показване