одобрен

09.07.2019 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  629f86ea-531f-4ca6-91e5-594e39b7df1e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-10 16:02:38
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-12 11:23:24
  • Последно променил: system

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Не са регистрирани превишения на нормите.