Набор от данни:  Разрешения за строеж 2019

одобрен

Регистър на Разрешения за строеж 2019

Уникален идентификатор:  619a20cb-1e12-4006-98e4-9da8e3412141

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-13 08:46:38
  • Създаден от: Desislava.krusteva
  • Последна промяна: 2019-08-13 08:46:38

дата на издаване и одобряване

възложител

вид на строежа

местонахождение

1 07.01.2019 г. БОРИСЛАВА ЛАЛЕВА АВДЖИЕВА- ДИМИТРОВА КИРИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и два броя слънчеви колектори за собствени нужди УПИ III-383 в кв. 43 по плана на село Байлово
2 09.01.2019 г. ГЕРГАНА ЙОСИФОВА РАДЕВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и плътна ограда УПИ XIV-80 в кв. 25 по плана на село ОСОЙЦА
3 2019/01/18 АНТОНИО АНТОНОВ НИКОЛОВ Плътна ограда и постройка за отоплителни материали към плътна ограда УПИ XVIII-342 в кв. 28 по плана на село АПРИЛОВО
4 2019/01/31 ЯВОР СТОЯНЧЕВ КЮТИНСКИ Гараж и работилница УПИ V-347, кв.49 по плана на село Априлово
5 2019/02/01 ЯНКА ЛЮБЕНОВА СИМЕОНОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ IV-341, кв.26 по плана на село Долна Малина
6 2019/02/06 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Външно ел. захранване с продължение на въздушна кабелна линия НН1kvза приемник на ел енергие косачка. УПИ XII-368 кв.39 по плана на село Макоцево
7 2019/02/11 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИТОВ И МИЛЕНА ВАСИЛЕВА МИТОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ IX-351 кв.41 по плана на село Макоцево
8 2019/02/18 НИКОЛА КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ Стопанска постройка със селскостопанско предназначение с изгребна яма УПИ XIII-328 кв.24 по плана на село Чеканчево
9 2019/03/04 ПЛАМЕНА ХРИСТОФОРОВА ХРИСТОВА еднофамилнаедноетажна жилищна сграда с изгребна яма УПИ V I I I-149 в кв. 4 по плана на село ОСОЙЦА
10 2019/03/11 ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Преустройство и промяна предназначението на хлебопекарна с магазин в еднофамилна жилищна сграда УПИ XIX-105, кв.9 по плана на село Долна Малина
11 2019/03/12 ТИЕРРА АГРО ТРИПЕООД навес за паркоместа ПИ № 00549.49.94 село АПРИЛОВО
12 2019/03/22 ИДА ПРОДАКШЪН ЕООД Цех за сладкарски изделия - чл.150 зут УПИ I-за цех за сладкарски изделия в кв. 43 по плана на село АПРИЛОВО
13 2019/04/04 НИКОЛАЙ ЦОНЕВ СЛАВОВ еднофамилна жилищна сграда с изгербна яма УПИ III-180, кв.19 по плана на село Долна Малина
14 2019/04/05 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ XXI-141, кв.8 по плана на село Долна Малина
15 2019/04/08 ТОП ТРАК ЕООД Авторемонтна работилница и офис с изгребна яма УПИ I-790 за автосирвиз и складове, кв.103 по плана на село Горна Малина
16 2019/04/15 ИВО ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ Преусройство и надстрояване на еднофамилна жилищна сграда УПИ I I-17, кв.29 по плана на село Горна Малина
17 2019/05/07 ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ЛАЛОВ И НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЛАЛОВА Гараж УПИ VIII-379 кв.41 по плана на село Макоцево
18 2019/05/21 ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ТОДОРОВА еднофамилна жилищна сграда; гараж; лятна кухня; работилница за собтвени нужди и плътна ограда УПИ V-294, кв.21 по плана на село Долна Малина
19 2019/05/28 ГЕОРГИ ХРИСТОВ АНДРЕЕВ СТЕФАНИ НИКОЛОВА КИРОВА - АНДРЕЕВА Плътна ограда и навес към плътна ограда УПИ XII-214 кв.33 по плана на село Саранци
20 2019/06/07 ПЕРУН ХОЛИДЕЙЗ ООД Жилищни сгради с изгребна яма и плътна ограда УПИ III-768 в кв. 97 по плана на село Горна Малина
21 2019/06/10 ДИЯНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА И ПЛАМЕН КУНЕВ ПАВЛОВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ II-123 кв.6 по плана на село Осойца
22 2019/06/11 ЙОРДАН ЦВЯТКОВ ПАШКУЛЕВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ V-70 кв.26 по плана на село Осойца
23 2019/06/12 ИВАН ТОШКОВ ЧОЛАКОВ И МАНОЕЛА САВЧЕВА КРЪСТАНОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ VI -612, кв.31 по плана на село Горна Малина
24 2019/06/13 БОРИС НИКОЛОВ ДИМИТРОВ И ДАРИНА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма навес за паркомясто и изгребна яма УПИ XI-232, кв.20 по плана на село Негушево
25 2019/06/14 СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА Плътна ограда и навес ЗА ПАРКОМЕСТА към плътна ограда УПИ VII-72, кв.6 по плана на село Белопопци
26 2019/06/17 ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ БОТЕВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ XXII-200, кв.18 по плана на село Негушево
27 2019/06/18 ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ И ЗЛАТКА БОГОМИЛОВА ХРИСТОВА еднофамилна жилищна сграда с гараж и изгребна яма УПИ VI-137 кв.1 по плана на село Осойца
28 2019/07/08 ВИХРОНИ НЕДЕЛЕВ ПОПНЕДЕЛЕВ Реконструкция надстрояване пристрояване преустройство и смяна предназначението на съществуваща сграда 2МЖ/училищен стол/ в образователен център УПИ II- за образователен център кв.49 по плана на село Долно Камарци
29 2019/07/15 ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ ЦЕНОВ гараж и постройка за отоплителни материали и инавентар към плътна ограда УПИ I-487 в кв. 43 по плана на село Горна Малина
30 2019/07/17 БИРСЕН ДЖЕМИЛОВА КАРАБАДЖАКОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ I X-122, кв.13по плана на село Долна Малина
31 2019/07/29 ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ постройка склад за отоплителни материали УПИ III-2 кв.2 по плана на село Макоцево
32 2019/07/30 ЕКОЛЕНДМАРК ООД И НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ПИ № 16794.41.11 м. Керкезкото село ГОРНО КАМАРЦИ
33 2019/07/31 ЕКОЛЕНДМАРК ООД И НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ПИ № 16794.41.15 м. Керкезкото село ГОРНО КАМАРЦИ
34 2019/08/02 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД НОВ СПТ 50KVA И МРЕЖА НН ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ ЗА ЛЯТНА КУХНЯ /барбекю/ И БИТОВО ПОМЕЩЕНИЕ ПИ №00549.35.79 землище село Априлово
35 2019/08/05 АТАНАС НЕДЕЛЧОВ ТОПАЛОВ Преустройство и промяна предназначението на заведение за бърза закуска и магазинкъща за гости УПИ XII -452, кв.40 по плана на село Горна Малина
36 2019/08/06 ЦВЕТАН СПАСОВ ГЕЛЕВ реконструкция надстрояване пристрояване на еднофамлна жилищна сграда УПИ XII-195 в кв. 9 по плана на село АПРИЛОВО
37 2019/08/07 МИРОСЛАВ КЪНЧЕВ СТОЯНОВ И МИЛЕНА МИНЧЕВА СТОЯНОВА еднофамилна жилищна сграда с гараж и изгребна яма УПИ III-198, кв.18 по плана на село Негушево
38 2019/08/08 ИВА ВАНЬОВА МИТОВА еднофамилна жилищна сграда с гаражи и изгребна яма УПИ II-21, кв.9 по плана на село Негушево