одобрен

Врабево

Уникален идентификатор:  6614b481-297d-4d1d-8422-332067b567c2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-09 09:38:10
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:38:10

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия ТРОЯН – ВРАБЕВО

 

Маршрутно разписание /МР/№ 01-01

Разсто-

яние /км/

Час,

минути

 

Маршрут

Час,

минути

1.

прист.

стои

тръгва

 

прист.

стои

тръгва

 

 

 

07,30

АГ Троян

08,39

 

 

5,6

07,38

1

07,39

Разклон с.Калейца

08,30

1

08,31

6,5

07,41

1

07,42

Калейшко ханче

08,27

1

08,28

9,2

07,43

1

07,44

Разклон с.Добродан

08,25

1

08,26

11,6

07,47

1

07,48

с. Добродан

08,21

1

08,22

17,7

07,58

1

07,59

Урун конак

08,10

1

08,11

22,5

08,04

 

 

с.Врабево

 

 

08,05

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

07.02.2019 г.

1. Обща дължина 22.5 км.

2. Общо време за пътуване:

3.Общо време за движение: (ОВП- ОВПМС)

4. Съобщителна скорост -Vс : (ОДМ:ОВП) х60
или: (т.1:т.2) х60

5.Техническа скорост Vт : (ОДМ: ОВД)х60
или: (т.1:т.3) х60

Посока Троян - Врабево – Vс = 39.7 км/ч.;
Vт= 46.5 км/ч

Посока Врабево – Троян – Vс= 39.7 км/ч.;
Vт= 46.5 км/ч

МР № 01-02

2.

прист.

стои

тръгва

 

прист.

стои

тръгва

 

 

 

12,40

АГ Троян

14.09

 

 

22,5

13,24

 

 

с. Врабево

 

 

13,25

Изпълнява се в четвъртък.

07.02.2019 г. Забележка: Курсът продължава
до с. Гумощник- мах. „Реката”.

МР № 01-03

3.

прист.

стои

тръгва

 

прист.

стои

тръгва

 

 

 

16.30

АГ Троян

17,39

 

 

22,5

17,04

 

 

с. Врабево

 

 

17,05

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

07.02.2019 г.

 

=====================================================================

Настоящото разписание се възлага от
ОБЩИНА ТРОЯН на
………………………………………………………………………….….......................…......

с договор №…...…/….....…......2018 г. със
срок на действие до….................2023 г.

 

КМЕТ:……...............….