одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Русе

Уникален идентификатор:  62f13f02-c493-4d76-846d-2a2914308bb0

Описание:

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Русе, актуален към 30.09.2017 г.

държавна държавна собственост държавни имоти имоти Регистър на имотите с държавна собственост собственост

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-27 09:50:44
  • Създаден от: vladimir_bosakov
  • Последна промяна: 2019-09-11 16:02:34
  • Последно променил: vladimir_bosakov
записа на страница

Номер на АДС

частна публична

Дата

Населено място

Разположение

Адрес

Описание на имота

Забележка

№ на стар АДС

1 частна 10.03.99 г. Русе кв. 200, пл. № 4817 бул. "Цар Освободител" № 86 бл. "Афродита" административни помещения, кафе-бар, 2 магазина 7647/29.04.82 г
2 частна 30.03.99 г. с .Кривина, община Ценово парцел 10 към обект Кравефер- ма към обект Кравеферма терен с площ от 10 690 кв.м.
3 частна 30.03.99 Г. с .Кривина, община Ценово парцел 20 от стоп.двор обект "Свободен парцел" терен с площ от 6 090 кв. М.
4 частна 26.04.99 г. Русе кв. 300 пл. 3760 ул. "Независимост" № 3 казарма, щаб и терен от 5 950 кв м
5 публична 28.04.99 г. Брестовица, община Борово кв. 21, п. 1, пл. № 107 ДДЮ Пом. Училище "Св. СВ. Кирил и Методий" терен от 3 600 кв м и 2 бр. Сгради Съставен нов АПДС № 5066/23.03.2012 г. 11/26.02.51 г.
6 частна 28.04.99 г. Русе местност "Липака" жилищно-стопанска сграда с площ от 88,12 кв м Отписан със зап. 525/ 26.10.99 г на ОУ
7 частна 04.05.99 г. Русе ж.к. "Локомотив", алея "Топола" № 6, бл. "Божур" ІІІ и ІV етаж от сграда, 1/2 ид ч от сутерена, 1/2 ид ч от ОЧ Отписан със З-д № 5-95-00-861/22.12.17 г. на ОУ - област Русе
8 частна 04.05.99 г. Русе, с.Басарбово имот № 000223 местност "Мелницата" терен от 26 395 кв м и 24 сгради Отписан със З-д № 9500-245/14.04.03г.на ОУ на област Русе
9 частна 04.05.99 г. Русе ж.к. "Чародейка-Г-юг" - северно от бл.№ 105 магазин - едноетажна сграда, сглобяема метална констр. Със ЗП от 181,80 м2
10 частна 04.05.99 г. Русе, с.Басарбово имот № 000274 местност "Малък саджак" терен 1 975 кв м и 3 бр сгради Отписан със З-д № 9500-246/14.04.03г.на ОУ на област Русе
11 частна 04.05.99 г. Русе ж.к. "Дружба-І" магазин със застроена площ от 181,80 м2 Отписан със З-д № 850/ 29.08.02 г. на ОУ
12 частна 04.05.99 г. Русе кв. 587 бул. "България" № 118 к-с "Дружба-ІІ", жск "Левента" тото пункт 27,38 кв м Съставен нов АЧДС № 5377/25.11.2013 г.
13 частна 04.05.990г. с .Глоджево, община Ветово парцел 12 към обект стоп.двор "Бува дам" прилежащ терен от 2 618 кв м към обект "Склад за зърно" Отписан със заповед № 285/29.06.99 г на ОУ
14 частна 04.05.99 г. Русе кв. 134 ъгъла между ул."Николаевска" и ул."Бозвели" трафопост с площ 40 кв м ТП КV "Бозвели" 2х400 КVА
15 частна 14.05.99 г. Русе Източна промшлена зона ул. "Иван Ведър" № 1 терен от 11 000 кв м и 4 бр. сгради 8910/03.09.90 г.
16 публична 14.05.99 г. Русе кв. 659, п. І-120 ж.к."Здравец",ул."Байкал"№10 терен от 4 150 кв м и част от сграда Съставен нов АПДС № 5386/10.12.2013 г. АОС98/17.07.95 АДС5110/5868 /28.10.74 т.
17 частна 14.05.99 г. Русе ж.к. "Дружба-І", бл.3,вх.Ж,ет.4 ап.7б апартамент с площ 38,10 кв м 7674/20.08.82 г.
18 частна 14.05.99 г. Русе парцел І Източна складова зона ул. "Акад. М. Арнаудов" № 4 терен от 18 300 кв м и 7 бр. Сгради З-д № 648/14.08.01г. На ОУ на област Русе- част отписан и З-д № 753/02.07.02г.на ОУ-част отписан 9778/15.03.95 г.
19 частна 14.05.99 г. Русе кв. 63, пл.№ 547 ул."Отец Паисий" № 6 терен от 1 227 кв м и 3 бр. Сгради Отписан със З-д № 9500-247/14.04.03 г.на ОУ на област Русе 4824/17.03.74 г. 9010/23.03.91 г.
20 публична 14.05.99 г. Русе Източна промшлена зона района на Дунав мост терен от 6 300 кв м и 5 бр. Сгради
21 частна 14.05.99 г. с.Голямо Враново общ. Сливо поле п. ХІ по парцеларния план на стоп. Двор прилежащ терен към сграда с площ от 3 427 кв м
22 частна 14.05.99 г. с.Голямо Враново общ. Сливо поле парцел ІХ по парцеларния план на стоп. Двор прилежащ терен към сгради с площ 4 085 кв м
23 частна 14.05.99 г. с. Писанец община Ветово парцел ХІІІ обект Зърносушилня терен от 12 327 кв м
24 частна 14.05.99 г. Русе ДЗС жил. Зона метален склад