одобрен

Списък на издадените общи административни актове в община Грамада

Уникален идентификатор:  631eef75-3e6c-4866-afb8-0cb3b5f80a1e

общи административни актове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 14:32:56
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-11-29 14:32:56

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В ОБЩИНА ГРАМАДА

Протокол от заседание на ОбС - Грамада № / Дата Решения на ОбС - Грамада №
1. 16/30.01.2017 г. 125 - 130
2. 17/02.02.2017 г. 131 - 132
3. 18/27.02.2017 г. 133 - 152
4. 19/30.03.2017 г. 153 - 158
5. 20/27.04.2017 г. 159 - 171
6. 21/19.05.2017 г. 172 - 180
7. 22/28.07.2017 г. 181 - 197
8. 23/28.08.2017 г. 198 - 207
9. 24/29.09.2017 г. 208 - 219
10 25/16.11.2017 г. 220 - 227
11. 26/29.12.2017 г. 228 - 241
12. 27/26.01.2018 г. 242 - 253
13. 28/27.03.2018 г. 254 - 273
14. 29/05.04.2018 г. 274- 277
15. 30/23.04.2018 г. 278 - 286
16. 31/07.06.2018 г. 287-294
17. 32/23.08.2018 г. 295 - 310
18. 33/29.10.2028 г. 311 - 322
19. 34/28.12.2018 г. 323 - 337
20. 35/29.01.2019 г. 338 - 348
21. 36/11.02.2019 г. 349-352
22. 37/27.02.2019 г. 353 - 362
23. 38/24.04.2019 г. 363 - 376
24. 39/31.05.2019 г. 377-381
25. 40/29.07.2019 г. 382 - 391
26. 41/28.08.2019 г. 392 - 401
27. 42/27.09.2019 г. 402 - 407