одобрен

Регистър на издадени строителни разрешения 2018

Уникален идентификатор:  614ec424-8792-42e2-9c3c-98a3e806c2fe

Описание:

Регистър на издадени строителни разрешения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-12 14:02:35
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2019-09-12 14:02:35