одобрен

Публичен регистър озеленени площи Дирекция "ЦАУ Долно Езерово"

Уникален идентификатор:  607967b8-bc14-48ec-b6a5-da3aadafb8cd

Описание:

Публичен регистър озеленени площи Дирекция "ЦАУ Долно Езерово" . Информацията е актуална към 07.09.2017г.

бургас община озеленени площи площи регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-07 16:14:06
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2018-10-25 09:19:18
  • Последно променил: migrate_data

Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал

обща площ

трев. пл-щи

храс-ви

цв.

игл.

шир.

рози

много-ни

увивни

живи

цв. .к.

кошч.

куч.

пейки

табели

ел.

чешми

детски

водни

скални

алей

прил.

дет.

спорт.

застр.

арх. ел-ти, памет.

масиви фиг. дърв. дърв. цветя катерл-ви плет. саксии отпад. кошч. стълб. съо-ния площи кътове озел. площи трот. площ. площ. терени перголи, беседки
м2/дка м2/дка , м2/дка м2/дка брой брой м2 брой брой м. лин. брой брой брой брой брой брой брой м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка брой
ЛОЗОВО
1 Сквер пред кметсвото в кв.Лозово 5275.83 3123.5 43 0 9 25 0 3 0 15 4 9 0 11 0 3 0 10 0 0 1180.48 0 2 0 364.07 1
2 Детска градина кв. "Лозово" 2400 1491.38
3 тротоар д.градина 575.07
Училище квартал Д.Езерово УПИ I-282, кв.46 16850 1491.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6106.26
ДОЛНО ЕЗЕРОВО
1 Пенсион. клуб и д.пл. УПИ II-1114,кв.65, кв. Д.Езерово- парк "Химик" 2303 629.11 0 45 2 52 0 0 0 0 0 6 1 17 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Детска градина УПИ I-992, кв.63, кв. Д.Езерово 5200 3364.73 0 0 3 35 0 0 0 0 0 4 0 20 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Мл.дом и детска площадка, здр.пункт-УПИ III-938,кв.74, Д.Езерово 9957 6092.83 0 0 9 74 0 0 0 0 0 6 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Училище кв.Д.Езерово УПИ І- 282, кв.46 16850 4183.59 2 43 4 8 2 5
м.юни-2012г.засяти 100бр.дървета до Помпена станция- / 41бр. игл. и 59 бр. широколистни/ 5 41 59
5 банкет от Топлофикация до вход кв.Д.Езерово 4509.65
6 ул."Захари Зограф" от вх. Д.Езерово до кметството 3615.77
7 ул."Захари Зограф" от кметството до ж.п.линия 2931.84 542
8 работничиски блокове 1 672.46
9 работничиски блокове 2 384.42
10 работнически блокове 3 1420.04
11 работнически блокове 4 363.22
12 работнически блокове 5 104.51
13 работнически блокове 6 1020.14
14 дере до училище 767.23
15 дере до църква 845.93
16 ул."Младост" 439.58
17 пътя от "Сомат" до "Д.Езерово" 8000 2 124
18 новото дере до Трафопоста 9000 7000 64 93
19 стадиона 25000 13000
59345.05
Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал обща площ трев. пл-щи храс-ви цветни иглолистни широк-ни рози много-ни увивни живи цветни .к. кошчета куч. пейки табели ел. чешми детски водни скални алей прилежащи детски спортни застроени арх. ел-ти, памет.
масиви фигури дървета дървета цветя катерл-ви плетове саксии отпад. кошч. стъл. съо-ния площи кътове озел. площи тротоари площадки площадки терени перголи, беседки
м2/дка м2/дка , м2/дка м2/дка брой брой м2 брой брой метра лин. брой брой брой брой брой брой брой м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка сгради м2/дка брой
С. РАВНЕЦ
1 Училище "Кирил и Методий" УПИ І-448,кв.49 7992.48 2912.65
2 Детска градина с. Равнец УПИ I-97, кв.21 3490 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 За културен дом и здравен дом УПИ VI-106, с.Равнец 7467 4748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 църква и кметство с.Равнец
5 Стадион УПИ VІІІ, кв.22 14200 14200
23889.65
С.БРАТОВО
1 За църква УПИ VIII, кв.36 615 23 4 1
2 за кметсво УПИ ХVІ, кв.6 1069 13 8 1 1 1 7 2
3 за озеленяване УПИ І, кв.3 2390 52 10 4
4 за озеленяване УПИХVІІ, кв.6 1430 3
1684
С.БЪЛГАРОВО
1 Парк-с.Българово УПИ І,кв.21 5400 2536 280 32 74 10 30 21 8 2