одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2018 г.

Уникален идентификатор:  6217a4bc-99f1-4577-af87-817ec3af0c2e

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2018 г.

паркиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-10 20:08:13
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-12-10 20:08:13
Няма информация за показване