одобрен

Заявления за достъп до информация при Община Русе за 2019г.

Уникален идентификатор:  644a63d3-adfd-4ac8-bc1b-f92ac9e5bb45

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 17:06:03
  • Създаден от: iskren_rusanov
  • Последна промяна: 2019-09-13 17:06:03

Регистр индекс

Относно

Кор рег индекс

Кореспондент - адрес

ЗДИ-1/31.1.2019 г. ДОКУМЕНТИ ЗА ИМОТ ЩЕ ГИ ПОЛУЧИ НА РЪКА 94Т-224 ТЕМЕНУЖКА КОЗАРЕВА - РУСЕ
ЗДИ-2/12.2.2019 г. АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА СГРАДА, НАМИРАЩА СЕ В С. БЪЗЪН ПО УЛ. ТРЕТИ МАРТ № 30 94П-7213 ПЕТЪР ПЕТКОВ - С.БЪЗЪН
ЗДИ-3/14.2.2019 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БРОЯТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕВ РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ СГРАДИ В ГР. РУСЕ 94Д-2394 ДАЯН ТАЧЕВ - ГР. РУСЕ
ЗДИ-4/20.2.2019 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ И ВИДОВЕТЕ АБОНАМЕНТИН КАРТИ И ТЕХНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА АНУАРИ 2008 Г. ДО НОЕМВРИ 2015 Г., ПРОДАВАНИ ОТ "ШАНС-99" ООД E-mail ПО ИМЕЙЛ 94Д-9927 ДЕСИСЛАВА ДЕЛИКЪНЕВА - ГР. РУСЕ
ЗДИ-5/25.2.2019 г. E-mail МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ - ЧИСТ ВЪЗДУХ 63-185 ОТ БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА - БУРГАС
ЗДИ-6/25.2.2019 г. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ .- МАГАЗИН ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ АДРЕС ГР РУСЕ БУЛ ЛИПНИК 129 30-2487 ЦЕНТРО ЕООД - ГР.РУСЕ
ЗДИ-7/26.2.2019 г. ПОЛЗВАНЕТО НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЛОКАЛНА БАЗА ДАННИ " НАСЕЛЕНИЕ " И СПРАВКА ЧРЕЗ НЕГО ЗА БРОЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА РУСЕ E-mail ПО ИМЕЙЛ 63-130 СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА - СОПА - ГР. ВАРНА ВХ. А АП. 43
ЗДИ-8/6.3.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯТА - СКАНИРАНЕТО НЕВЪЗМОЖНО 153 06-01 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ
ЗДИ-9/18.3.2019 г. РЕМОНТИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ 94Д-10996 ДЕСИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ - РУСЕ
ЗДИ-10/19.3.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЩА СТОЙНОСТ НА НЕПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ 2008 ДО 2018 Г. ПО ИМЕЙЛ 90-178 ДАРИК РАДИО - E_MAIL: darik.radio@gmail.com
ЗДИ-11/25.3.2019 г. ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО КЕП 94Ю-1130 ЮЛИАН ДАЦЕВ - ГР СОФИЯ
ЗДИ-12/1.4.2019 г. Приложено изпращам искане, подписано с КЕП, адресирано до Кмета на общината. Моля, да ме уведомите за вх. № на искането ми. С уважение, Ю. Дацев ПО ССЕВ e-mail: ydacev@gmail.com 94Ю-1130 ЮЛИАН ДАЦЕВ - ГР СОФИЯ
ЗДИ-13/4.4.2019 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПЛ. СВ. ТРОИЦА 94С-1140 СТЕФАН СТЕФАНОВ - РУСЕ
ЗДИ-14/12.4.2019 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ИЗБРАНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА РУСЕ ПО ИМЕЙЛ 177 33-27 ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - ГР. СОФИЯ
ЗДИ-15/17.4.2019 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДАЦИЯ "РЕТУНГСАНКЕР РУСЕТИИРЕ" ПО ИМЕЙЛ 94Р-6633 РОСИЦА ИЛИЕВА - ГР. РУСЕ
ЗДИ-16/18.4.2019 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНА ЗАПОВЕД ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ 38-93 ФОНДАЦИЯ РЕТУНГСАНГЕР РУСЕТИЕРЕ - ГР. РУСЕ
ЗДИ-17/22.4.2019 г. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТЧУЖДАВАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ПРИНАДЛЕЖАЩИЯ НА ЙОРДАН ПАВЛОВ И БЛАГА ПАВЛОВА ИМОТ В ГР. РУСЕ, УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №13 94Ю-129 ЮЛИЯ НИКОЛОВА - ГР.СЛИВО ПОЛЕ
ЗДИ-18/23.4.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ 120-201 38-10 КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ 1000
ЗДИ-19/30.4.2019 г. ИЗВЪРШЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ПРОВЕРКИ СПОРЕД ЧЛ. 59 /3/ Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ПО ИМЕЙЛ 63-350 СНЦ ЗООЗАЩИТА - НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
ЗДИ-20/2.5.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ 94М-13658 МОМЧИЛ ДАСКАЛОВ - ГР СОФИЯ
ЗДИ-21/9.5.2019 г. E-mail ПО ИМЕЙЛ СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА РУСЕ ЧРЕЗ ЛБН 63-130 СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА - СОПА - ГР. ВАРНА
ЗДИ-22/10.5.2019 г. КОНТРОЛ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА - ЗДИ 94А-9319 АНДОН ГЕОРГИЕВ - ГР СОФИЯ
ЗДИ-23/13.5.2019 г. СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ПЪЛНОЛЕТИНЕТ ЛИЦА В ОБЩИНА РУСЕ ЧРЕЗ ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЛОКАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ" E-mail ПО ИМЕЙЛ 94Ч-136 ЧАВДАР ГЕНОВ - ГР. БУРГАС
ЗДИ-24/16.5.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ 94Д-2394 ДАЯН ТАЧЕВ - ГР. РУСЕ
ЗДИ-25/20.5.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС НА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕДОСМЕНЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 94А-795 АСЕН ДАРЕЛОВ - ГР. РУСЕ
ЗДИ-26/21.5.2019 г. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАДИОН ДУНАВ ПО ИМЕЙЛ 94М-2164 МАРИЯ ПЕТРОВА - РУСЕ
ЗДИ-27/31.5.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БРОЙ ДЕЦА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНАТА ПО ИМЕЙЛ 30-11596 ФРОГ НЮЗ
ЗДИ-28/10.6.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОПИЯ ОТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА РУСЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2018 Г. ДО КРАЯ НА М. МАЙ 2019 Г. ПО ИМЕЙЛ 48-211 ФОНДАЦИЯ АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД - E_MAIL: legal@acf.bg