одобрен

12.02.2020

Уникален идентификатор:  646e97ec-12fa-4391-a4a8-8f027bdbec84

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 14:15:27
  • Създаден от: ivaylo_tsvetanov
  • Последна промяна: 2020-02-12 14:15:27
записа на страница

Хазартни,99641,2019-09-26 16:03:55.197000000,99888,ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ,ЕТ,821119122,Монтана,бул. „Трети март“ № 53, ет. 2, ап. 1.,,,,,,Валери Илиев Апостолов,Игри с игрални автомати,116,Монтана,Монтана,улица Хан Аспарух 10,19/9,19/09/2019,000030-119,19/09/2019,000030-12644,04/10/2019,5 години,,Валиден,139,True,,,16,16,4,,,,,,,,,,,,,,,000030-11543,05/09/2019,промяна на обстоятелствата

Хазартни,63704,2014-01-17 20:58:58.597000000,60622,ВЪЛЕВИ,ООД,833004900,Чирпан,улица П. К. Яворов № 7,,,,,,Таньо Вълев Вълев,Игри с игрални автомати,116,Пазарджик,Пазарджик,улица Константин Величков № 2,13,24/06/2013,И-1764,24/06/2013,И-1341,22/06/2012,5 години,,Неактивен,144,False,,,23,23,4,,,,,,,,,,,,,,,И-1764,18/06/2013,Предсрочно прекратяване
Хазартни,64670,2014-01-17 21:05:24.467000000,56999,ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ,ЕТ,115178725,Пловдив,улица Костур № 5,,,,,,Георги Иванов Букорещлиев,Игри с игрални автомати,116,Пловдив,Пловдив,улица Иван Вазов 82,21,27/09/2013,И-2429,27/09/2013,И-408,01/04/2011,5 години,,Неактивен,144,False,,,25,25,,,,,,,,,,,,,,,,И-2429,18/09/2013,предсрочно прекратяване
Хазартни,64672,2014-01-17 21:05:24.987000000,59105,КИС - 98,ООД,115238108,Пловдив,улица Карловска № 36,,,,,,Стоян Пенчев Стоянов и Георги Иванов Букорещлиев заедно и поотделно,Игри с игрални автомати,116,Пловдив,Пловдив,улица Карловска № 36,21,27/09/2013,И-2431,27/09/2013,И-44,14/02/2012,5 години,,Неактивен,144,False,,,20,20,5,,,,,,,,,,,,,,,И-2431,18/09/2013,предсрочно прекратяване
Хазартни,95964,2019-04-19 11:06:19.350000000,95964,ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС,ЕТ,827106473,Русе,ж.к. „Здравец“, ул. „Генерал Радецки” № 11,,,,,,Орлин Иванов Стефанов,Игри с игрални автомати,116,Русе,Русе,улица Константин Иречек 15,5,22/03/2019,000030-3161,22/03/2019,000030-16386,28/12/2018,5 години,,Предсрочно прекратен,140,False,,,36,38,4,1,3,,,,,,,,,,,,,000030-1509,22/03/2019,предсрочно прекратяване на лиценза
Хазартни,101344,2019-12-27 14:59:21.233000000,101344,КАЛИМАН,ЕООД,040787168,София,булевард Цариградско шосе, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус II, ет3,,,,,,Таня Петрова Запрянова – управител,Игри с игрални автомати,116,Ямбол,Ямбол,комплекс Мраморно море,23/13,29/11/2019,000030-179,29/11/2019,000030-15873,13/12/2019,10 години,,Валиден,139,True,,,36,36,4,,,,,,,,,,,,,,,000030-14280,08/11/2019,за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
Хазартни,45416,2014-01-17 19:17:17.267000000,45416,ЕВРОФУТБОЛ,ООД,831036657,София,ж.к. Надежда, бл. 427, вх.А, ап. 8,,,,,,Цветан Гълъбинов Горанов,Игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,115,София (столица),София,ж.к. Надежда, бл. 427, вх. А, ап. 8,8,25/06/1999,8,25/06/1999,0,26/06/2006,5 години,,Неактивен,144,False,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,ХРпЕ-84-00-0746,27/10/2000,промяна
Хазартни,98833,2019-08-23 15:38:07.107000000,98833,АЙ ДЖИ 2000,ЕООД,121844651,Габрово,улица Съзаклятие № 2,,,,,,Васил Колев Михайлов,Бинго ,113,Благоевград,Габрово,улица Съзаклятие № 2,13,15/07/2019,000030-62,15/07/2019,000030-10259,02/08/2019,5 години,,Валиден,139,True,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,000030-8471,26/06/2019,продължава срока на лиценза по чл. 36, ал. 1
Хазартни,64300,2014-01-17 21:02:42.337000000,53924,ВЕВАКОМ,ООД,107031857,Габрово,улица Съзаклятие № 2,,,,,,Васил Колев Михайлов,Бинго игра,113,Велико Търново,Велико Търново,улица Хаджи Димитър № 2,18,23/08/2013,И-2158,23/08/2013,2290,25/11/2009,5 години,,Невалиден,143,False,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,И-2158,12/08/2013,предсрочно прекратяване
Хазартни,64688,2014-01-17 21:05:29.787000000,62768,ГЕЙМ-4,АД,121005279,София,улица Искър №14,,,,,,Георги Методиев Карабельов,Игри с игрални автомати,116,София (столица),София,улица Златовръх № 37,21,27/09/2013,И-2475,27/09/2013,И-675,10/05/2013,5 години,,Неактивен,144,False,,,20,24,1,,,,,,,,,,,,,,,И-2475,20/09/2013,предсрочно прекратяване
Хазартни,101642,2020-01-07 10:37:03.413000000,101767,ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН,ЕТ,030141003,Силистра,улица Христо Ботев № 2, ет . 4 офис 6,,,,,,Мирослав Петров Миткин,Игри с игрални автомати,116,Силистра,Силистра,улица Симеон Велики № 18,25/15,18/12/2019,000030-198,18/12/2019,000030-353,10/01/2020,5 години,,Валиден,139,True,,,15,15,2,,,,,,,,,,,,,,,000030-14792,22/11/2019,продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта
Хазартни,95020,2018-12-20 10:29:08.793000000,95020,ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ,ЕТ,103009938,Варна,улица Струма № 6, ет. 1, ап. 4,,,,,,Димитър Славчев Иванов,Игри с игрални автомати,116,Варна,Варна,улица Ангел Георгиев № 50,22,30/11/2018,000030-14903,30/11/2018,000030-9480,27/07/2018,10 години,,Предсрочно прекратен,140,False,,,30,30,1,,,,,,,,,,,,,,,000030-14178,30/11/2018,искане за предсрочно прекратяване на издаден лиценз
Хазартни,47393,2014-01-17 19:25:35.287000000,47393,ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ,ЕТ,250006573,Омуртаг,улица Волга № 103, вх. В, ет. 2,,,,,,Бисер Недялков Андреев,Игри с игрални автомати,116,Търговище,Омуртаг,улица Антим І № 3,5,15/03/2005,271,15/03/2005,281,21/04/2005,5 години,,Неактивен,144,False,,,,10,,,,,,,,,,,,,,,,175,17/02/2005,подмяна на 2 ИА
Хазартни,65488,2014-01-17 21:10:09.793000000,61446,БАЛИ,ЕООД,117101930,Осенец,улица 23-ти септември № 18,,,,,,Атанаска Денева Първанова,Бинго игра,113,Монтана,Разград,площад Момина чешма,24,19/11/2013,1539,19/11/2013,И-1954,06/11/2012,5 години,,Неактивен,144,False,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,1539,18/11/2013,отнема издаден лиценз в изпълнение на § 7, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за захарта
Хазартни,58771,2014-01-17 20:30:32.583000000,56288,АЙ ДЖИ ЕМ,АД,831613030,София,улица Денкоглу № 38,,,,,,Румен Петков Йорданов и Жанина Костадинова Паунова,Игри с игрални автомати,116,Хасково,Димитровград,улица Петър Берон, Прима център,14,28/12/2011,И-2116,28/12/2011,И-2215,16/12/2010,5 години,,Неактивен,144,False,,,,10,,,,,,,,,,,,,,,,И-2116,08/12/2011,Предсрочно прекратяване
Хазартни,64666,2014-01-17 21:05:23.150000000,61273,АЙ ДЖИ ЕМ,АД,831613030,София,улица Денкоглу № 38,,,,,,Румен Петков Йорданов и Жанина Костадинова Паунова,Игри с игрални автомати,116,Пазарджик,Пещера,улица Нестор Личев № 5,21,27/09/2013,И-2395,27/09/2013,И-1718-1,19/09/2012,5 години,,Неактивен,144,False,,,10,10,3,,,,,,,,,,,,,,,И-2395,13/09/2013,предсрочно прекратяване
Хазартни,64667,2014-01-17 21:05:23.460000000,62371,АЙ ДЖИ ЕМ,АД,831613030,София,улица Денкоглу № 38,,,,,,Румен Петков Йорданов и Жанина Костадинова Паунова,Игри с игрални автомати,116,Сливен,Сливен,булевард Цар Симеон, блок Момина сълза,21,27/09/2013,И-2396,27/09/2013,И-243,07/03/2013,5 години,,Неактивен,144,False,,,20,20,5,,,,,,,,,,,,,,,И-2396,13/09/2013,предсрочно прекратяване
Хазартни,58763,2014-01-17 20:30:30.297000000,56637,БИНГО ЕЛИТ,ООД,121397652,София,булевард Тодор Каблешков № 53, вх.В, ет.1, ап.106,,,,,,Владимир Тодоров Мишев,Бинго игра,113,Русе,Русе,улица Александровска № 73,14,28/12/2011,И-2114,28/12/2011,6,29/06/2006,5 години,,Неактивен,144,False,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,И-2114,13/12/2011,Предсрочно прекратяване
Хазартни,64887,2014-01-17 21:06:30.083000000,54272,БОРА-3000,ООД,124112650,София,жк Люлин 3, улица Захари Стоянов № 2,,,,,,Венцислав Христов Славов,Бинго игра,113,Хасково,Добрич,площад Свобода № 8, хотел България,22,18/10/2013,И-2565,18/10/2013,2719,30/12/2009,5 години,,Невалиден,143,False,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,И-2565,27/09/2013,предсрочно прекратяване
Хазартни,98262,2019-08-09 14:32:24.203000000,98262,КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ,ЕТ,826000780,Кубрат,улица Цар Освободител № 10,,,,,,Кольо Ненов Николов – физическо лице - търговец,Игри с игрални автомати,116,Бургас,Завет,улица Хан Крум № 2,13,15/07/2019,000030-62,15/07/2019,000030-9680,22/07/2019,5 години,,Валиден,139,True,,,15,15,1,,,,,,,,,,,,,,,000030-6332,20/05/2019,продължава срока на лиценза
Хазартни,98265,2019-08-09 15:25:04.340000000,98265,КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ,ЕТ,826000780,Кубрат,улица Цар Освободител № 10,,,,,,Кольо Ненов Николов – физическо лице - търговец,Игри с игрални автомати,116,Разград,Кубрат,улица Цар Освободител № 10,11,11/06/2019,000030-47,11/06/2019,000030-9251,16/07/2019,5 години,,Валиден,139,True,,,15,15,1,,,,,,,,,,,,,,,000030-6333,20/05/2019,ПРОДЪЛЖАВА СРОКА
Хазартни,100972,2019-11-27 16:34:22.640000000,100972,ТИ-ВИ-67,ООД,122026408,Ботевград,улица Цар Освободител № 14,,,,,,Теменужка Петрова Микова,Игри с игрални автомати,116,София,Ботевград,площад Незнаен воин № 5,22/12,18/11/2019,000030-163,18/11/2019,000030-15353,29/12/2017,5 години,,Предсрочно прекратен,140,False,,,15,15,3,,,,,,,,,,,,,,,000030-136,09/01/2019,ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Хазартни,64056,2014-01-17 21:01:03.770000000,60181,ФАВОРИТ,ЕООД,830163452,Смолян,улица Боровец № 18,,,,,,Димитър Андреев Маринов - управител,Игри с игрални автомати,116,Смолян,Неделино,улица Александър Стамболийски № 96,16,24/07/2013,И-1959,24/07/2013,И-947,05/03/2012,5 години,,Неактивен,144,False,,,10,10,0,,,,,,,,,,,,,,,И-1959,08/07/2013,предсрочно прекратяване
Хазартни,78614,2016-06-07 12:34:11.170000000,67175,РАДКА МОСКОВА,ЕООД,832080578,Самоков,улица Професор Васил Захариев № 1,,,,,,Радка Данаилова Москова -управител,Игри с игрални автомати,116,София,Самоков,улица Ихтиманско шосе № 1,6,25/03/2014,000030-1945,25/03/2014,000030-1109,28/02/2014,5 години,,Предсрочно прекратен,140,False,,,32,35,6,,,,,,,,,,,,,,,000030-1695,20/03/2014,ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЕН ЛИЦЕНЗ
Хазартни,61199,2014-01-17 20:43:34.647000000,56411,БРИЗ - ЕЛ,ЕООД,121807654,София,улица Беловодски път, № 89А,,,,,,,Деница Тодорова Велева,Игри с игрални автомати,116,София (столица),София,улица К. Пастухов, до бл. 69,11,14/09/2012,И-1955,14/09/2012,И-2339,03/01/2011,5 години,,Неактивен,144,False,,,20,20,,,,,,,,,,,,,,,,И-1955,11/09/2012,предсрочно прекратяване