одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост от находище за минерална вода "Варвара" №15, общ. Септември, обл. Пазарджик, предоставено за безвъзмездно управление и стопанисване на Община Септември

Уникален идентификатор:  6598b55b-ad01-4a8e-8c16-1290a620f232

Описание:

Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост от находище за минерална вода "Варвара" №15, общ. Септември, обл. Пазарджик, предоставено за безвъзмездно управление и стопанисване на Община Септември актуален към 10.06.2019 г. Актуална информация може да бъде получена на адрес: http://www.septemvri.org/registers.htm

водовземане минерална вода

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 15:51:28
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-06-12 15:55:58
  • Последно променил: nina_vardina

Титуляр

Седалище

Номер и дата на издаване на Разрешителното

Издадено от

Дата на влизане в сила

Срок на действие в години

Крайна дата на действие

Наименование на находището

Наименование на съораженията за водовземане

Цели на водоползването

Разрешен средноденонощен дебит л/с

Разрешен годишен воден обем куб.м.

Номер и дата на решението за изменение

Номер и дата на решението за продължаване на срока

Номер и дата на решението за прекратяване

Номер и дата на решението за отнемане

Забележки

1 "ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ" ЕООД гр. София, бул. "Гоце Делчев" бл. №102-"Елтрейд", вх.Д-Е, район Триадица 01610088/30.06.2008г. МОСВ 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 30.07.2028г. "Варвара" Сондаж №3 За всички други цели 1.374 43306.456 РР-1143/08.03.2011г. 001 от 22.03.2019г. РР-3168/28.09.2017г. Решение №001/22.03.2019г. не е влязло в законна сила
2 "СТЕ И СИЕ ДИ-ГЕШЕВИ" СД гр. Пазарджик, община Пазарджик, ул. "Странджа" №37 01610256/08.09.2009г. МОСВ 30 календарни дни след датата на разрешителното 10 10.08.2019г. "Варвара" Сондаж №5 За отдих и развлечения 0.5 15768 002 от 22.03.2019г.
3 "СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД гр. София, област София, община Столична, район Лозенец, бул. "Джеймс Баучер", бл.122, ет.15 01610266/24.09.2009г. МОСВ 30 календарни дни след датата на разрешителното 20 20 години от началния срок "Варвара" КЕИ №2 "Ветрен дол" За санитарно-хигиенни нужди в обществени бани 0.6 18921.6 003 от 22.03.2019г.
4 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, бул. "България" № 2 01610347/17.11.2010г. МОСВ 3 месеца от влизане в сила на разрешителното 20 20 години от датата на влизане в ила на разрешителното "Варвара" Сондаж №1 За санитарно-хигиенни нужди 0.1 3153.6 004 от 22.03.2019г.
5 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, бул. "България" № 2 01610348/17.11.2010г. МОСВ 3 месеца от влизане в сила на разрешителното 20 20 години от датата на влизане в ила на разрешителното "Варвара" Сондаж №1 За санитарно-хигиенни нужди 0.1 3153.6 005 от 22.03.2019г.
6 "ЕЛТРЕЙД" ООД гр. Ботевград 2140, област София, община Ботевград ЖК "Индустриална зона - Микроелектроника" 01610356/03.01.2011г. МОСВ Дата на влизане в сила на разрешителното 20 20 тодини от датата на влизане в сила на разрешителното "Варвара" Сондаж №3 За отдих и хигиенни нужди Други цели 0.18 5676,48 от които 4 418,48 куб.м./г. - за отдих и хигиенни нужди и 1 258,00 куб.м./г. - за други цели 006 от 22.03.2019г. Решение № 006 от 22.03.2019г. не е влязло в законна сила
7 " ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ" ЕООД гр. София, бул. "Гоце Делчев" бл. №102-"Елтрейд", вх.Д-Е, район Триадица 31610009/22.03.2011г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 05.05.2011г. 10 22.03.2021г. "Варвара" Сондаж №6 За всички други цели /отдих и хигиенни нужди/ 0.62 19542 РР-3143/24.07.2017г. 007 от 22.03.2019г. Решение № 007 от 22.03.2019г. не е влязло в законна сила
8 "АКВАМИН" ЕООД гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №5 31610028/23.03.2015г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 23.03.2015г. 6 22.08.2021г. "Варварски минерални бани" СК1 ,СК3,СК4, и СК5 За санитарно-хигиенни нужди в обществени бани 1.472 46426 РР-2195/23.03.2015г. 008 от 22.03.2019г.
9 "ЛИФТ 123" ЕООД с. Варвара, ул. "Тридесет и втора" №2, общ. Септември, обл. Пазарджик 31610054/27.03.2013г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 27.03.2013г. 10 27.03.2023г. "Варварски минерални бани" Сондаж №4 За други стопански и производствени цели 0.38 11984 009 от 22.03.2019г.
10 "ПСЛ ТРЕЙДИНГ" ЕООД с. Варвара, ул. "Двадесет и осма" № 1А, общ. Септември, обл. Пазарджик 31610060/09.09.2013г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 09.09.2013г. 10 09.09.2023г. "Варварски минерални бани" Сондаж №4 За други стопански и производствени цели 0.48 15137 010 от 22.03.2019г.
11 "РОДОПСКО ХАНЧЕ" ЕООД с. Варвара, ул. "Двадесет и седма" № 71, общ. Септември, обл. Пазарджик 31610063/31.01.2014г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 31.01.2014г. 10 31.01.2024г. "Варварски минерални бани" Сондаж №4 За други стопански и производствени цели 0.794 10247 РР-2476/17.07.2015г. 011 от 22.03.2019г.
12 "СТЕ И СИЕ ДИ-ГЕШЕВИ" ООД гр. Пазарджик, ул. "Тракийска" №5, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 31610066/10.05.2014г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 10.05.2014г. 10 10.05.2024г. "Варварски минерални бани" Сондаж №4 Сондаж №5 За други стопански и производствени цели 1,588 от Сн4 0,10 от Сн5 52698 012 от 22.03.2019г.
13 "СОЛАР СМС" ЕООД гр. Септември, ул. "Стефан Стамболов" №2, общ. Септември, обл. Пазарджик 31610069/08.07.2014г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 08.07.2014г. 10 08.07.2024г. "Варварски минерални бани" Сондож №4 За други стопански и производствени цели 0.35 11037 013 от 22.03.2019г.
14 ЕТ "СВ. ГЕОРГИ-В-ГЕОРГИ ПЕНЕВ-ЛАЗАР ПЕНЕВ" с. Варвара, ул. "Деветнадесета" №3 , общ. Септември, обл. Пазарджик 31610088/09.12.2015г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 09.12.2015г. 10 09.12.2025г. "Варвара" Сондаж №4 За други стопански и производствени цели 0.08 1016 014 от 22.03.2019г
15 ЕТ "АНКОНА-АНГЕЛ ЛИНЧЕВ" с. Варвара, ул. "Седемнадесета" №20, общ. Септември, обл. Пазарджик 31610097/08.02.2017г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 08.02.2017г. 10 08.02.2027г. "Варвара" КЕИ №1 "Варвара" За други стопански и производствени цели 0.13 4150 015 от 22.03.2019г. Решение № 015 от 22.03.2019г. не е влязло в законна сила
16 "БОРИС КРЪСТАНОВ" ЕООД с. Варвара, ул. "Двадесет и трета" №25, общ. Септември, обл. Пазарджик 31610098/09.03.2017г. Басейнова дирекция - ИБР Пловдив 09.03.2017г. 10 09.03.2027г. "Варвара" Сондаж №2 За други стопански и производствени цели 0.025 800 016 от 22.03.2019г.