одобрен

Регистър на озеленените площи на територията на община Куклен

Уникален идентификатор:  6176474a-0fee-4438-b7e9-71e6217ab9fe

Описание:

Регистър на озеленените площи на територията на община Куклен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-06-07 11:03:43
  • Създаден от: stoyna_zgurova
  • Последна промяна: 2019-06-10 07:46:16
  • Последно променил: v0id

РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН

Землище гр. КукленНомер на имота

АОС

квартал

площ

1.

УПИ І - културен дом и зеленина

43/09.10.202г.

41

11000 кв.м.

2.

УПИ І – зеленина и обществен строеж

194/27.03.03г.

17А

215 кв.м.

3.

УПИ IV – парк и трафопост

284/08.10.2004г.

34

49 кв.м.

4.

УПИ XXIII – детска площадка, зеленина и
търговия – парк „Орханели”

207/13.02.2007г.

106

940 кв.м.

5.

УПИ II – 70 - зеленина

 

69

1205 кв.м.

6.

Кв.76 по рег. План на гр. Куклен има парк,
но няма утреден УПИ имота.

Землище с. РуенНомер на имота

АОС

квартал

площ

1.

УПИ I –зеленина

 

1

185 кв. м.

2.

УПИ XX –зеленина

 

1

140 кв. м.

3.

УПИ ХХIII - зеленина

 

3

 

4.

УПИ XXXIV – зеленина

 

3

 

5.

УПИ XXIII –зеленина

 

3

 

6.

УПИ XX –зеленина

 

9

 

7.

УПИ XVII– зеленина

 

9

 

8.

УПИ I – зеленина

 

9

 

9.

УПИ VI– зеленина

 

13

 

10.

УПИ X – зеленина

 

13

 

11.

УПИ V – зеленина

 

15

 

12.

УПИ XVI – зеленина

 

15

 

13.

УПИ VI – зеленина

 

17

 

14.

УПИ V – зеленина

 

21

 

Землище с. ГълъбовоНомер на имота

АОС

квартал

площ

1.

УПИ XXII– зеленина

 

43

600 кв.м.

2.

УПИ VII – зеленина

 

43

1500 кв. м.

3.

УПИ VIII – зеленина

 

43

2200 кв. м.

Землище с. Цар КалоянНомер на имота

АОС

квартал

площ

1.

УПИ VII– зеленина

 

2

1000 кв. м.

Землище с. ДобралъкНомер на имота

АОС

квартал

площ

1.

УПИ XXIV – зеленина

 

1

288 кв. м.

2.

УПИ II – зеленина

 

2

1032 кв. м.

3.

УПИ XIII – зеленина

 

4

870 кв. м.

4.

УПИ III – зеленина

 

5

2420 кв. м.

5.

УПИ IX – зеленина

 

6

1835 кв. м.

6.

УПИ VII – зеленина

 

7

3900 кв. м.

7.

УПИ IV – зеленина

 

8

5920 кв. м.

8.

УПИ VII – зеленина

 

10

3465 кв. м.

9.

УПИ I – зеленина

 

13

1320 кв. м.

10.

УПИ X – зеленина

 

13

750 кв. м.

11.

УПИ V –зеленина

 

15

2654 кв. м.

12.

УПИ XVI – зеленина

 

15

5650 кв. м.

13.

УПИ VI – зеленина

 

17

315 кв. м.

14.

УПИ V –зеленина

 

21

325 кв. м.