одобрен

Обучени в "Обучения по поръчка"

Уникален идентификатор:  62c0bc3a-c61a-45e7-9373-a355fb92ab92

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:32:29
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:49:28
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - ОП-1 - Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за неюристи в системата за управление на средствата от ЕСИФ) 92 92 90 3
2016 - ОП-2 - Прилагане на антикорупционни процедури. Превантивни мерки.Конфликт на интереси. 15 15 15 1
2016 - ОП-3 - Административна стилистика 21 21 21 1
2016 - ОП-4 - Прилагане на антикорупционни процедури. Етика и превенция на корупцията. Линии на докладване. 70 61 61 3
2016 - ОП-5 - Държавни помощи 15 15 15 1
2016 - ОП-7 - Лична ефективност за служителите на РУО Пловдив 25 25 25 1
2016 - ОП-8 - Управление на програми и проекти в сферата на международното сътрудничество 23 22 17 1
2016 - ОП-9 - Приложение на Excel 2016 в управлението на проекти 15 15 12 1
2016 - ОП-10 - Държавни помощи 22 22 22 1
2016 - ОП-11 - Практическо нормотворчество 32 32 32 2
2016 - ОП-12 - Оценка на въздействието 34 34 32 2
2016 - ОП-13 - Стратегическо планиране 144 144 144 2