одобрен

SEBRA_13.03.20

Уникален идентификатор:  6265f3a2-8fce-49fe-aac7-be876cf8be0c

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 09:47:02
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-03-23 09:47:02

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 75974.53
10 xxxx Издръжка 332 199536.72
18 xxxx Други разходи 52 19490.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2855.48
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 6049.72
90 xxxx Възстановени приходи 38 32171
Общо: 429 336078.44
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 75420
10 xxxx Издръжка 55 30985.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 4708.6
90 xxxx Възстановени приходи 1 2770.76
Общо: 58 113884.41
ОДЗГ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 554.53
10 xxxx Издръжка 5 4371.75
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 703
Общо: 7 5629.28
ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1808.98
Общо: 2 1808.98
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1531.56
Общо: 3 1531.56
О Д З Г ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 50
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 337.65
90 xxxx Възстановени приходи 1 2393.15
Общо: 3 2780.8
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1101.75
Общо: 2 1101.75
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 328.01
Общо: 2 328.01
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 995.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2855.48
Общо: 3 3851.05
ОДЗГ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2199.59
18 xxxx Други разходи 11 3602.34
Общо: 14 5801.93
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 169.8
Общо: 5 169.8
ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 7163.46
Общо: 13 7163.46
ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 4046.79
Общо: 4 4046.79
ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 3111.38
Общо: 2 3111.38
ОДЗГ Смолян ( 0220210009 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 460.6
18 xxxx Други разходи 15 6368.36
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 300.47
Общо: 19 7129.43
ОДЗГ София област ( 0220230005 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 877.79
Общо: 3 877.79
ОДЗГСт.Загора ( 0220240003 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1249.43
Общо: 1 1249.43
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1200.14
Общо: 1 1200.14
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 183.92
Общо: 1 183.92
ИАГ ( 022100**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 150 69755.83
18 xxxx Други разходи 25 9336.37
90 xxxx Възстановени приходи 2 385.27
Общо: 177 79477.47
БАБХ ( 022250**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 63 61780.67
90 xxxx Възстановени приходи 34 26621.82
Общо: 97 88402.49
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 3660.43
Общо: 2 3660.43
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1574.94
Общо: 8 1574.94
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1077.2
Общо: 1 1077.2
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 36
Общо: 1 36