одобрен

Регистър на складовете за съхраняване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти

Уникален идентификатор:  644e6558-6d37-4eb7-b9d8-5f938f36a2c4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-04-13 15:01:59
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-11-30 09:56:16
  • Последно променил: migrate_data

1,"2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14"