одобрен

Становище за заверка на годишния финансов отчет

Уникален идентификатор:  645af984-837c-48ec-8b0c-87614936aa2d

Описание:

Становище за заверка на годишния финансов отчет

баланс бургас доклад заверка изпълнение касово община отчет приходи разходи годишен Одит Сметна палата финансов становище одитен сборен пояснения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-07-17 14:20:13
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-07-17 14:20:13