одобрен

Регистър-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА - ГРУПОВА ПРАКТИКА

Уникален идентификатор:  658943e7-4fa0-4889-9d90-865ed16a19aa

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:33:22
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2019-06-28 11:33:22

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- СИЛИСТРА

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА - ГРУПОВА ПРАКТИКА
брой л.з. Пор. № на рег. Община НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ АДРЕС РЕГИСТРАЦИОНЕН КОД ТЕЛ.ЗА КОНТАКТИ СПЕЦИАЛНОСТ
Община Силистра
1 1 гр.Силистра "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ГРУПОВА ПРАКТИКА - "МЕДИКУС 4"ООД Силистра,бул."Македония"№61А, каб.№7 1931123001 851-734 ХИРУРГИЯ