одобрен

Регистър на регистрационни документи, издадени от РИОСВ-Русе през 2018 г.

Уникален идентификатор:  61c90f0e-8441-4ba4-a652-dde37842cd0a

разрешителни и регистрационни документи

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-18 14:13:52
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-09-02 10:59:36
  • Последно променил: reni_petrova

РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ 2018

АО 5148/06.12.2017 г. 10-РД-760-00 25.01.2018 г. „ХАН АСПАРУХ” АД, ЕИК: 826 009 605 R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (обезводняване, изсушаване) ХВ област Разград, община Исперих, с. Лъвино, имот № 000050, площ 28 066 дка.
АО 675/9.02.2018 г. 10-РД-761-00 16.02.2018 г. „АГРО ВАМ” ЕООД ЕИК: 117 678 540 събиране и транспортиране ХВ област Русе, община: Русе, гр. Русе, ул. „Александровска” №72,
АО 1227/09.03.2018 г. 10-РД-762-00 23.03.2018 г. „ЕЛЕНА ФЕШЪН РУСЕ” ЕООД, ЕИК: 202 783 262 събиране и транспортиране ХВ област Русе, община: Русе, гр. Русе, ул. „Тулча” № 15
АО 1331/16.03.2018 г. 10-РД-763-00 29.03.2018 г. ППК „СТАРТ-93”, ЕИК: 827 113 051 третиране-R 3- компостиране ХВ област Русе, община Ценово, село Караманово, местност „Ливадите“, имот № 063024, площ 2.765 дка.
А 2533/18.05.2018 г. 10-РД-764-00 01.06.2018 г. „ПЪТПЕРФЕКТ - Т” ЕАД, ЕИК 200 081 794 събиране и транспортиране ХВ област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, бул. „Македония” № 199,
АО 2515/17.05.2018 г. 10-РД-765-00 05.06.2018 г. „ОКТОПОД - С” ООД, ЕИК: 103 595 401 третиране - R 1 ХВ област Разград, община Самуил, с. Самуил, ул. „Любен Каравелов“ № 1, УПИ VII-667, кв. 1, площ 4 302 кв.м.
АО -2659/28.05.2018 г. 10-РД-766-00 11.06.2018 г. „ЛЕХЧЕВО ЕКО ПРОДУКТИ” ООД, ЕИК: 201 903 997 събиране и транспортиране ХВ област Русе, община Русе, село Николово, местност „Плужна”
АО-2785/04.06.2018 г. 10-РД-767-00 11.06.2018 г. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДЕН-2009“ – гр. Завет ЕИК: 000 505 814 0084, събиране и транспортиране ХВ област Разград, община Завет, град Завет, ул. “Лудогорие” № 19,
АО-2260/28.05.2018 г. 10-РД-768-00 11.06.2018 г. „ЛЕХЧЕВО ЕКО ПРОДУКТИ” ООД, ЕИК: 201 903 997 R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 – рязане /раздробяване/, сушене, уплътняване, пелетизиране; R13- ХВ област Русе, община Русе, село Николово, местност „Плужна”
АО-3012/18.06.2018 г. 10-РД-769-00 21.06.2018 г. ОБЩИНА КУБРАТ, ЕИК: 000 505 846 събиране и транспортиране ХВ град Кубрат, ул. “Княз Борис I” № 1,
АО- 3418/12.07.2018 г. 10-РД-769-01 18.07.2018 г. ОБЩИНА КУБРАТ, ЕИК: 000 505 846 събиране и транспортиране+НТС ХВ град Кубрат, ул. “Княз Борис I” № 1,
АО-3150/27.06.2018 г. 10-РД-770-00 06.07.2018 г. „ЕСКИ ТЕКСТИЛ” ЕООД, ЕИК: 205 009 927 събиране и транспортиранеао ХВ област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Бистрица” № 4, вх. 4, ет. 2, ап. 1,
АО-2772/01.06.2018 10-РД-771-00 18.07.2018 г. “МЕГАПАРТС” ООД ЕИК: 201 959 914 събиране и транспортиранеао ХВ област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Опълченска” № 8, вх. 2, ет. 4, ап. 11,
АО-3040/20.06.2018 г. 10-РД-772-00 23.07.2018 г. „КОМПАКТ ПАК” ООД, ЕИК: 110 514 855, R 3 - и R13 ХВ село Каменар, област Разград, община Лозница, УПИ Х, кв. 61, площ 1,324 дка.
АО-4521/05.11.2018 г. 10-РД-772-01 19.11.2018 г. „КОМПАКТ ПАК” ООД, ЕИК: 110 514 855, добавят се нови отпадъци: 02 03 05 и 15 02 03 ХВ село Каменар, област Разград, община Лозница, УПИ Х, кв. 61, площ 1,324 дка.
АО-3549/24.07.2018 Г. 10-РД-773-00 01.08.2018 Г. “ШУЛЦ СТРОЙ 2018” ЕООД, ЕИК: 205 190 146 събиране и транспортиране ХВ област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Хан Крум” № 6, вх. Б, ет. 4,
АО-3832/14.08.2018 г. 10-РД-773-01 29.08.2018 г. “ШУЛЦ СТРОЙ 2018” ЕООД, ЕИК: 205 190 146 събиране и транспортиране+НТС ХВ област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Хан Крум” № 6, вх. Б, ет. 4,
АО-3620/27.07.2018 10-РД-774-00 13.08.2018 г. „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД ЕИК: 125 547 473 R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 /предварително третиране/ R 3 - ХВ област Разград, община Завет, село Брестовене, УПИ XXIII, кв. 105 по плана на селото, площ 15 446 кв. м.
АО-4199/11.09.2018 10-РД-775-00 18.09.2018 г. “ЕВРОКОНТАКТ” ЕООД, ЕИК: 117 680 705 събиране и транспортиране ХВ гр. Русе
АО-4330/21.09.2018 10-РД-776-00 02.10.2018 г. “ИВАНОВ - ГЕОРГИЕВ” ООД, ЕИК: 117 605 296 събиране и транспортиране ХВ гр. Две могили
АО-4393/27.09.2018 10-РД-777-00 10.10.2018 г. “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД, ЕИК: 203 336 022 събиране и транспортиране ХВ гр. Русе
АО-4576/09.10.2018 10-РД-778-00 22.10.2018 г. „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204 736 650 третиране- R5, R12, R13 - строителни с. Калипетрово, област Силистра, община Силистра, ПЗ „ Бряст“, ул. „Бряст“ № 8, имот с идентификатор 41143.502.8 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра, съгласно договор за наем за площ от 10 000 кв.м.
АО-4292/19.09.2018 г. 10-РД-779-00 25.10.2018 г. „ГОЛДЪН ТРАНС 88” ЕООД, ЕИК: 203 439 875 третиране- R12, R13 - опаковки ХВ пл. № 1-грaд Силистра, област Силистра, община Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев” № 3, УПИ № XXVI, кв. 2238 /ПИ с идентификатор 66425.514.78/ по плана на града, площ 2339 кв. м.
АО-4293/19.09.2018 г. 10-РД-780-00 25.10.2018 г. „ГОЛДЪН ТРАНС 88” ЕООД, ЕИК: 203 439 875 събиране и транспортиране ХВ гр. Силистра
АО-4937/05.11.2018 Г. 10-РД-781-00 07.11.2018 Г. „НЕССТРОЙ” ЕООД, ЕИК: 204 486 886 събиране и транспортиране ХВ гр. Русе
АО-4834/29.10.2018 г. 10-РД-782-00 12.11.2018 г. „ХАН АСПАРУХ” АД, ЕИК: 826 009 605 събиране и транспортиране ХВ гр. Исперих
АО-4943/05.11.2018 г. 10-РД-783-00 13.11.2018 г. “ДОБРУДЖА КИТ” АД, ЕИК: 116 003 650 събиране и транспортиране ХВ гр. Исперих
АО-5089/14.11.2018 г. 10-РД-784-00 22.11.2018 г. ЕТ „АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ“, ЕИК: 117 520 241 събиране и транспортиране ХВ гр. Русе
АО-4145/05.09.2018 г. 10-РД-785-00 23.11.2018 г. „ДОМИНАТОР 106” ЕООД, ЕИК: 201 411 106 събиране и транспортиране ХВ гр. Лозница
АО-4146/05.09.2018 г. 10-РД-786-00 23.11.2018 г. „ДОМИНАТОР 106” ЕООД, ЕИК: 201 411 106 третиране - R 3- 15 01 03 ХВ област Разград, община Лозница, гр. Лозница, ул. „Дружба“ № 27, УПИ IX, кв. 82, стопански двор, площ 10,059 дка.
АО-5169/19.11.2018 г. 10-РД-787-00 26.11.2018 г. „НИМЕК“ ООД, ЕИК: 117 618 504 събиране и транспортиране ХВ гр. Русе
АО-4604/10.11.2018 г. 10-РД-788-00 26.11.2018 г. „ТИТАН БУРГАС” ЕООД, ЕИК: 205 139 881 третиране - R 13-19 12 12 ХВ област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, Промишлена зона „Запад“, поземлен имот с идентификатор № 66425.514.4 площ 3 528 кв.м.
АО-5436/06.12.2018 10-РД-789-00 06.12.2018 Г. „ЕКОУНИВЕРС” ЕООД, ЕИК: 204 802 551 R 3 -(екструдиране в екструдер) R 12 - (сортиране, изпиране; смилане; центрофугиране; изсушаване, пелетизиране, балиране) R 13 ХВ област Русе, община Русе, гр. Русе, ИПЗ, бул. „Тутракан” № 41, част от ПИ с идентификатор 63427.8.1202 /УПИ I - 428, кв. 2/ – обособена част от цех „Склад метали“, със закрита площ – 768 кв.м. и открита площ 903 кв.м.
АО-5221/22.112018 10-РД-790-00 10.12.2018 г. „ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД, ЕИК: 202 339 357 събиране и транспортиране ХВ гр. Русе
АО-5222/22.112018 10-РД-791-00 10.12.2018 г. „ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД, ЕИК: 202 339 357 R 1-150103 ХВ област Русе, община Иваново, с. Иваново, ул. „Дунав“ № 4, поземлен имот с идентификатор № 32095.1.412, площ 46 491 кв. м.
РАЗРЕШИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ 2018
АО 5152/06.12.2017 г. 10-ДО-731-00 17.01.2018 г. „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204 736 650 Площадки на физически и юридически лица, притежатели на отпадъци; частна, кооперативна, общинска или държавна собственост, разположени на територия, контролирана от РИОСВ-Русе - област Русе ХВ R 5 - рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (рециклиране с мобилна трошачна инсталация) R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда (обратен насип) R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително раздробяване, сепариране, натрошаване и фракциониране)
АО 5224/15.01.2018 10-ДО-732-00 05.02.2018 г. ЕЛИКА ОЙЛ” ЕООД ЕИК: 118 552 555 Площадка № 1 с местонахождение, както следва: област Силистра, община Силистра, град Силистра, индустриална зона „Запад”, ПИ с идентификатор 66425.514.374, площ 10 566 кв.м. Площадка № 2 с местонахождение, както следва: област Силистра, община Силистра, град Силистра, индустриална зона „Запад”, ПИ с идентификатор 66425.514.528, площ 6755 кв.м. ХВ R10 , R1 , R12
АО-3497/19.07.2018 г. 10-ДО-734-00 02.08.2018 г. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. Русе, ЕИК: 827 184 123 град Русе, имоти с №№ 039001, 039002, 039004, 039005, 039006, 039007, 03908, 039009, 039012, 039013, 039014, 039015, 039016, 039018, 039019, 039020, 039021, 039022, 039023, 039028, 039029, 039030, 039031, 039032, 039033, 039034, 039035, 039036, 039037, 039038, 039039, 039040, 039041, 039042, 039048, 039049, 040001, 040002, 040003, 040004, 040005, 040006, 040007, 040008, 040009, 040010, 040011, 040013, 040014, 040019, 040021, 040025, 040026, 040027, 040028, 040033, 040034, 040035, 040036, 040037, 040038, 040039 - Масиви 39 и 40 № БЗС от ИСАК 63427-457-1, местности „Кадишева нива“ и „Софта Билюк“, с обща площ 616,7 дка. ХВ R10- 19 08 05
АО-2786/04.06.2018 г. 10-ДО-735-00 09.08.2018 г. „АВТО ТИТАН КОРЕКТ” ООД, ЕИК: 204 367 215 област Силистра, община Силистра, град Силистра, Промишлена зона „Запад“, ПИ с идентификатори №№ 66425.514.311 и 66425.514.552 с обща площ 3 892 кв.м. ХВ R12- разкомплектоване и R 13
АО-3721/06.08.2018 Г. 10-ДО-736-00 18.08.2018 Г. „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК: 127 001 597 Площадка № 1 да е с местонахождение: гр. Русе, област Русе, ПИ с идентификатор № 63427.128.1 по КК на гр. Русе, Източна промишлена зона, местност „БАЛТАТА“, бул. Тутракан, с площ от 2 211,53 кв. м. Площадка № 2 да е с местонахождение, както следва: площадки на физически и юридически лица, притежатели на отпадъци; частна, кооперативна, общинска или държавна собственост, разположени на територия, контролирана от РИОСВ-Русе - област Русе (община Русе, община Сливо поле, община Борово, община Две могили, община Иваново, община Ценово, община Ветово, община Бяла), област Разград (община Разград, община Лозница, община Кубрат, община Исперих, община Завет, община Цар Калоян, община Самуил) и област Силистра (община Силистра, община Тутракан, община Ситово, община Главиница, община Дулово, община Алфатар, община Кайнарджа) Площадките да отговарят на условията от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС 53 (ДВ 29/1999 год.). ХВ R 5 – R 12 – R 12 – R 13 -
АО-3709/03.08.2018 10-ДО-737-00 27.09.2018 г. „СИТИ МИЛК 2000“ ЕООД, ЕИК: 127 563 764 Площадка № 1 да е с местонахождение: област Силистра, община Ситово, с. Ситово, поземлен имот № 66665.38.64 /стар номер 000496/ , местност „Сват кола“, с площ от 36, 316 дка. Площадка № 2 да е с местонахождение, както следва: област Силистра, община Ситово, с. Ситово, имоти с №№ 038015, 028050, 029067, 029055, 029066, 029065, 029050, 029052, 019007, 009039, 006044, 006038, 019001, 029049, 019004 в землището на селото. ХВ R10 , R3 , R13
АО-40587/30.08.2018 10-ДО-738-00 16.10.2018 г. „НОКСИ 2” ООД, ЕИК: 204 026 076 с. Червена вода, област Русе, община Русе, УПИ Х-1813, кв. 85 по плана на с. Червена вода и УПИ IX-1812, кв. 85 по плана на с. Червена вода, с обща площ от 16 974 кв.м. ХВ R12- разкомплектоване и R 13
АО-4334/21.09.2018 Г. 10-ДО-739-00 02.11.2018 г. „МЕТАЛСКРАП БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 204 523 092 гр. Русе , област Русе, община Русе, ул. “Матей Стойков“ № 3 , част от ПИ с идентификатор 63427.3.81, площ от 3000 кв.м. ХВ R12 и R 13
АО-4823/26.10.2018 г. 10-ДО-740-00 10.12.2018 г. „ДРАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК: 118 043 216 област Силистра, община Тутракан, гр. Тутракан, местност „Дерин Кулак“ поземлен имот с идентификатор № 73496.16.243, по плана на гр. Тутракан, с начин на трайно ползване „лозе“, площ 475 113 кв.м. ХВ R 10
АО-4666/16.10.2018 г. 10-ДО-741-00 11.12.2018 г. „ОРГАХИМ“ АД, ЕИК: 117 001 047 област Русе, община Русе, гр. Русе, Западна индустриална зона, ул. „Трети март“, № 21, поземлен имот с идентификатор № 63427.3.735, по плана на гр. Русе, с начин на трайно ползване „За химическата и каучуковата промишленост“, площ 45 037 кв.м. ХВ R 2 Възстановяване/регенериране на разтворители