одобрен

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Уникален идентификатор:  632f5b0c-2544-467d-9b8a-27c4d6855fe7

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 12:13:36
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-02-26 15:32:09
  • Последно променил: antonio_andreev_kolev

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

БРОЙ ВИД КАПАЦИТЕТ АДРЕС ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ
Социални услуги за възрастни хора
1. Домашен социален патронаж - Брацигово 100 места Гр. Брацигово Бул. Трети март № 35 А 03552 / 30 – 36 Управител Марияна Мишекопаранова
2. Домашен социален патронаж – Равногор 80 места С. Равногор -
3 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 10 места Гр. Брацигово Бул. „ Трети март „ № 35а 03552 /30 – 36 Марияна Мишекопаранова Управител
4 Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-3.002 50 места Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 03352 / 20 – 65 Татяна Симонова Ръководител
5. Закон за личната помощ "Механизъм лична помощ" 32 лични асистенти Държавен бюджет 03552 / 20-65
Татяна Симонова
Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Брацигово
3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 15 места Гр. Брацигово 03552 / 21-06
Бул. „ Трети март „ № 57 Зорка Иванова Николова Директор
4. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Гр. Брацигово 03552 / 21-06
10 места Бул. „ Трети март „ № 57 Зорка Иванова Николова Директор
5. Център за обществена подкрепа 30 места Гр. Брацигово Бул. „ Трети март „ № 57 03552 / 21-06
Зорка Иванова Николова Директор
6. Дневен център за деца и младежи с увреждания 14 места Гр. Брацигово ул. « Васил Левски » №6 03552 / 25-16
Зорка Николова
7. Преходни жилища за възраст от 13 до 20 год 6 места Гр. Брацигово Бул. „ Трети март „ № 57 03552 / 21-06
Зорка Николова Директор
8. Център за работа с деца на улицата 15 места Гр. Брацигово ул. « Васил Левски » №6 03552 / 25-16
Зорка Иванова Николова Директор
9. Наблюдавано жилище 6 места Гр. Брацигово ул. " Оборище" № 1а 03552 / 21-06
Зорка Иванова Николова Директор