Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията - 2016 год.

Уникален идентификатор:  6456c500-f925-4221-93ce-2901eb6e4ad9

Описание:

2016 год.

дарения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-28 16:49:49
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-07-11 16:29:30
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov

№ по ред

№ и дата на договора

Дарител

Вид на дарението

Воля на дарителя

Стойност на дарението

1 1 от 10.10.2016г. д-р Веско Димов Вълчев Вещ /Стоматологично оборудване-зъболекарски стор Юнит ЮС-7 без периферия и компресор Да се използва за нуждите на здравна служба с. Пет могили -
2 2 /57/ от 14.10.2016г. Териториално поделение "ДЛС Паламара" Вещ /220 пространствени кубика дърва за огрев/ Да се използват за отопление през зимен сезон 2016-2017г. На сградите, в които осъществяват дейността си 4 ДГ, 11 кметства, ЦППСУ, Читалище и ученическа чакалня 1928.8
3 3 от 24.10.2016г. "ЕКО БИО БРИ" ЕООД Вещ /5000 кг. пелети от дървесина - Клас А/ Да се използват за нуждите на ДГ "Радост" с. Пет могили и ДГ "Зорница" с. Никола Козлево 1450